top of page
Zoeken

Meer dan 400.000 euro om armoede aan te pakken in Brussel

Meer dan 400.000 euro wordt vrijgemaakt om armoede in Brussel te bestrijden. 8 Brusselse projecten krijgen steun van Vlaams minister van Armoedebestrijding, Wouter Beke. Het gaat over een budget van 433.504 euro. Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, is verheugd. "Er zijn zovele Brusselse organisaties die mensen met armoede helpen en ondersteunen. Fantastisch dat deze initiatieven extra ondersteund worden."


Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede, ... worden versterkt door terechte overheidsmaatregelen of door de toepassing hiervan door de samenleving.


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.


Met een projectoproep waar 129 projecten op intekenden kregen organisaties uit Vlaanderen en Brussel de kans op extra subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Van de 74 projecten die werden goedgekeurd, zijn er ook 8 Brusselse projecten. Dat zijn Buurtwerk Chambéry, vzw Wijkpartenariaat Brabantwijk, Buurthuis Bonnevie, Samenlevingsopbouw Brussel vzw, Cultureghem, Vrienden van het Huizeke, D'Broej en Stapsteen. In totaal krijgen deze organisaties een steun van 433.504 euro.


Vlaams minister van Armoedebestrijding, Wouter Beke: “De afgelopen maanden deden armoedeorganisaties hun uiterste best om de mensen niet los te laten, contact te houden en creatief aan de slag te gaan om hen de steun te bieden die nodig is. Met 4 miljoen euro aan extra ondersteuning geven we 75 organisaties in Vlaanderen en Brussel belangrijke steun. 2021 wordt zo hopelijk een jaar waarin vaccins komaf maken met COVID-19 en zorgzame buurten komaf maken met isolement en uitsluiting.”

Comments


bottom of page