BENJAMIN DALLE

CONTACTEER

Kabinet Benjamin Dalle

Vlaams minister Brussel, Jeugd en Media

kabinet.dalle@vlaanderen.be

Koolstraat 35
1000 Brussel 

PERS 

 

Tom Demeyer

Woordvoerder 

+32 472 84 15 99

tom.demeyer@vlaanderen.be

 

GEZONDE STAD

We verklaren de oorlog aan het fijn stof.

Brussel moet opnieuw een bereikbare metropool worden.

We zetten volop in op alternatieven voor de wagen.

In een gezonde stad is het beter om te sporten.

Daarvoor moeten we meer sportinfrastructuur voorzien.

MIJN

AMBITIE

 

Brussel moet één van de gezondste steden worden om te leven.

Daarvoor moeten mensen op de eerste plaats komen, niet de auto's. Er is teveel fijn stof en er zijn teveel gevaarlijke verkeerssituaties voor de zwakke weggebruiker.

 

Vlaanderen en Brussel moeten werk maken van een radicale ommezwaai.

Tijdens de volgende legislatuur moet er meer geïnvesteerd worden in veilige fietsinfrastructuur en openbaar vervoer. En Vlaanderen en Brussel moeten dat samen doen. De mobiliteitsproblemen stoppen immers niet aan de gewestgrens.

Elke inwoner van Brussel heeft recht op propere lucht.

Een gezonde stad betekent ook meer ruimte om te sporten.

De wachtlijsten voor infrastructuur zijn te lang.

Daarom moeten we meer investeren in sport. 

Vlaanderen kan meer bruggen slaan met Brussel.

TREK FIETSNELWEGEN VLAANDEREN DOOR tot in centrum brussel

Brussel heeft nood aan meer veilige en efficiënte fietsinfrastructuur. Slechts 2 van de 16 fietssnelwegen vanuit Vlaanderen worden doorgetrokken tot in het centrum van Brussel. Willen we minder auto's dan moeten we meer fietssnelwegen doortrekken tot in het centrum.

>> Lees hier het voorstel 

Een nieuw topsportcomplex in brussel

Vlaanderen investeert te weinig in goede sportinfrastructuur voor brussel. Er zijn te lange wachtlijsten voor zwembaden en sportcomplexen. Een gezonde stad is een sportende stad. Daarvoor hebben we meer locaties nodig. 

>> Lees hier het voorstel 

 

MIJN

VOORSTELLEN

Nieuw sportcentrum in anderlecht

Wie wil sporten in Brussel wordt vaak geconfronteerd met krappe openingsuren of lange wachtlijsten. Dat moet anders. 

Daarom moet er meer geïnvesteerd worden in goede sportinfrastructuur. De Vlaamse Regering heeft bij de vorige regeringsvorming zich voorgenomen om een nieuw topsportcentrum in Brussel te realiseren.

Helaas bleef het enkel bij de plannen.

Nochtans is er veel potentieel. In Anderlecht ligt de athletiekpiste van het Koninklijk Atheneum er verwaarloosd bij. De hele site heeft nochtans een enorm potentieel: dicht bij het Weststation. De Vlaamse en de Franstalige gemeenschap moeten de handen in elkaar slaan om de site te herontwikkelen naar een nieuw bloeiend sportcomplex. 

 
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon