top of page
Zoeken

12 ‘Broedplekken’ goedgekeurd voor Brussel

Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle heeft vandaag 12 nieuwe ‘Broedplekken’ in Brussel bekend gemaakt. Het zijn unieke plaatsen in Brussel waar organisaties uit verschillende sectoren in Brussel willen samenwerken door een nieuw in te vullen fysieke ruimte met elkaar te delen. Op die manier worden de krachten nog meer gebundeld in Brussel om de uitdagingen in de hoofdstad samen aan te pakken. In totaal wordt er 2,3 miljoen euro uitgetrokken om de projecten te ondersteunen. Dat is 300.000 euro meer dan aanvankelijk was voorzien.


Het concept ‘Broedplaatsen’ komt uit Amsterdam, waar er ondertussen zo’n 60-tal broedplaatsen zijn ontwikkeld. Het zijn ateliers waar (veelal startende) kunstenaars en creatievelingen samen komen om projecten te realiseren. De Brusselse ‘Broedplekken’ gaan nog een stap verder. “Brussel kent zoveel sterke organisaties in het jeugdwerk, welzijn, onderwijs, artistieke en de socio-culturele sector,” aldus minister Dalle. “Dit bijzonder sterke netwerk in Brussel willen we nog meer ondersteunen en nog meer met elkaar in contact brengen. Het unieke aan deze projectoproep is het intersectorale karakter: we slopen de muren en vragen dat organisaties echt out-of-the box nadenken om samen nog meer te kunnen inspelen op de noden van de Brusselaar.”


Dat moesten ze niet alleen doen. ‘Architecture Workroom Brussels’, een culturele denk-en-doe-tank voor innovatie binnen de architectuur, heeft met een geëngageerde groep experts de geselecteerde organisaties begeleid en geholpen bij het opmaken van een subsidiedossier voor de verbouwing, inrichting of aankoop van materiaal.

Er werd een intensief traject doorlopen de afgelopen maanden en dat resulteert nu in 12 sterke en uiterst diverse projecten in de hoofdstad.


Vandaag maakte Minister Dalle de lijst van organisaties bekend tijdens een bezoek aan vzw LabNorth en vzw Urban Foxes, de trekkende krachten achter de broedplek in het voormalig treinmuseum van Brussel Noord. De broedplek zal zich bevinden naast de lokettenzaal van het Brusselse Noordstation, een plaats waar dagelijks duizenden reizigers langskomen en zal ook rechtstreeks uitkijken over de treinsporen. Zo wordt deze prachtige locatie opnieuw ingevuld en opengesteld voor het publiek. De broedplek wordt een experiment in multifunctioneel ruimtegebruik, gemeenschapsvorming, ontmoeting, levenslang leren, diversiteit en alternatieve beheersvormen. Het wordt een ‘living lab’ waar al doende geleerd wordt, en waar deze lessen worden gedeeld met de rest van de stad. Ze verschilt sterk van het andere, meer commerciële aanbod in het station en geeft invulling aan de ambitie van de NMBS om in hun stations naast winkels en diensten ook ‘derde ruimtes’ - door Amerikaans socioloog Ray Oldenburg (1989) omschreven als ‘wonderlijk goede plekken’ waar mensen op neutrale grond kunnen samenkomen en in interactie gaan - te voorzien. Voor de broedplek slaan vzw LabNorth en vzw Urban Foxes de handen in elkaar met tal van organisaties die vandaag al actief zijn in de Noordwijk: bvb. Rebelle vzw, Sint Lukas Academie, Sew4Life, Ten Noey vzw, #BXLNord, … elk van deze organisaties zal mee een gemeenschappelijk aanbod voor hun doelpubliek ontwikkelen.


“Ik ben bijzonder tevreden met de ingediende broedplekken. Dit initiatief is echt uniek: we hebben een zeer intensief voortraject gelopen met de organisaties en slopen sectorale muren. We hebben intens afgestemd met de stakeholders over de oproep zelf, en ook bij de matchmaking en de dossierbegeleiding stond interactie centraal tussen de vele spelers. Dit project brengt dynamiek op gang in Brussel. Ik ben er ook van overtuigd dat dit ongelofelijk interessante plaatsen zullen worden waar heel wat Brusselaars de komende jaren over de vloer zullen komen,” aldus Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle.


Lees meer over het project via: https://www.vlaanderen.be/brussel/broedplekken


OVERZICHT BROEDPLEKKEN


1. Jeugdcentrum Aximax - VGC

Naam samenwerkende organisaties: GC Ten Noey, Circus Zonder Handen vzw , Basischool Ten Nude

Locatie broedplek: John Waterloo Wilsonstraat 19, 1000

Ruime speelplaats in dichtbevolkte wijk die onthard wordt, nieuwe invulling krijgt en opgesteld wordt voor zowel partners als buurtbewoners.


2. Cultureghem vzw

Naam samenwerkende organisaties: MUS-E Belgium vzw, Pool is Cool vzw, Brede School, SAAMO Brussel vzw, FilterCaféFiltré Atelier vzw, Molenbeek Rebels Basketball vzw, Nakama vzw, Kuregem Boxing Academy vzw

Dit is een mobiele broedplek, een op maat gemaakte, mobiele infrastructuur die zal ingezet worden in de publieke ruimte van de stad om samen te spelen, eten, ontmoeten, sporten, leren…

De ontwerpen van de ontwikkelde tools zullen open source gedeeld worden.


3. Danscentrumjette vzw

Naam samenwerkende organisaties: Labolobo vzw, TOOP – deelwerking van MPC Sint Franciscus

Locatie broedplek: Edmond van Cauwenberghstraat 55, 1080

Via de inhoudelijke samenwerking met TOOP en Labolobo – elk met jarenlange expertise in hun domein die noodzakelijk is om dit inclusieve, intergenerationele project te doen slagen – wordt in dit danscentrum een nieuwe intersectorale dimensie aangeboord: de zorg- en gezondheidssector. De infrastructuurwerken zijn nodig om het gebouw zo optimaal toegankelijk, prikkelarm en veilig voor iedereen te maken.


4. Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep

Naam samenwerkende organisaties: Ket&Co, De Molenketjes, D'Broej Centrum West/Overkop, BS Molenbeek, Labolobo

Locatie broedplek: Jean-Baptiste Decockstraat 54, 1080

Deze broedplek wil naast een ontmoetingsplek een organisatienetwerk worden, en van daaruit duurzame structurele samenwerkingen en projecten aangaan om het sociale weefsel rond de school te versterken.


5. Globe Aroma vzw

Naam samenwerkende organisaties: Terra Nova, Community Land Trust Brussels

Locatie broedplek: Moutstraat 26, 1000

Deze broedplek is een gemeenschap waar nieuwkomers de kans krijgen om zich thuis te voelen in de stad. De drie organisaties beogen een intersectorale samenwerking die artistieke en educatieve programma's én sociale huisvesting verenigt in de gedeelde infrastructuur, met onder andere een ontmoetingsruimte, werkruimtes en een presentatieplatform.


6. Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD

Naam samenwerkende organisaties: AIF+ vzw en MetX Moving Music

Locatie broedplek: Nieuwland 198, 1000 Brussel

Deze broedplek heeft 2 aanbieders: de Hoofdstedelijke Kunstacademie en MetX, gehuisvest in hetzelfde gebouw. De 3 partners werken alle rond actieve kunst- en cultuurbeleving en vullen mekaars doelpubliek en werking aan. De doelstelling is het bouwen van een interculturele, intergenerationele open leerplek.


7. Kuumba vzw

Naam samenwerkende organisaties: Fora vzw, Internationaal Comité vzw

Locatie broedplek: Passerstraat 5-9, 1070

Deze broedplek wordt een nieuw laagdrempelig, intercultureel open huis met een aanbod zowel gericht op kinderen, jeugd, vrouwen, senioren, werkzoekenden als meer sociaal geïsoleerde mensen of gezinnen. De investering in de ontwikkeling van deze broedplek zorgt ervoor dat de werkingen van de drie partnerorganisaties de nodige ruimte krijgen en een eigen zichtbare plek als uithangbord voor het intercultureel samenleven en samenzijn in Brussel.


8. LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw

Naam samenwerkende organisaties: Sint-Lukas Kunstschool Brussel vzw, Rebelle vzw, SewForLife vzw, BXLNord vzw, GC Ten Noey vzw, en GLUON vzw

Locatie broedplek: Noordstation – Vooruitgangstraat 76, 1000 Brussel

De broedplek in Maison Nord (Noordstation) maakt ruimte om te leren, te maken en te tonen door een cyclische programmatie. De broedplek wil op die manier kansen scheppen voor verschillende doelgroepen die te maken hebben met verschillende stedelijke problematieken in de buurt van het station, zoals het hoog percentage vroegtijdige schoolverlaters en werklozen, en de taal- en kansarmoede, met name voor vrouwen met migratie-achtergrond.


9. Liga voor Mensenrechten vzw

Naam samenwerkende organisaties: FMDO (en Ligue des droits humains)

Locatie broedplek: Leopold II laan, 53, 1080

In september 2022 opent Het Huis voor Mensenrechten met een nieuwe stek in Brussel. De broedplek zal vorm krijgen op de gelijkvloerse verdieping van het Huis met een open, multifunctionele ontmoetingsplek. Zowel Nederlandstalige organisaties gevestigd in Brussel als de drie mensenrechtenorganisaties in het Huis zelf, als wijkorganisaties kunnen er activiteiten organiseren, maar er zullen ook netwerkmomenten en activiteiten plaatsvinden met een sterke focus op het thema mensenrechten. De samenwerking binnen dit project bestaat uit organisaties met een verschillende achtergrond, met een verschillend doel en diverse achterban maar die allen streven naar een vrije en open samenleving met eerbiediging van de mensenrechten.


10. Overmolen vzw

Naam samenwerkende organisaties: BBJJA vzw, Federatie Marokkaanse Verenigingen vzw, School zonder Racisme vzw, Familiehulp vzw, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw

Locatie broedplek: Hovenierstraat 82-100, 1081

Enkele partnerorganisaties delen nu al de site, enkele zijn nieuwe partners (Familiehulp, VDS en De Platoo) in het kader van de oproep. Het kantoorgebouw waarin organisaties louter als individuele huurders naast elkaar functioneren, wordt omgevormd tot een broedplek met openheid naar de buurt waar actief gestreefd wordt naar interactie en kruisbestuiving tussen organisaties uit diverse sectoren (sport, cultuur, ouderenwelzijn, jeugd en socio-cultureel werk), met intergenerationele doelgroepen en met een rechtstreekse impact en uitstraling op de site, de buurt, Brussel en Vlaanderen.


11. Passa Porta vzw

Naam samenwerkende organisaties: Klankverbond vzw

Locatie broedplek: Dansaertstraat 46, 1000

Dankzij infrastructurele ingrepen kan Passa Porta de niet publieke delen van het literatuurhuis inrichten tot broedplek. Er komt een multifunctionelere ruimte waar anderen – en specifiek startende organisaties - ook kunnen vergaderen, workshops geven, afspraken met externen kunnen organiseren, naast het team van het literatuurhuis in een professionele context. Passa Porta engageert zich om voor inhoudelijke ondersteuning te zorgen die voor startende initiatieven cruciaal in hun ontwikkeling is indien ze wensen te verduurzamen: delen van netwerk en expertise op organisatorisch, zakelijk, financieel, beheersmatig vlak. Voor de narratieve audiomakers wordt er een kleine opnamestudio voorzien, een faciliteit die te beperkt beschikbaar is voor podcast- en audiomakers. Een eerste, intensieve samenwerking in de broedplek is met Klankverbond.


12. Walter Werkt

Naam samenwerkende organisaties: MUS-E Belgium

Locatie broedplek: Van Lintstraat 43-45-47, 1070

In deze broedplek zal Walter Werkt de infrastructuur openstellen voor MUS-E Belgium. Beide organisaties hebben eigen sterktes, expertise en een uitgebouwd netwerk. De broedplek zal de inhoudelijke wisselwerking tussen beide partners uitlokken om de eigen werking te versterken, expertise en netwerk delen, een ontmoetingsplek zijn en een buurtgericht verhaal. De infrastructuur zal zich ook openstellen naar de buurt (Labo en Koer) en buurtbewoners zullen worden betrokken bij de artistieke projecten.Comments


bottom of page