top of page
Zoeken

Al 82 mediabedrijven ondertekenden de engagementsverklaring tegen grensoverschrijdend gedrag

Bijgewerkt op: 2 feb. 2023

6 weken geleden werd het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector voorgesteld aan het grote publiek door minister van Media Benjamin Dalle. Het plan dat de klemtoon legt op preventie, omstaanders en de vorming van vertrouwenspersonen kwam tot stand met de hele sector. Naast het actieplan werd ook een engagementsverklaring gelanceerd. Die verklaring werd vandaag al door 82 mediabedrijven in de sector ondertekend, dat meldt minister Benjamin Dalle.


De mediasector kwam de laatste jaren regelmatig in opspraak met geruchtmakende gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De zaken die de pers haalden bleken slechts het topje van de ijsberg. Om dit hardnekkige probleem aan te pakken moest er dan ook een sterk signaal komen. Met de engagementsverklaring slaan de ondernemingen in de mediasector de handen in elkaar om grensoverschrijdend gedrag in hun organisaties aan te pakken door het plan uit te rollen in hun werking, een vertrouwenspersoon aan te stellen en jaarlijks te rapporteren aan Mediarte.


Minister van Media Benjamin Dalle is dan ook bijzonder tevreden met het aantal ondernemingen dat zich achter het plan schaart. “Bij de voorstelling van het actieplan heb ik gezegd dat dit slechts een beginpunt was. Er moet een cultuuromslag komen in de sector, waarbij het engagement van alle spelers nodig is. Vandaag tellen we al 82 mediabedrijven die samen een grote vuist maken tegen grensoverschrijdend gedrag. Ik roep diegenen die nog niet tekenden om hier mee hun schouders onder te zetten”

Comentários


bottom of page