top of page

Benjamin
Dalle

Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding

Van het West-Vlaamse platteland naar Gent en Parijs

Benjamin (°1982) groeide op in het kleine stadje Damme, vlakbij Brugge. Naast vele avonturen in het groen rond de Damse vaart en in de weiden van grootvader “boer Jan” Dalle, was hij een ijverige leerling op het plaatselijke Damse basisschooltje en later op het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Zijn opborrelende engagement bracht hem daar in het Praesidium, in de werkgroep sociaal.

Als rechtenstudent op kot in Gent spendeerde Benjamin onder meer veel tijd op café, voor de oeverloze politieke discussies uiteraard. Het laatste academiejaar bracht hij door als Erasmus student in Parijs, aan de universiteit René Descartes (Paris V). Hij kreeg er de “Prix Erasmus” voor de beste buitenlandse student van de rechtsfaculteit van Paris V. Benjamin studeerde af in 2005 met de grootste onderscheiding. Hij kreeg de prijs voor de beste rechtsstudent van de Universiteit Gent van de alumnivereniging Gandaius en de prijs voor de beste scriptie van het Hof van Beroep van Gent.

New York en Genève

Na Gent en Parijs wilde Benjamin zijn Amerikaanse droom realiseren. Dankzij verschillende beurzen (BAEF, Fulbright, Hugo Grotiusbeurs) kon hij een jaar studeren aan NYU (New York University) School of Law, één van de meest toonaangevende centra voor internationaal recht. Hij legde zich er vooral toe op publiek recht, mensenrechten en milieurecht. Dat leverde hem een “LL.M. in International Legal Studies” op, met de Jerome Lipper Prize erbovenop, voor verdienste in het LL.M. programma.

Na de VS trok Benjamin nog drie maanden naar Zwitserland, voor een stage bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) in Genève. Hij werkte er onder meer voor de “human rights liaison” die de verbinding legt tussen UNHCR en de verschillende mensenrechteninstellingen van de Verenigde Naties.

Eerste stappen in Brussel – advocatuur en universiteit 

Terug in België verruilde Benjamin de West-Vlaamse polders voor Brussel, eerst  Etterbeek, later Sint-Jans-Molenbeek. Hij startte als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor en werd assistent aan de KULeuven, bij rechter en hoogleraar André Alen. Hij bleef assistent tot 2009 en is nu nog altijd verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KULeuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Hij was uiteindelijk vijf jaar actief aan de balie, maar in 2011 hing hij zijn toga aan de wilgen.

Politiek engagement in de federale kabinetten en studiedienst CD&V

Eind 2007 trok Yves Leterme Benjamin aan om mee te werken aan de staatshervorming en dat betekende meteen ook de start van Benjamins (partij)politieke engagement.  Hij werkte voor drie opeenvolgende vice-eerste ministers van CD&V en adviseerde hen over staatshervorming, juridische zaken en asiel en migratie. De meest intensieve periodes waren er in 2010, als naaste medewerker van Jean-Luc Dehaene tijdens zijn opdracht om een oplossing te vinden voor BHV, en in 2011, toen hij in de back office voorzitter Wouter Beke bijstond in de regeringsformatie. Eind 2011 werd hij kabinetschef van staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten.

Hij was er mee verantwoordelijk voor de uitvoering van de zesde staatshervorming. Na de verkiezingen van 2014 werkte Benjamin achter de schermen om de Zweedse coalitie op de been te brengen. Vervolgens was hij van 2014 tot 2016 adjunct-kabinetschef van minister van Justitie Koen Geens. In maart 2016 kwam hij aan het hoofd te staan van Ceder, de studiedienst van CD&V. In  januari 2019 werd hij tevens gecoöpteerd als senator. 

Inzet voor Brussel

Ook Brussel en de Brusselse politiek liggen Benjamin nauw aan het hart. Hij is actief betrokken in Molenbeek en in het bestuur van de Hoofdstedelijke Afdeling Brussel van CD&V, waarvan hij tussen 2015 en 2018 voorzitter was.

Op 25 mei 2014 nam hij voor het eerst deel aan verkiezingen. Hij was Brussels lijsttrekker voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar zoals voorspeld werd geen enkele Vlaamse Brusselaar in de Kamer verkozen.

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst cdH-CD&V+ in Sint-Jans-Molenbeek. Op 26 mei trok hij de Brusselse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement.

Na de verkiezingen maakte Benjamin deel uit van het onderhandelingsteam voor de nieuwe Vlaamse Regering. Op 2 oktober legde hij de eed af als nieuw Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media. Later, in mei 2022, kwam daar de bevoegdheid Armoedebestrijding bij.

BenjaminDalle-46.jpg
Persoonlijk

Benjamin is getrouwd met Maïté en heeft drie kinderen. Ze wonen in Brussel. Hij heeft regelmatig een goeie portie sport nodig, op de koersfiets door het Pajottenland of de Vlaamse Ardennen, al lopend, onder meer elk jaar op de 20 km van Brussel, of in het squashhok. Benjamin blijft als boerenkleinzoon een natuurmens; hij houdt van z’n stadstuintje en bloembakken op de vensterbank. Een frisse Duvel op café met vrienden slaat hij niet gauw af. Op tijd en stond een reis, ver of dichtbij, geeft hem zuurstof.

bottom of page