top of page
Zoeken

Projectoproep ‘Ondersteunen van jong engagement’ zet in op engagement van moeilijk bereikbare jongerengroepen

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle lanceert een projectoproep gericht op stimuleren van jongeren om een rol als animator in het jeugdwerk op te nemen. De oproep, getiteld ‘Ondersteunen van jong engagement’, streeft ernaar om jeugdwerk toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor alle jongeren, met bijzondere aandacht voor diegenen die traditioneel minder betrokken zijn.Het jeugdwerk door en voor jongeren vertrekt van het uitgangspunt dat jonge deelnemers kunnen doorgroeien tot ervaren begeleiders. Dat sluit nauw aan bij het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, en de prioriteit ‘engagement in de samenleving door vrijwillige inzet. Uit het recente onderzoek ‘Jongeren in cijfers en letters 5’ van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) blijkt dat dit niet altijd het geval is. Jongeren uit bepaalde groepen (zoals jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare positie) komen niet in aanraking met het jeugdwerk of haken af op de leeftijd van 15 à 16 jaar. Dit is ook de leeftijd waarop ze een geattesteerd kadervormingstraject kunnen starten, nl. 15 jaar, en een attest als animator in het jeugdwerk kunnen behalen, nl. 16 jaar. De jongeren die doorgroeien, blijken bovendien vaak dezelfde groepen jongeren, waardoor de begeleiding de diversiteit in de samenleving onvoldoende weerspiegelt.  


Met deze nieuwe oproep gaat minister Dalle op zoek naar projecten die jongeren stimuleren om een engagement als vrijwillige begeleider op te nemen, met focus op jongeren die moeilijk hun weg vinden naar het georganiseerde jeugdwerk. De projectoproep is gericht op vormende activiteiten die deze jongeren versterken, zodat ze een rol kunnen opnemen binnen het jeugdwerk (of daarbuiten). De projecten kunnen ook  focussen op het stimuleren van samenwerking tussen jeugdorganisaties en partners uit verschillende sectoren. Projecten kunnen uiteenlopen van voorbereidende trajecten en co-animatortrajecten tot samenwerkingen met jeugdhulpinstellingen en scholen.


Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle trekt in totaal 1 miljoen euro uit voor deze projecten. Daarvoor voorziet de begroting van 2024 in extra middelen. Elk project maakt aanspraak op maximaal 125.000 euro.  


Minister Dalle benadrukt: “Het is cruciaal dat we bruggen bouwen naar jongeren die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn in het jeugdwerk. Dit initiatief zal niet alleen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook bijdragen aan een meer inclusieve en veerkrachtige gemeenschap. Met deze oproep willen we ook de capaciteit van jeugdorganisaties versterken: met meer vrijwilligers kunnen de jeugdorganisaties meer activiteiten aanbieden. Ik roep organisaties op om gebruik te maken van deze unieke kans en op de proppen te komen met ambitieuze en innovatieve projectvoorstellen. Zo zorgen we samen voor een jeugdwerk dat nog inclusiever en toegankelijker is.”


Een project indienen kan tot en met 14 april 2024, via de toepassing KIOSK. In mei valt de beslissing over de goedgekeurde projecten, die vanaf 1 juni 2024 van start kunnen gaan.  Meer info hier.


Comments


bottom of page