top of page
Zoeken

Brief aan de Brusselse jongeren

Beste Brusselaars,


Op 11 juli vieren we traditioneel het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar verloopt dit feest anders. Vandaag geen grote optredens, festivals of concerten. De wereldwijde coronacrisis heeft ons leven de afgelopen weken en maanden ingrijpend veranderd. Velen onder jullie hebben lange tijd vrienden of familie niet gezien. School werd geschrapt, evenementen en feesten werden geannuleerd.


Er heerste angst in de Brusselse straten. Verdriet ook, voor zij die iemand hebben verloren. Maar er was ook hoop. Hoop door verbondenheid en solidariteit. De angst maakte snel plaats voor veerkracht.


Ik zag jeugdbewegingen boodschappen rondbrengen naar de allerzwaksten, jeugdhuizen en jeugdwerkers nieuwe activiteiten opzetten voor zij die het moeilijk hadden tijdens de crisis. Ik hoorde verhalen van leerkrachten die extra aandacht hadden voor leerlingen die thuis in armoede leven. Juffen en meesters die deur aan deur gingen huiswerkpakketten rondbrengen. De jeugdwerker die meer dan ooit een luisterend oor gaf aan wie thuis niet gehoord werd.


Ja, de solidariteit was groot, het engagement van velen enorm.


Dit feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel wil ik opdragen aan alle veerkrachtige jongeren in Brussel. In jullie zie ik het nieuwe Brussel. Een Brussel met creativiteit, durft en ambitie.


Meer dan 250.000 Brusselaars zijn jonger dan 18 jaar, dat is de jongste bevolking van ons land. Jullie zijn ook met steeds meer: de gemiddelde leeftijd van de Brusselaars is de afgelopen 19 jaar gedaald van 41 jaar naar 37. Ter vergelijking: in Vlaanderen steeg de leeftijd van 41 naar 44.


Jullie belichamen de kansen van deze stad. Want net als zovele grootsteden kampt Brussel met uitdagingen. Teveel Brusselse jongeren groeien op in armoede, teveel jeugdwerkloosheid, teveel schooluitval, in sommige wijken te weinig perspectief.

De antwoorden op deze uitdagingen zullen grotendeels van jullie komen. Jullie zijn de generatie die een nieuw gezicht aan onze stad zullen geven. Welke stad willen jullie doorgeven aan de volgende generatie? Hoe maken we van Brussel de meest dynamische stad van ons land? Laat ons er vandaag samen werk van maken.

Als politici is het onze taak om perspectief en kansen te geven. De Vlaamse gemeenschap neemt een steeds grotere rol op in het Brusselse verhaal.


1 op 5 jongere vindt vandaag de weg naar het Nederlandstalig onderwijs. Meer dan 50.000 Brusselse jongeren volgen vandaag les in een kleuter-, lagere of secundaire school in Brussel. De afgelopen twintig jaar is dat aantal gestegen met meer dan de helft.

Van kinderopvang, cultuurhuizen tot sportinfrastructuur: de Vlaamse gemeenschap investeert elk jaar bijna 1 miljard euro in onderwijs, cultuur, sport, welzijn…


Als ik met jullie spreek dan hoor ik dat het Nederlands jullie kansen geeft, jullie sterker maakt. Slechts 1 op 10 jongeren groeit op in gezinnen waar er Nederlands wordt gesproken. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel levert de meest meertalige jongeren af in het land. Dat is een enorme troef voor het leven en later op de arbeidsmarkt.


Als Vlaams minister ben ik fier dat we met de Vlaamse Gemeenschap mee schrijven aan het verhaal. Onze stad verandert, elke dag zijn er signalen dat het de goede kant op gaat in Brussel. Als Nederlandstalige Brusselaars schrijven we actief mee aan dit verhaal. Bruggen bouwen tussen de vele gemeenschappen in onze stad. Zonder taboes en weg van de vele clichés die er vaak nog heersen.


Het feest van de Vlaamse gemeenschap is vandaag een feest van jullie allemaal. Een feest waar iedereen welkom is. Een feest van kansen, van hoop en van ambitie voor de toekomst. De toekomst zullen we samen schrijven, met alle Brusselaars.


Jullie kunnen daarbij op Vlaanderen rekenen.


Benjamin DalleComments


bottom of page