top of page
Zoeken

Vlaamse maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook belangrijke Brusselse impact

De Vlaamse regering heeft de afgelopen weken heel wat steunmaatregelen genomen in het kader van de Coronacrisis. Veel van die maatregelen zijn ook relevant voor de Brusselaars. Zo wordt de vrijwilligersverzekering, die in het verleden enkel gratis werd aangeboden voor verenigingen, nu ook gratis toegankelijk voor individuele burgers. Daarnaast worden toegekende subsidies van de Vlaamse overheid niet ingehouden en zal er flexibiliteit en welwillendheid worden getoond in de toekenning. Dit is van groot belang voor bijvoorbeeld culturele en jeugdorganisaties in Brussel.


De Vlaamse overheid wil organisaties en verenigingen, die getroffen worden door de Coronacrisis, maximaal ondersteunen. In de afgelopen weken werden hiervoor heel wat initiatieven en steunmaatregelen genomen. Het is belangrijk om te weten dat veel van die maatregelen ook gelden voor Nederlandstalige Brusselse instellingen, die gesubsidieerd worden door Vlaamse overheid.

Zo geldt de gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de Coronacrisis evenzeer in Brussel. De middelen hiervoor worden vrijgemaakt door minister van Samenleven, Bart Somers. “Vlaanderen en Brussel laten zich van hun beste kant zien", aldus Somers. "Op sociale media zie je het ene burgerinitiatief na het andere. Dit verdient alle steun. We maken het nu ook voor individuele burgers mogelijk om dergelijke verzekering aan te gaan en je te verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens je vrijwilligerswerk.”

De website www.vlaanderenhelpt.be bundelt de initiatieven die werden genomen, ook in Brussel werden gelijkaardige initiatieven gebundeld door de VGC op een nieuwe meertalige website Brussels Helps.


Vlaanderen maakt daarenboven werk van meertalige informatie. Zo zorgde het Agentschap Inburgering en Integratie in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor een meertalige affiche over hoe je besmetting met het Coronavirus kan tegengaan. “We kunnen het Coronavirus enkel tegengaan als iedereen zich houdt aan de maatregelen", zegt Somers. "Alleen begrijpt niet iedereen even goed Nederlands. Daarom is het belangrijk dat de vertalingen beschikbaar zijn. In het belang van iedereen.”

Ook voor Nederlandstalige Brusselse instellingen is er belangrijk nieuws. Zo zal er flexibiliteit en welwillendheid getoond worden in de toekenning, uitvoering en rapportage van subsidies. “De organisaties die vanuit Vlaanderen binnen het beleidsdomein Brussel, Jeugd, Media, Cultuur, … subsidies krijgen, behouden toegekende middelen", zegt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media. "In het eindverslag toon je aan dat je voldoende kosten hebt gemaakt om het subsidiebedrag te verantwoorden en geef je ook aan wat de impact van corona-maatregelen betekent voor je werking. Zo willen we de financiële impact van deze crisis zoveel mogelijk beperken.” Meer informatie daarover vind je hier.

Afgelopen week hadden Minister-President Jan Jambon en minister Benjamin Dalle nog overleg met de culturele-, jeugd- en mediasector. De impact van het Coronavirus is enorm. Musea en cultuurhuizen moesten de deuren sluiten, voorstellingen en concerten werden massaal geannuleerd, paaskampjes voor de jeugd werden geschrapt en zomerfestivals zitten met de handen in het haar. Op het overleg is afgesproken dat de verschillende sectororganisaties de gevolgen van de Coronacrisis (zowel financiële als andere gevolgen) in kaart zullen brengen. Minister-president Jambon en minister Dalle willen de financiële impact van de Coronacrisis nauwgezet opvolgen en willen waar nodig de genomen compenserende maatregelen verfijnen.

“We kunnen deze crisis alleen samen overwinnen,” zegt Benjamin Dalle.

“Het is belangrijk dat de verschillende regeringen de handen in elkaar slaan. Correcte informatie naar de verschillende organisaties is dan ook essentieel. In de afgelopen weken hebben we een ongeziene golf van solidariteit gezien bij de mensen. De band tussen Brussel en Vlaanderen moeten we in deze context meer dan ooit aanhalen: de Nederlandstalige organisaties kunnen dan ook op Vlaanderen rekenen.”

Comments


bottom of page