top of page
Zoeken

“Belangrijke wake-up call voor onze Vlaamse media”

Steeds meer jongeren zijn bang voor technologie, dat leert het jaarlijkse digimeter rapport dat vandaag werd gepubliceerd. 15,3% van de jongeren tussen 16 en 24 jaar geeft aan schrik te hebben van technologie, in 2017 was dat nog maar 9,6%. Daarnaast kampt een meerderheid van de Vlamingen met de digitaal-nieuwsparadox: we zijn meer dan ooit geïnformeerd via digitale kanalen maar hebben tegelijkertijd schrik voor fake news. “Deze studie bevestigt dat we meer dan ooit van mediawijsheid een speerpunt moeten maken van het beleid. We zullen de digitale gevaren niet kunnen bannen, we moeten er wel leren mee omgaan.”Digimeter is een onderzoek van Imec. Zij bevroegen 2.754 Vlamingen. De studie monitort het bezit en gebruik van (nieuwe) media en ICT in Vlaanderen. Het peilt naar de attitudes van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Het rapport bevat enkele belangrijke conclusies. Meer dan ooit wordt ons leven gedomineerd door technologie. Maar liefst 90% van de Vlamingen beschikt vandaag over een smartphone. Een stijging van 8% ten opzichte van 2018. Daarnaast heeft meer dan 75% van de Vlamingen drie of meer slimme toestellen in huis.


De mogelijkheden via sociale media zijn eindeloos, maar brengen ook bezorgdheden met zich mee. Zo is 61% van de Vlamingen bezorgd over de online privacy. Ook wat betreft het online nieuws zijn er belangrijke uitdagingen. 71% van de Vlamingen geeft aan beter geïnformeerd te zijn door het internet. Tegelijkertijd geeft 69% aan bezorgd te zijn om de invloed van valse nieuwberichten op de maatschappij. De Vlaming doet dus met veel plezier beroep op digitale nieuwskanalen, maar is tegelijkertijd bezorgd over de betrouwbaarheid ervan.


Opvallend: ook het kijkgedrag in Vlaanderen is drastisch aan het veranderen. 40% van de Vlamingen is vandaag al gebruiker van Netflix. Het aantal mensen die televisie via sociale media consumeren verdubbelde tot 16%. 53% van de gebruikers kijkt via sites en apps van zenders en providers naar videocontent. Ook het aantal “cordcutters” stijgt: in 2017 was 3% een cordcutter, in 2019 is dat 6%. Bij de 25-34 jarigen loopt dit op tot 15%.


Mediawijsheid, speerpunt van de regering


Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media, is niet verrast door de resultaten. “Het is wel een belangrijke wake-up call,” aldus Dalle. “Ons medialandschap is sneller dan ooit aan het veranderen. Met de Vlaamse regering willen we ervoor zorgen dat ook de Vlaamse mediaspelers zich kunnen wapenen tegen de steeds sterkere buitenlandse concurrentie en kunnen inspelen op de veranderende mediaconsumptie. Vindbaarheid van lokale content is daarbij essentieel. In die zin verwelkomt de regering de plannen voor een Vlaams streamingplatform: het is goed dat verschillende partners hiervoor de handen willen in elkaar slaan. Alle spelers in het Vlaamse media ecosysteem tonen zich enthousiast, dit is een sterk en positief signaal. De resultaten van de digimeter tonen aan dat het vijf voor twaalf is: willen we iets doen dan moeten we nu actie ondernemen.”


Minister Dalle toont zich daarnaast bezorgd over een aanzienlijke groep van Vlamingen, jongeren én ouderen die niet mee zijn met de digitalisering. “Voor veel mensen gaat het allemaal te snel en is het te veel. Ze dreigen af te haken. Daarom is mediawijsheid één van de speerpunten van het mediabeleid in Vlaanderen. Via Mediawijs, het kenniscentrum Mediawijsheid willen ook deze groep betrekken, dit door de ondersteuning van partnerorganisaties met expertise en inzichten over e-inclusie en methodieken om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast wil de regering ook het project ‘Nieuws in de Klas’, goed voor 1 miljoen euro, meer oriënteren naar de nieuwe digitale nieuwscontext.”


De minister wijst er tot slot op dat mediawijsheid één van de speerpunten is van nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) van de Vlaamse Regering. Dit betekent dat ook binnen andere beleidsdomeinen er zal worden ingezet op meer mediawijsheid.

Comments


bottom of page