top of page
Zoeken

Steunmaatregelen jeugdsector worden verlengd

Vandaag nam de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, een reeks maatregelen om de jeugdsector verder te ondersteunen tijdens de coronapandemie. Ze moeten ervoor zorgen dat animatoren ondanks de strikte coronamaatregelen hun attest kunnen halen. Daarnaast worden ook subsidies gegarandeerd voor jeugdverenigingen, hostels en jeugdverblijfcentra.

Foto: Jan Van Bostraeten

De huidige noodregeling voor de stage en duur van de kadervormingstrajecten voor animatoren, hoofdanimator of instructeur, worden verlengd door de aanhoudende crisis. Dit betekent concreet dat jongeren al de mogelijkheid krijgen om hun stage aan te vatten en af te ronden na het voltooien van slechts 15 van de 50 uur cursus. Verder wordt ook de maximale trajectduur van 3 jaar verlengd voor de deelnemers die vanwege de coronacrisis niet in staat zijn om hun traject af te ronden. De verlenging van deze noodmaatregel, die vorig jaar op 3 april inging, moet ervoor zorgen dat ondanks de crisis de vorming van begeleiders en het behalen van een attest maximaal kan verdergezet worden.

Daarnaast zullen de erkende gesubsidieerde jeugdverenigingen kunnen rekenen op een vervroegde uitbetaling van de voorschotten van het jaar 2021. Er wordt per kwartaal een voorschot van 22,5 procent van de toegekende werkingssubsidie voor het jaar 2021 uitbetaald. Deze versnelde uitbetaling moet ervoor zorgen dat de jeugdorganisaties niet in liquiditeitsproblemen komen. Daarenboven wordt het subsidiebedrag gegarandeerd. Ook deze maatregel werd vorig jaar al toegepast en wordt nu verlengd.

Tenslotte is er ook aandacht voor de Vlaamse hostels en jeugdverblijfcentra. Sinds 27 oktober 2020 geldt er een verbod op groepsovernachtingen. Hierdoor kunnen een groot deel van de hostels en jeugdverblijfcentra niet beantwoorden aan bepaalde decretale voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies. Ook heeft de regering beslist om gezien de noodsituatie alle voorwaarden als ‘behaald’ te beschouwen en dus de volledige subsidiebedragen uit te keren.

“Deze maatregelen geven de zwaar geteisterde jeugdsector en hostels extra financiële zekerheid in deze moeilijke periode,” aldus Benjamin Dalle. “We zien elke dag het belang van de jeugdsector tijdens de coronacrisis. Voor zoveel kinderen en jongeren geeft dit hoop en perspectief. We willen er met deze maatregelen ook voor zorgen dat de werkingen gegarandeerd blijven ook wanneer deze crisis achter de rug is. Organisaties geven op dit moment bijvoorbeeld het beste van zichzelf om animatoren en instructeurs op te leiden. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. We willen hun partner zijn om hun werk zoveel mogelijk te faciliteren.”

Comentários


bottom of page