top of page
Zoeken

Doorstart activiteiten jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

In overeenstemming met de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad worden de COVID-19-maatregelen geleidelijk afgebouwd. Met deze richtlijnen bieden we een kader voor een gefaseerde doorstart van jeugdwerkactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Ze zijn een verdere concretisering van de maatregelen en richtlijnen die door de Nationale Veiligheidsraad worden vastgelegd.


Dit draaiboek biedt een algemeen kader. Waar mogelijk, treden we verder in detail. Daarnaast is het aan iedere organisatie om zelf de afweging te maken wanneer een (gedeeltelijke) opstart van de activiteiten mogelijk is. Een goed evenwicht tussen het aanbieden van specifieke activiteiten en veiligheid staat daarbij voorop.


Consulteer hier de richtlijnen


Deze richtlijnen kunnen wijzigen. Op de pagina van de administratie Jeugd vind je steeds de meest recente versie van de richtlijnen en draaiboeken.


Een aantal jeugdorganisaties neemt ook opdrachten op in het kader van het beleidsdomein Welzijn. We verwijzen daarvoor naar de richtlijnen van het Departement Welzijn.


Comments


bottom of page