top of page
Zoeken

Annulatie alle jeugdactiviteiten tot 3 april

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2020

De Ambrassade, de ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen, vraagt uitdrukkelijk, na overleg met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, alle jeugdorganisaties- en bewegingen om alle activiteiten en evenementen te annuleren tot het tenminste 3 april. Dit betekent concreet geen wekelijkse noch weekendactiviteiten van jeugdorganisaties zoals Scouts- en Gidsen Vlaanderen, Chiro Jeugd Vlaanderen, KSA, jeugdhuizen, e.d. Het initiatief van de Ambrassade komt er op vraag van de vele koepelorganisaties binnen het jeugdwerk. De situatie wordt op de voet gevolgd.

“Goed zorg dragen voor elkaar is één van de kernwaarden van het jeugdwerk in Vlaanderen. We zijn er ons van bewust dat dit voor de organisaties veel bezorgdheden met zich mee brengt. We bekijken hoe we daar de komende weken organisaties in kunnen bijstaan. Gelet op de gezondheidsrisico’s en de verantwoordelijkheid die rust op de schouders van jonge animatoren, leiding en vrijwilligers vragen we nu om zich flexibel op te stellen en gevolg te geven aan dit verzoek.” aldus de minister en De Ambrassade.

De Ambrassade heeft een speciaal e-mailadres gemaakt voor vragen en bezorgdheden komende vanuit jeugdvrijwilligers en organisaties: corona@ambrassade.be. Ook op de website is er informatie gericht aan de jongerenorganisaties te vinden https://ambrassade.be/nl/nieuws/corona-virus-uitdrukkelijke-vraag-tot-annuleren-van-alle-jeugdwerkactiviteiten


Comentarios


bottom of page