top of page
Zoeken

10 miljoen euro extra voor Nederlandstalige academies Brussel

De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de inrichtende machten zetten met een totale investeringssubsidie van tien miljoen euro hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek.

De Nederlandstalige academies voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten, het deeltijds kunstonderwijs in Brussel, zijn een verlengstuk van het succesvolle Nederlandstalig onderwijsverhaal in de hoofdstad. Terwijl deze academies met een hoge emancipatorische waarde steeds populairder werden, namen ook hun noden en behoeften op het vlak van infrastructuur toe.


Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Infrastructuur: “Als Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden liet ik in 2018 binnen het Vlaams Brusselbeleid een infrastructuurplan opstellen om de aanpak te starten van de grote infrastructuurbehoeften en -pijnpunten van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel. Het doet me enorm veel plezier dit nu samen met mijn opvolger ook ten uitvoer te kunnen brengen.”


De gesprekken tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap startten in 2020 met de gedeelde ambitie om de meest dringende en realistische infrastructuurprojecten af te bakenen, zowel wat financiering betreft als op bouwtechnisch vlak.


Naast haar voluntaristisch investeringsbeleid om bijkomende plaatsen te creëren in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs, zet de VGC nu ook haar expertise en investeringsmiddelen in om academies te helpen om hun infrastructuurdromen waar te maken. De VGC trekt hiervoor 5.000.000 euro uit.


De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vanuit haar Brusselbeleid en het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht”, de realisatie van dit infrastructuurplan. Zij zal via een subsidiebesluit aan de VGC een bijkomende investeringsenveloppe toekennen van 3.000.000 euro om de weerhouden gezamenlijke dossiers te realiseren.


Samen met de inspanning die de schoolbesturen leveren, stijgt het investeringsbedrag tot tien miljoen euro.


“Onze academies geven het beste van zichzelf voor bijna 8.000 leerlingen, jong en oud. Zij verdienen het om over voldoende en aangepaste lokalen te beschikken. Met hun engagement om deze ook te delen met het Nederlandstalige netwerk zorgen ze bovendien voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad. Met dit investeringsplan steunen we hen in die opdrachten,” aldus Benjamin Dalle5 infrastructuurdossiers voor 6 Nederlandstalige academies


Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord in Sint-Agatha-Berchem

Deze academie heeft al enige tijd te kampen met een lokalentekort. Bovendien moet de academie na het huidige schooljaar de leslokalen in Groot-Bijgaarden verlaten. Een tijdelijke infrastructuur wordt momenteel ingericht in het gebouw van het kinderdagverblijf ’t Zandkasteeltje op de Unesco-site van het GO! in Koekelberg. Ondersteund door de VGC en de Vlaamse Gemeenschap werkt de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan een definitieve oplossing. Er is een terrein beschikbaar aan de Dr. Charles Leemanstraat, dat grenst aan de bestaande hoofdvestigingsplaats van de academie, waar een nieuw, losstaand schoolgebouw zal worden opgetrokken.

Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Nederlandstalige basisschool Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe


Op de hoofdvestigingsplaats van de Academie in de Henri Vandermaelenstraat is er nood aan geschikte ruimten voor lessen en groepslessen voor de studierichtingen Woord-Muziek-Instrument-Musiceren en aan een ruimte voor directie- en administratieve functies. Daarnaast wil de Gemeentelijke Basisschool Stokkel, die op dezelfde site ligt, een modulaire polyvalente ruimte vervangen die gebruikt wordt door het gewoon basisonderwijs. De gesprekken met de gemeente zijn opgestart.

GO! Muziekacademie ‘Chopin’ en GO! Academie Beeldende kunsten RHoK in Etterbeek Het gebouw van de Muziekacademie ‘Chopin’ in de Oudergemlaan is na vele jaren uitgeleefd. Daarnaast wil het RHoK, de GO! Academie voor Beeldende Kunsten in de Edouard de Thibaultlaan, zich herorganiseren. De VGC, de Vlaamse Gemeenschap en GO! Scholengroep Brussel willen dit dossier prioritair aanpakken en werken aan een oplossing voor beide academies.


Gemeentelijke Academie Muziek-Woord-Dans in Jette


Ook hier is de hoofdvestigingsplaats van de muziekacademie in onaangepaste lokalen gehuisvest. Een reorganisatie met aangepaste klaslokalen en concertruimten wordt onderzocht. Dit dossier zal gecombineerd worden met het dossier van de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Van Asbroeck, waarvan de oude paviljoenen aan vervanging toe zijn. Het dossier is in volle ontwikkeling en de gesprekken met de gemeente zijn opgestart.

GO! Muziekacademie ‘Fiocco’ in Schaarbeek


De gevels van de statige herenhuizen van de hoofdafdeling aan de Lambertmontlaan zijn aan renovatie toe, net zoals het sanitair. Hoewel deze werken aan de academie eerder beperkt zijn, zijn ze belangrijk om de veiligheid van de gebruikers en de bouwfysische kwaliteit van de infrastructuur voor de jaren die komen te verzekeren.


Comments


bottom of page