top of page
Zoeken

Benjamin Dalle geeft voorzitterschap IMC armoedebestrijding door aan Karine Lalieux

Armoede bestrijden vraagt samenwerking. Zeker in een complex land met vele bevoegde overheden, zoals België. Daarom nam Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle in 2022 het initiatief om de verschillende bevoegde ministers opnieuw rond de tafel te zetten, in de interministeriële conferentie (IMC) Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Wonen. Op de IMC van vrijdag 15 maart gaf minister Dalle het voorzitterschap door aan federaal minister van Armoedebestrijding, Karine Lalieux. Het voorbereiden van een nieuw samenwerkingsakkoord in de strijd tegen dak- en thuisloosheid, dat nu door de verschillende overheden en parlementen gevalideerd moet worden, is de belangrijkste verwezenlijking van de IMC tot dusver.

Vrijdag zaten de verschillende ministers die in België bevoegd zijn voor armoedebestrijding voor de vijfde keer sinds 2022 rond de tafel. Vlaams minister van Armoedebestrijding nam in oktober 2022, na liefst negen jaar inactiviteit, het initiatief om de IMC nieuw leven in te blazen. “Ik vond het onbegrijpelijk dat er geen structureel interfederaal overleg bestond over armoede, bij uitstek een thema dat zich bij uitstrekt over vele bevoegdheden en bevoegdheidsniveaus”, zegt minister Dalle. “Alle regeringen, van het federale niveau tot de gemeenschappen en gewesten, moeten samenwerken om het leven van mensen in armoede te verbeteren.”


Dakloosheid uitroeien tegen 2030

Karine Lalieux, federaal minister van Armoedebestrijding, is vanaf nu de nieuwe voorzitter van de IMC. “Via de interministeriële conferentie bundelen we onze krachten en zorgen we voor een gecoördineerde aanpak over alle bevoegdheidsniveaus heen. Ons doel is duidelijk: dakloosheid uitroeien tegen 2030. Door preventie te bevorderen, geïndividualiseerde opvolging te bieden en innovatieve aanpakken zoals Housing First te omarmen, zetten we stappen richting een inclusieve en solidaire toekomst voor iedereen”, aldus minister Lalieux.


Door de regelmatige uitwisseling zijn de verschillende ministers beter op de hoogte van elkaars plannen en kan afstemming worden gezocht. Bovendien lanceerde de IMC het voorbije anderhalf jaar ook nieuwe initiatieven. De voornaamste verwezenlijking is het afsluiten van een nieuw samenwerkingsakkoord rond dak- en thuisloosheid. In januari 2023 richtte de IMC een werkgroep dak- en thuisloosheid op, voorgezeten door minister Lalieux. Het doel was om het samenwerkingsakkoord van 2014 over dakloosheid en te onderzoeken en na te gaan of het moest worden aangepast. De werkgroep stelde al snel vast dat het de voorkeur verdiende om een nieuw samenwerkingsakkoord te schrijven. Die nieuwe tekst werd in december 2023 gevalideerd door de IMC. Dit akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de  verschillende regeringen en parlementen.


De tekst is gebaseerd op de doelstellingen van de Verklaring van Lissabon, met name: dakloosheid uitroeien tegen 2030. In tegenstelling tot het vorige samenwerkingsakkoord, dat vooral focust op de verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende overheden rond dak- en thuisloosheid, stelt de nieuwe tekst vooral gemeenschappelijke doelstellingen voorop. De verschillende overheden zijn hiervoor een aantal maatregelen overeengekomen:

  • Preventie bevorderen en een reeks diensten opzetten om te voorkomen dat inwoners van ons grondgebied dakloos worden.

  • Voorrang te geven aan een geïndividualiseerde opvolging van personen die dakloos zijn.

  • Meer begeleidingstrajecten voorzien in lijn met de Housing First-methodologie en de Housing Led-aanpak.

Daarnaast nam de IMC ook initiatieven om meer en accuratere kennis rond armoede te verzamelen, met een focus op nowcasting en forecasting. Het is belangrijk om de verschillende initiatieven meer op elkaar af te stemmen en een betere uitwisseling van cijfers en data mogelijk te maken.

Comments


bottom of page