top of page
Zoeken

Behalen attest animator in jeugdwerk is nu eenvoudiger

Het behalen van een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk wordt eenvoudiger. Tot voor kort moesten jongeren die een attest wilden behalen na een cursus en een geslaagde stage nog een evaluatiemoment volgen alvorens hun attest te krijgen. Dit laatste evaluatiemoment wordt nu geschrapt. “Dit verlengde het traject en zorgde ook voor extra administratieve last. Zowel in de cursus als in de stage zitten al momenten van reflectie en evaluatie vervat. Een extra moment bleek geen bijzondere meerwaarde. We willen zo meer jongeren warm maken om engagement op te nemen,” aldus Benjamin Dalle.


Vanuit de praktijk bleek dat de cijfers van het aantal nieuwe animatoren in het jeugdwerk steeds verder daalde door dat extra evaluatiemoment. Het zorgde voor een extra administratieve last voor zowel de jongeren als de organisaties. De jeugdbewegingen begonnen dan ook te lijden onder die cijfers.


Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota Jeugd werd de ambitie uitgesproken om het traject van de kadervorming te vereenvoudigen zonder daarmee te raken aan de kwaliteit van de vorming. Na overleg en advies van de Vlaamse Jeugdraad, besliste minister van Jeugd Benjamin Dalle het evaluatiemoment niet langer decretaal te verplichten.


Het volgen van een cursus en een stage zal in de toekomst volstaan om een attest te behalen. Dat maakt dat jongeren sneller beschikbaar zullen zijn om begeleider te worden op een jeugdkamp of vakantie. De jeugdbewegingen- en organisaties zijn meer dan ooit op zoek naar voldoende gekwalificeerde begeleiders voor kampen en vakanties. Door deze schrapping willen de organisaties en de minister meer jongeren warm maken om engagement op te nemen.


Dit betekent echter niet dat er geen dergelijke momenten mogen georganiseerd worden. “Het is aan de organisaties zelf om te bekijken of ze een meerwaarde zien in het organiseren van zo’n moment of niet. Zij zijn immers het best geplaatst om te zien wat nodig is,” aldus minister Dalle.


Comentarios


bottom of page