top of page
Zoeken

Jongeren staan paraat tijdens de paasvakantie

Ook in de paasvakantie wordt er voorzien in opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. De lokale besturen wordt gevraagd hiervoor de regie op te nemen. Organisaties Bataljong en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VZW) willen lokale besturen mee ondersteunen om kinderen en jongeren op te vangen. “Opnieuw tonen jongeren aan dat ze paraat staan om te helpen tijdens deze moeilijke periode. Indien er handen tekort zijn voor de opvang kunnen besturen een beroep doen op het uitgebreide netwerk van deze jongerenorganisaties,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Tijdens de paasvakantie wordt de opvang voor kinderen en jongeren verder gezet. Dit werd gisteren aangekondigd door de Vlaamse Regering. Hoewel er wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, is dit voor sommige kinderen en ouders niet mogelijk. Ofwel werken de ouders in een zorgberoep, is er geen alternatief ofwel zijn dit kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie.
Aan de lokale besturen wordt gevraagd om dit te coördineren met de scholen en opvanginitiatieven. Nu er geen speelpleinwerk of kampen worden georganiseerd in de paasvakantie bieden organisaties Bataljong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VZW) hulp aan bij deze opdracht. Lokale besturen kunnen rekenen op hun expertise en netwerk om good practices uit te wisselen om deze opvang kwalitatief vorm te geven.

“Jongeren vroegen ons al of ze ook iets kunnen doen. We denken dat hun jeugdig enthousiasme de paasvakantie wat speelser kan maken. De VDS zal hen inspireren met een aangepast speelaanbod, zodat ze kunnen doen waar ze best in zijn: de kinderen die het nodig hebben toch een klein beetje vakantiegevoel bieden.” Aldus Jo Van den Bossche, directeur Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

“Deze plotse nieuwe opdracht is een kans tot samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugd… Bataljong is expert in sterk beleid voor jonge inwoners en ondersteunt lokale besturen om dat integraal te doen. Enkel samen zorgen we hier voor kwalitatieve opvang van kinderen in kwetsbare situaties of met ouders in vitale beroepen. Met innovatief vrijetijdsaanbod, conform de hygiëneregels, kunnen ook deze kinderen genieten van de paasvakantie” aldus Jurgen Sprangers, Directeur Bataljong

Vlaams minister Benjamin Dalle: “Eens te meer tonen onze jongeren zich sterk betrokken en geëngageerd tijdens deze coronacrisis. Heel wat jeugdbewegingen, jongerenorganisaties en jeugdhulp steken nu ook de handen uit de mouwen en zijn solidair. Daar mogen we echt fier op zijn. Voor sommige ouders en jongeren is het niet evident om thuis te zijn in deze periode. Daarom is het van groot belang om kwaliteitsvolle opvang te voorzien.”

Comments


bottom of page