top of page
Zoeken

Maximumsnelheid op Brusselse Ring daalt naar 100 km/u

Het nieuwe klimaat- en energieplan van de Vlaamse regering is er. Het nieuwe plan bevat zo'n 350 maatregelen. Eén van de opvallende maatregelen is dat de maximumsnelheid op de Brusselse ring daalt met 20 kilometer per uur: van 120 naar 100 km/u. Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle is tevreden met de nieuwe maatregel.


"Dit is een belangrijke stap voor Brussel", zegt minister Dalle. "De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur verhoogt absoluut de leefbaarheid voor de Brusselaars en de Vlamingen. We verminderen de uitstoot van fijnstof en CO2, daarnaast dringen we de geluidshinder terug en is er minder kans op ongevallen."
De Vlaamse regering heeft een ambitieus en realistisch plan goedgekeurd dat de klimaatuitdaging aanpakt met concrete maatregelen en becijferde voorstellen. Wonen, innovatie, mobiliteit en landbouw staan hierin centraal.


Het klimaatbewustzijn leeft sterk bij onze jeugd. Daarom worden ook subsidies voor energiezuinige maatregelen voor jeugdinfrastructuur, zoals jeugdlokalen, verder mogelijk gemaakt. We verbeteren de aanpak en onderzoeken andere opportuniteiten zodat de verantwoordelijken daadwerkelijk aan de slag gaan, en gebruik maken van de subsidie- en leningsmogelijkheden. Bovendien zal duurzaamheid in het Masterplan Bivakplaatsen centraal staan: o.a. warmte- en elektriciteitsbehoefte van de gebouwen en eventuele plaatselijke hernieuwbare bronnen.

Comments


bottom of page