top of page

Benjamin
Dalle

Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding

Brussels volksvertegenwoordiger

Benjamin Dalle (°1982) groeide op in het platteland rond Brugge. Naast vele avonturen in het groen rond de Damse vaart en in de weiden van grootvader “boer Jan” Dalle, ging hij naar het plaatselijke Damse basisschooltje en later naar het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. 

Hij studeerde rechten in Gent. Het laatste academiejaar bracht hij door als Erasmus student in Parijs, aan de universiteit René Descartes (Paris V). 

Na Gent en Parijs wilde hij zijn Amerikaanse droom realiseren. Dankzij verschillende beurzen (BAEF, Fulbright, Hugo Grotiusbeurs) kon hij een jaar studeren aan NYU (New York University) School of Law. Hij legde zich er vooral toe op publiek recht, mensenrechten en milieurecht.

Na de VS trok Benjamin nog drie maanden naar Zwitserland, voor een stage bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) in Genève. 

Ontwerp zonder titel (33).png
met Marianne Thyssen.jpg

Terug in België verruilde Benjamin de West-Vlaamse polders voor Brussel, eerst Etterbeek, later meer dan 10 jaar in Sint-Jans-Molenbeek. Hij startte als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor en werd assistent aan de KULeuven, bij rechter en hoogleraar André Alen. Hij bleef assistent tot 2009 en is nu nog altijd verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KULeuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Hij was uiteindelijk vijf jaar actief aan de balie, tot in 2011.

Eind 2007 trok Yves Leterme Benjamin aan om mee te werken aan de staatshervorming en dat betekende meteen ook de start van Benjamins (partij)politieke engagement. Hij werkte voor drie opeenvolgende vice-eerste ministers van cd&v en adviseerde hen over staatshervorming, juridische zaken en asiel en migratie. Eind 2011 werd hij kabinetschef van staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten.

Hij was er mee verantwoordelijk voor de uitvoering van de zesde staatshervorming. Na de verkiezingen van 2014 was hij tot 2016 adjunct-kabinetschef van minister van Justitie Koen Geens. In maart 2016 kwam hij aan het hoofd te staan van Ceder, de studiedienst van cd&v. In januari 2019 werd hij gecoöpteerd als senator. 

In 2014 nam hij voor het eerst deel aan verkiezingen. Hij was Brussels lijsttrekker voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar zoals voorspeld werd geen enkele Vlaamse Brusselaar in de Kamer verkozen.

 

Bij de verkiezingen van 2019 trok hij de Brusselse cd&v-lijst voor het Vlaams Parlement. Op 2 oktober legde hij de eed af als Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media. Later, in mei 2022, kwam daar de bevoegdheid Armoedebestrijding bij.

Wil je meer weten over Benjamins ministerschap?

In juni 2024 nam Benjamin deel aan de verkiezingen in het Brussels gewest. Wil je meer weten over zijn plannen voor Brussel?

 

 

 

 

Op 9 juni 2024 werd hij verkozen in het Brussels Parlement. Sindsdien is Benjamin Brussels volksvertegenwoordiger.

30b39f3c-cee4-455e-add5-5935393dbb75.JPG

Benjamin is getrouwd met Maïté en heeft drie zonen. Ze wonen in Laken. Hij heeft regelmatig een goeie portie sport nodig. Je treft hem in Brussel regelmatig op de fiets of al lopend in het park. Zo neemt hij ook elk jaar deel aan de 20 km van Brussel. Benjamin blijft als boerenkleinzoon een natuurmens in de stad. Een Brussels biertje op café met vrienden slaat hij niet gauw af. Op tijd en stond een reis, ver of dichtbij, geeft hem zuurstof.

bottom of page