top of page
Zoeken

Grote investeringsronde voor de Vlaamse jeugdinfrastructuur

De Vlaamse Regering gaat de komende jaren massaal investeren in jeugdinfrastructuur. Nog dit jaar wordt er voor bijna 4 miljoen geïnvesteerd in nieuwe projecten of renovatie. Concreet worden daarmee 25 projecten over heel Vlaanderen gesteund. Eind dit jaar komt er nog een tweede ronde investeringen voor ongeveer eenzelfde bedrag. “Ons jeugdwerk verdient moderne en veilige infrastructuur, met deze historische investering brengen we het jeugdwerk bij de tijd,” aldus Dalle.


beeld toekomstige situatie lokalen Chiro Hekeko (schets)


In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering kent minister van Jeugd, Benjamin Dalle, financiële steun toe aan 25 infrastructuurprojecten in heel Vlaanderen. In totaal wordt er voor 3.802.464 euro geïnvesteerd. Het is het resultaat van een projectoproep die past binnen het globale investeringsplan van 30 miljoen euro voor jeugdinfrastructuur.


Het doel van deze projectoproep is om lokale jeugdorganisaties te moderniseren of van extra ruimte te voorzien. Projecten kunnen intekenen op drie focusgebieden of een combinatie daarvan.


  • Investeren in een goede basisinfrastructuur: bvb. installeren van ventilatiesystemen, aankopen van digitale apparatuur, uitbreiden van sanitair, ingrepen om gebouwen met meerdere groepen te kunnen gebruiken, …

  • Investeren in veilige en toegankelijke infrastructuur: bvb. investeren in verlichting, speelbestendige bekleding en materialen, het akoestisch comfort verhogen, …

  • Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: bvb. inrichten van publieke ruimte, veilige buitenruimte, …

Per project bedraagt de minimumsubsidie 50.000 euro en de maximumsubsidie 250.000 euro. Hiervoor worden twee projectoproepen gelanceerd: één in september 2021 en één in april 2022. De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 2022 en 2026.


“Ik ben heel fier dat we deze historische investering kunnen realiseren samen met de sector. Dit zijn stuk voor stuk sterke projecten die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren onbezorgd zich kunnen uitleven in goed aangepaste lokalen en infrastructuur. Veel van deze projecten werden samen met kinderen en jongeren bedacht. Dit is dus een plan voor én door kinderen en jongeren”, aldus Benjamin Dalle. “De coronacrisis heeft meermaals aangetoond hoe belangrijk het jeugdwerk en vrije tijd zijn in het leven van onze kinderen en jongeren.”

Foto: toekomstige situatie skatepark Kapermolen


Volgende organisaties krijgen een investeringssubsidie:


1. Skatepark Erpe-Mere: € 134.928

Erpe-Mere zal met deze subsidie een nieuw skatepark aanleggen met bijhorende zitbank en DJ-booth op zonne-energie. Op deze manier zet de gemeente in op hernieuwbare energie met een focus op digitalisering. De site van TUIN9420 krijgt zo een verdere inrichting en wordt een toegankelijke plek voor jong en oud.


2. Inclusieve speeltuin Hasselt: € 75.000

Domein Borggraaf krijgt een inclusieve speeltuin. Het gaat hierbij niet enkel om toestellen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren met een beperking maar ook om toestellen waar kinderen met een beperking kunnen spelen samen met vriendjes/broers en zussen. Samen met verschillende partners en met behulp van deze subsidie, gaat de stad Hasselt deze unieke bewegingsinfrastructuur realiseren.


3. Utopia Aalst: € 250.000

Er is een nood aan een fysieke plek in de stad met ruimte voor experiment en talentontwikkeling. Beginnende verenigingen missen vaak een locatie, deze subsidie biedt een oplossing. Een grote loods op de site zal worden ingericht als test- en doorstroomplatform voor jongeren.


4. Renovatie en uitbreiding van het bovenlokaal skatepark 'Kapermolen' Hasselt: € 175.000

De infrastructuur aan het skatepark wordt vernieuwd. De stad wil een centrale open ruimte creëren met hangplek voor iedereen. Het is de bedoeling echt een community te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, zodat het laagdrempelig, open, vrij en veilig is.


5. Park De Volle Vaart Grobbendonk: € 104.400

De gemeente Grobbendonk zal de buitenruimte rond de gebouwen van Volle Vaart herinrichten met enerzijds een nieuw, gevarieerd skatepark en anderzijds in een kindvriendelijke groene speelomgeving. Voor de kinderen wil men een avontuurlijke omgeving creëren met natuurlijke speelelementen (o.a. speelheuvels, boomstammen, takkenwallen) die de kinderen de kans geven om zich op een creatieve manier uit te leven.


6. Renovatie Zaal Cinépalace in Kortrijk: € 250.000

De Zaal Cinépalace is aan vernieuwing toe. De Stroate vzw wil het gebouw grondig renoveren om er een multifunctionele gebouw van te maken die voldoet aan de huidige energetische standaarden en aan de verwachtingen van een moderne zaal. Er wordt vooral geïnvesteerd in vernieuwing van het dak, de vloer en de buitenmuren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van een betere akoestiek, lichtinval en goed functionerende elektriciteit en waterleidingen.


7. ’t Hofke 2.0 Mechelen: € 114.696

Het huidige terrein wordt intensief gebruikt door verschillende doelgroepen voor sport, spel en ontmoeting. Dit multifunctionele project krijgt steun om een terrein te bouwen met diverse zones waarin elke doelgroep de juiste ruimte zal krijgen en de centrale ruimte ingericht wordt als ontmoetingsplek tussen de verschillende gebruikers. Concreet verdwijnt het te grote, verharde sportveld en wordt het vervangen door een kleiner en beter uitgerust trapveld met zitplekken. Er komen zones volgens leeftijd met nieuwe speeltoestellen, volgens de beoogde doelgroep. Tussenruimtes worden onthard en vergroend als avontuurlijke speelplek. Vrijgekomen ruimte wordt ontmoetingsruimte met schaduw, zitbanken, boomhut, fantasiespel, groene spelprikkels (natuurlijke spelaanleiding), rustigere hoeken, … Het project wordt getrokken door de jeugddienst en de werking van J@M.


8. Fort34, speelse en veilige haven Hemiksem: € 109.769,64

De Scouts van Hemiksem krijgen steun voor een avontuurlijkere en fantasierijke kindvriendelijke inrichting van de buitenruimtes. Dit door aangepaste verlichting, schilderwerken en gebruik van akoestische materialen. Ook de buitenruimte wordt kindvriendelijk ingericht.


9. Space Z Lier: € 183.650

Stad Lier krijgt steun voor het duurzamer en veiliger maken van de buitenruimte en het jeugdhuis De Moeve. De buitenruimte wordt ingericht voor kinderen en jongeren door het voorzien van sporttoestellen, een terras, zitmeubilair, verlichting en een overkapping. De aanleg van zowel de buitenruimte als de aanpassingswerken binnen het jeugdhuis gebeurt samen met de jongeren.


10. De Kazematten Gent: € 68.100

Larf krijgt een subsidie voor verschillende maatregelen voor het inrichten van binnenruimtes voor kinderen en jongeren in De Kazematten. De locatie wordt uitgerust met akoestische panelen in de foyer, akoestiek en comfort in een stilteruimte, (akoestische) doeken in de atelierruimte, een vast digibord en een flexibele tribune-opstelling. Bovendien zullen de huidige energieverslindende theaterspots vervangen worden door duurzame LED verlichting


11. Project AMIGO Roosdaal: € 250.000

Chiro Amigo’s Pamel krijgt steun in de investering in een Aangepaste, Moderne, Inclusieve en Gezonde Omgeving voor kwalitatief jeugdwerk. Er wordt aandacht besteed aan digitalisering. Het plan vertrekt vanuit een duidelijke visie op duurzaamheid, innovatief jeugdwerk, veiligheid en vraaggestuurd werken. Er wordt voorzien in een degelijk ventilatiesysteem en duurzame verwarming en er wordt geïnvesteerd in een elektronische toegangscontrole. Men zal de sanitaire voorzieningen genderinclusief maken en voorzien in een rolstoeltoegankelijk toilet. Het dak en de dringende herstellingen aan de structuur van het gebouw worden aangepakt. Daarnaast ziet men de noodzaak om polyvalente ruimtes in te richten, die ook door andere organisaties kunnen gebruikt worden.


12. Masterplan Chiro Hekeko - Jeugdhuis De Zoenk - Muziekatelier Full Flavour Kessel-Lo: € 179.640

Chiro Hekeko, Jeugdhuis De Zoenk en Muziekatelier Full Flavour uit Kessel-Lo krijgen met deze steun lokalen die veiliger, toegankelijker en meer inzetbaar zijn. Lokalen worden gerenoveerd, dringende problemen worden aangepakt en hersteld. De ruimtes worden specifiek ingericht voor kinderen en jongeren door in te zetten op comfort en flexibel gebruik (prikkelarme ruimtes, gebruiksvriendelijke keuken voor gedeeld gebruik, akoestische maatregelen en aangepast vast meubilair).


13. Innovatieve jeugdwerkplaats OPEK, BAMM Leuven: € 75.280

Bamm!, fABULEUS en TRILL krijgen steun voor de inrichting van werklokaal tot polyvalente ruimte voor artistieke jongeren en kunstorganisaties. Zij richten zich voornamelijk op kinderen en jongeren. Het beheer van de plek wordt door de jongeren zelf opgenomen. De ruimte wordt polyvalent ingericht en kan dienst doen als hangplek/living, atelier, podiumplaats, presentatieruimte, ontmoetingsruimte.


14. Huisvesting KLJ Vlezenbeek jongens en KLJ Vlezenbeek meisjes Sint-Pieters-Leeuw: € 118.066,86

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw krijgt steun voor de geplande, nieuwe jeugdlokalen voor de lokale KLJ-groep. Het gaat om een grondige vernieuwing van de infrastructuur. Deze som zal geïnvesteerd worden in renovatie en herstellingen om het gebouw te laten voldoen aan eisen op vlak van: hygiëne en veiligheid, brandveiligheid, toegankelijkheid en zuinigheid. Zo komt er een toegankelijk sanitair, komen er mobiele wanden om polyvalent gebruik mogelijk te maken, zal er internettoegang zijn en zullen er maatregelen volgen om de ruimtes in te richten op maat van kinderen en jongeren.


15. Kindvriendelijke publieke ruimte ’t Slot in Hoogstraten: € 50.351,73

Er wordt een bedrag vrijgemaakt voor de verwezenlijking van kwalitatieve en duurzame ontmoetings -en speelruimte aan jeugdsite 't Slot. Op deze site wil de stad werken aan een ontmoetings- en speelruimte in het centrum van Wortel. Bij de verbouwingen staat gedeeld en functioneel gebruik van de ruimtes centraal. Voor de inrichting wordt er samengewerkt met de verenigingen en de buurt. De nadruk op deze site ligt op avontuur en spel met een gezinsvriendelijk karakter. Het project draagt ook bij tot een groenere buurt.


16. Kindvriendelijke publieke ruimte Den Dijk in Hoogstraten: € 112.255,44

Jeugdsite Den Dijk krijgt steun voor de verwezenlijking van kwalitatieve en duurzame ontmoetings- en speelruimte. De stad wil op Den Dijk een ontmoetings en -speelruimte nabij het centrum van Hoogstraten creëren. De ruimte zal tijdens de vakanties gebruikt worden door de gemeentelijke speelpleinwerking en daarnaast voor allerlei socio-culturele activiteiten. Het bestuur wil hier in samenspraak met de verenigingen, kinderen, jongeren, de school en buurt een plek creëren voor zowel georganiseerde als niet-georganiseerde kinderen, jongeren, gezinnen en bewoners. De nadruk zal liggen op avontuur en natuur.


17. Habbekrats Daktuin ForTeens Antwerpen: € 88.769,40

Beleving, educatie, ontmoeting en geborgenheid in een uitbundige en biodiverse groene omgeving staan voorop in dit project. Daarom krijgt Habbekrats Antwerpen steun voor de realisatie van een educatieve daktuin op haar jeugdcentrum ForTeens met een focus op klimaat en technologie en dat gelegen in de Sint Andrieswijk in Antwerpen. Het project slaagt erin om binnen een stedelijke omgeving ruimte te maken voor groen en jeugd. Het project is duurzaam, innovatief en daarnaast een mooi voorbeeld voor en door kinderen en jongeren in de stad.


18. Nieuwe lokalen KSA Zwijndrecht: € 90.000

KSA Zwijndrecht wil haar accommodatie verder uitbreiden met een grote polyvalente zaal en extra opbergruimte, en krijgt hiervoor de nodige steun. Er wordt rekening gehouden met rolstoeltoegankelijkheid. Daarnaast wil de vereniging ook een avontuurlijk speelgebied toevoegen aan de omgeving. Het avontuurlijk terrein zal ingebed worden in het gebied van de Zwijndrechtse 'Poldertuin' en zal voor iedereen toegankelijk zijn. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en er is aandacht voor hemelwaterinfiltratie bij de omgevingswerken.


19. Plaatsen van een Urban Sports Park in Maasmechelen: € 250.000

Gemeente Maasmechelen krijgt steun voor de aanleg van een skate- en pumptrack in het kader van de vernieuwing van de urban sports site. Het plein focust op ‘jonge’ sporten die momenteel populair zijn bij kinderen. De open plek zou toegankelijk zijn voor iedereen, wat ontmoeting in de hand werkt. Het evenwicht zal gezocht worden tussen een veilige plek waar zaken die er niet thuis horen geweerd worden door een groene omheining en het open karakter van de plek. Kinderen en jongeren moeten zich veilig voelen, maar de plek moet wel toegankelijk zijn en niet volledig afgesloten.


20. Van kloostergebouw tot jeugdwerking Lokeren: € 250.000

Met de gekregen steun zal Vagevuur vzw het kloostergebouw van Lokeren wind- en waterdicht maken. Er worden dringende herstellingen uitgevoerd en het buitenschrijnwerk wordt gerenoveerd. De huidige turnzaal zal omgevormd worden tot polyvalente ontmoetingsruimte met specifieke inrichting. Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame materialen bij uitvoering van het project. Het jeugdhuis is niet enkel meer een plaats voor ontmoeting en creativiteit maar men legt ook linken naar het jeugdwelzijnswerk via o.a. samenwerking met Groep Intro, het outreachend werken, OKAN-werking, …


21. Jeugdlokalen Korbeek-Lo: € 250.000

Vzw Jeugdlokalen Korbeek-Lo krijgt een nieuw gebouw. Deze galerij zorgt voor een welkome en drempelverlagende indruk. De robuuste en modulaire opbouw, gecombineerd met de flexibele invulmogelijkheden en de vele acties die aanzetten tot ontmoeten en spelen, maken dat het project ook goed inspeelt op de behoeften van de jongeren naar een 'vrijplaats' in een vertrouwde en veilige context. Dit project is een samenwerking van vzw jeugdlokalen Korbeek-lo en de organisaties die de lokalen zouden gebruiken.


22. Huisvesting Chiro Snoopy Sint-Pieters-Leeuw: € 209.311,34

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw krijgt steun voor een polyvalente zaal met robuuste duurzame kindvriendelijke materialen. Deze zaal laat mogelijkheden voor gebruik breed toe. De site wordt gebruikt door 120 leden van Chiro Snoopy. Ook zal er verhuur mogelijk zijn voor andere erkende jeugdverenigingen. Bovendien zal het een derde locatie voor de speelpleinwerking worden. Na-schoolse vrijetijdsactiviteiten van twee scholen kunnen plaatsvinden op de site. Sportactiviteiten zijn buiten op het terrein ook mogelijk. Het project heeft aandacht voor participatieprocessen met kinderen en jongeren uit de buurt.


23. Recreatiezone De Blookberg Zutendaal: € 125.279,56

De gemeente Zutendaal krijgt een investeringssubsidie voor het recreatiedomein Blookberg, in het bijzonder voor de aanleg van een speelbos dat aansluit op de lokalen van de plaatselijke KSA-groep. Het bos zal ook gebruikt worden door de vele jeugdbewegingsgroepen die jaarlijks op kamp komen naar de streek. Het doel van dit project is het omvormen van een onaantrekkelijke geasfalteerde zone naar een groene recreatiezone die volledig past in de natuurlijke, bosrijke omgeving. Het gaat over verschillende speelzones waar verschillende leeftijden terecht zullen kunnen voor spel, sport, ontmoeting, ... Anderzijds besteedt men aandacht aan het autovrij maken van de zone en aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen.


24. Inrichting zolder Kasteeldomein Lembeek voor gedeeld gebruik Chiro Halle: € 198.412

De stad Halle zal met deze steun de zolder van het kasteel van Lembeek verbouwen tot stabiele en technisch veilige ruimte voor o.a. Chiro Oedena. Hierdoor wordt de behoefte aan uitbreiding van oppervlakte vervult en zal deze ruimte optimaal benut worden. Op deze manier zal er elders geen open (groene) ruimte opgeofferd moeten worden. Er wordt binnen dit project uitdrukkelijk ingezet op gedeeld gebruik en terbeschikkingstelling van de zolder voor verschillende organisaties.


25. BBB - Begijnendijk Bouwt Buitengewoon Chiro Begijnendijk: € 89.553,76

Vzw Chiro Begijnendijk gaat voor de verbetering en vernieuwing van de lokalen en krijgt daarbij de nodige steun. Er is nood aan een upgrade van de huidige infrastructuur. De Chiro zal investeren in verwarming en ventilatie, toegankelijk sanitair, een keuken voor de jeugdverenigingen en snel internet. De nieuwe keuken met duurzame toestellen, robuust materiaal en het sanitair maken leefweken mogelijk. Ook een sneller internet draagt bij aan een goede werking en verhuur voor activiteiten en weekendverblijf. De gemeente Betekom mag van de lokalen gebruik maken, infrastructuur is te huur voor de buurtbewoners. De uitvoering en de invulling van het project verhoogt de kwaliteit en zorgt voor gedragenheid.

Comments


bottom of page