top of page
Zoeken

Een vernieuwde thuis voor vzw Pigment

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie investeren ongeveer 350.000 euro in de renovatie van het hoofdkwartier van vzw Pigment in Brussel, een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. De vernieuwing moet het gebouw toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken.Vzw Pigment is één van de acht Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) die worden erkend en ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Pigment ondersteunt mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven, maar die allemaal te maken krijgen met armoede, onrecht en sociale uitsluiting. Pigment bouwt samen met deze groep aan een veilige ruimte voor dialoog en ontmoeting, door vorming, sensibilisering en politieke actie. De vereniging biedt ook basisactiviteiten aan zoals juridische advisering, infosessies, participatieve voedselbedeling, opvang van eenoudergezinnen, en een gratis kledingwinkel.


Pigment is gevestigd in de Oppemstraat in Brussel, en heeft voor dit pand een huurovereenkomst die loopt tot 2049. Vanwege de slechte hygiënische en energetische staat van het gebouw en de inefficiënte inrichting, dringt een renovatie zich op. Deze verbouwing en herinrichting moet het gebouw aanpassen aan de comforteisen van deze tijd en ook voor een betere indeling van het pand zorgen.Vooral het gelijkvloers van het gebouw wordt fors aangepakt. De toegang tot het gebouw bestaat momenteel uit een lange, donkere gang, die leidt naar het onthaal dat achteraan weggestopt zit. De verbouwing zal toelaten de beschikbare ruimte efficiënter in te delen en het onthaal te optimaliseren. Er worden muren weggehaald, waardoor er meer licht wordt binnengetrokken. Verschillende technische ingrepen moeten problemen als warmteverlies en vochtproblemen oplossen. Langs de muur van deze nieuwe ruimte komt een op maat gemaakte kastenwand met veel opbergruimte en met geïntegreerde zithoekjes voor gesprekken met de sociaal werkers. Het meubilair biedt ook ruimte aan digitale werkplekken, oplaadpunten of mogelijk een solidaire frigo met voedseloverschotten.


De verouderde sanitaire ruimte wordt verplaatst, waardoor er in de onthaalruimte meer plek vrijkomt. Die ingreep laat eveneens toe het beschikbare sanitaire aanbod uit te breiden met meer toiletten en douches. Dat is belangrijk, want er is in Brussel een groot tekort aan plekken waar personen in precaire situaties een douche kunnen nemen. Er komen ook een nieuwe keuken en ontspanningsruimte met zetels, waar bezoekers kunnen onthaald worden door de sociaal werkers. En de verbouwing zal ervoor zorgen dat de verschillende ruimtes meer in verbinding staan met elkaar.

De Vlaamse regering trekt 249.000 euro uit voor de renovatie. 101.416,32 euro komt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vzw Pigment verkreeg 16.162 euro klimaatsubsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De eigenaar van het gebouw, Huis van Vrede vzw, investeert 50.000 euro.Ronnie Tack, coördinator bij Pigment: “Onze lokalen vormen de thuisbasis voor een hele groep mensen in een precaire verblijfssituatie die zich op allerlei manieren ontheemd en in de steek gelaten voelen. Ze verdienen het dan ook om ontvangen te worden in een waardige en gezonde omgeving. Het bieden van die basisvoorzieningen aan mensen die dag in dag te kampen hebben met afwijzing en uitsluiting is een vereiste om een verbinding te maken en samen een weg af te leggen. Dat doen we door volop in te zetten op het voorzien van correcte en volledige informatie, en na te denken over zinvolle toekomstperspectieven. Maar bovenal zetten we de ervaringsdeskundigheid van onze bezoekers in om structurele oorzaken van armoede en maatschappelijke uitsluiting aan te kaarten. Zij zijn de échte experts. Hiermee ijveren we, altijd samen, voor een correcte beeldvorming en een betere toegang tot grondrechten.”


Vlaams minister van Brussel en Armoedebestrijding Benjamin Dalle: “Het werk van Pigment is ongelofelijk belangrijk voor mensen in armoede, omdat ze in organisaties als deze echt een stem krijgen. Om die reden besliste ik in 2023 over een structurele verhoging van de middelen voor de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen. Om ervoor te zorgen dat de mensen die bij Pigment over de vloer komen zich hier ook echt thuis voelen, is het belangrijk dat ze terecht kunnen in een uitnodigend, duurzaam en goed ingericht gebouw. Bovendien maakt de renovatie het mogelijk om de ruimtes ook te delen met andere organisaties. Dankzij deze investering in stenen, investeren we opnieuw in mensen.”


VGC-Collegevoorzitster bevoegd voor Welzijn Elke Van den Brandt: “Pigment begeleidt mensen zonder wettig verblijf, thuislozen en andere Brusselaars die in een heel precaire situatie leven. Pigment biedt hen een ruimte waar ze veilig zijn. Het is een nieuw startpunt waar er naar hen geluisterd wordt, waar er mét hen gewerkt wordt aan oplossingen, aan sensibilisering en beeldvorming. Ik ben erg blij dat we met de VGC er mee voor kunnen zorgen dat ze voortaan dat essentieel werk vanuit een functionele, duurzame en goed ingerichte uitvalsbasis kunnen doen. Een plaats die meer waardigheid geeft aan deze geweldige organisatie én aan de mensen die er over de vloer komen.”Comments


bottom of page