top of page
Zoeken

Projectoproep: Lokale bondgenotennetwerken in de strijd tegen kinderarmoede

Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle lanceert een oproep naar projecten die ‘lokale bondgenotennetwerken’ in de strijd tegen kinderarmoede op poten zetten. De projecten hebben als doel om op lokaal niveau te zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende actoren die initiatieven nemen tegen kinderarmoede. De Vlaamse regering trekt hier 7 miljoen euro voor uit.


Tijdens de begrotingsgesprekken in september 2022 maakte de Vlaamse regering, op vraag van minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle, meer middelen vrij voor projecten die inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. De focus ligt hierbij op het lokale niveau, waar nu al heel vaak diverse organisaties en instellingen goede initiatieven nemen om kinderarmoede te bestrijden, maar waar het soms nog spaak loopt op vlak van samenwerking.


“Die verschillende organisaties weten niet altijd van elkaars bestaan, of ze hebben te weinig contact met elkaar om de vastgestelde problemen efficiënt aan te pakken”, zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle. “Denk maar aan een kind dat niet meegaat op bosklassen, omdat hij of zij geen goede slaapzak kan betalen – terwijl er in de gemeente misschien een vzw actief is die kampeermateriaal kosteloos aanbiedt aan gezinnen met een beperkte financiële draagkracht. Als de ouders en de school daar niet van op de hoogte zijn, krijgt het kind de slaapzak nooit te zien. En dat resulteert in de uitsluiting van een kind door armoede, die perfect vermeden had kunnen worden.”


De oproep heeft daarom als doel om nieuwe lokale ‘bondgenotennetwerken’ op poten te zetten, of die bestaande netwerken te versterken en structureel te verankeren. Deze lokale bondgenotennetwerken zetten in op het terugdringen van kansarmoede bij kinderen, jongeren en hun gezinnen door mensen en organisaties als bondgenoten samen te brengen. Deze netwerken stemmen bestaand aanbod beter af, maken dit beter bekend en realiseren snelle en warme toeleiding. Waar nodig organiseren ze bijkomende ondersteuning die tegemoet komt aan de noden en bieden ze ook concrete hulp aan kinderen en gezinnen.


De Vlaamse overheid trekt 7 miljoen euro uit voor deze projectoproep. De subsidie moet aangevraagd worden vanuit een (nieuw of bestaand) bondgenotennetwerk, dat bestaat uit actoren binnen het Nederlandstalig onderwijs (school, LOP, CLB, …), het middenveld (vereniging waar armen het woord nemen, SAAMO, jeugdwerk, welzijnsschakel, …) of welzijn en zorg (Huis van het Kind, erkende buitenschoolse kinderopvang, CAW, Overkophuis, Zorgraad …). Om voor subsidies in aanmerking te komen, moet minstens 1 partner uit minstens 2 van de 3 bovenstaande sectoren zich engageren in het project.


Elk individueel project kan maximaal 150.000 euro toebedeeld krijgen en optioneel 50.000 euro investeringssubsidies. De projectperiode start op 1 december 2023 en eindigt op 30 november 2025. Alle informatie rond de oproep is te vinden op deze link.

Comments


bottom of page