top of page
Zoeken

Opnieuw veilige en stille studeerruimtes tijdens de Kerstblokperiode

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gaan met een omzendbrief houvast bieden aan de lokale besturen die stille studeerplekken willen aanbieden of sportinfrastructuur willen openstellen voor scholen en blokkende studenten. Dat heeft minister Somers geantwoord in de commissie op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez.


In deze maand december zijn scholen, scholieren en studenten op zoek naar extra ruimte. Omdat niet iedereen de luxe heeft om thuis over een over een stille leerruimte te beschikken, zijn publieke studeerruimtes welkom. Scholen zoeken ondertussen ook naar buitenschoolse infrastructuur voor turnlessen of examens, bijvoorbeeld omdat de capaciteit van hun eigen infrastructuur beperkt wordt door coronamaatregelen. Het is bovendien soms onduidelijk welke veiligheidsvoorschriften gelden.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gaan nu met een omzendbrief houvast bieden aan de lokale besturen die stille studeerplekken willen aanbieden of sportinfrastructuur willen openstellen voor scholen. Dat heeft minister Somers geantwoord in de commissie op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De omzendbrief bevat richtlijnen over de inrichting van stille studeerplekken, onder meer over de afstand tussen de studerende studenten, het veilig betreden en verlaten van de studieruimtes, de optimale verluchting en het regelmatig ontsmetten van handen, sanitair en studietafels. Daarnaast schept de omzendbrief ook duidelijkheid over infrastructuur die wordt opengesteld voor scholen: de veiligheidsmaatregelen voor onderwijs gelden in alle ruimtes waar tijdelijk onderwijsactiviteiten doorgaan, zelfs al gaat het om ruimtes buiten school. Ook andere kwesties worden opgehelderd. Zo is een klas die zich verplaatst naar buitenschoolse infrastructuur géén verboden samenscholing. Scholen worden aangemoedigd om – indien mogelijk – in de buitenlucht les te geven, bijvoorbeeld met een turnles in het park. Voorwaarde is dan wel dat het park in de buurt van de school ligt.


“De vraag naar lokale stille studeerplekken is groot bij onze jongeren. Ze zijn op zoek naar een plaats waar ze op een veilige en rustige manier hun leerstof kunnen verwerken. Dit is zeker het geval voor veel jongeren waar hier thuis geen plaats voor is. Om dit te realiseren moeten we de krachten bundelen met de lokale besturen, zij staan het dichtst bij de jongeren en weten beter dan wie dan ook waar de meest urgente noden zich bevinden,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd.


"De lokale studieruimtes zijn een oplossing voor de duizenden studenten die aan de vooravond van de examens staan. De afgelopen weken sprak ik met meer dan honderd studenten. De meeste gestelde vraag was die naar studieruimtes. We willen vermijden dat straks alle studenten opnieuw naar de studentensteden trekken. Daarom hebben we gevraagd om dit opnieuw toe te staan," aldus Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid

Bart Somers: “Tijdens de vorige blokperiode zagen we studenten op een veilige manier samen studeren in bibliotheken, sporthallen, dienstencentra, lege kerken, enzovoort. Steden en gemeenten hebben bewezen dat er heel veel mogelijk is. Ook deze blokperiode moeten we creatief nadenken over oplossingen voor studenten die beter in groep studeren of kansarme kinderen die thuis geen eigen kamer hebben waar ze in stilte kunnen studeren, maar het belangrijkste is dat het veilig gebeurt.”

“Veel lokale besturen willen de scholen helpen, maar wisten niet goed hoe ze dat moesten doen. Het is niet altijd eenvoudig om de weg te vinden in de vele coronamaatregelen. We gaan zorgen voor duidelijkheid en houvast. Zo kunnen er veel scholieren, scholieren en studenten geholpen worden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.


Comments


bottom of page