top of page
Zoeken

35 miljoen om de mediasector klaar te stomen voor meer digitale toekomst

De Vlaamse regering trekt 35 miljoen euro uit voor het relanceplan voor de mediasector. Met het plan wil de regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Dit moet het voor onze mediaspelers mogelijk maken om beter in te spelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er wordt onder meer ingezet op het beter gebruik van data, het delen van sterke media infrastructuur, het connecteren met de mediagebruiker, projecten omtrent desinformatie en de transformatie van de regionale omroepen. Het grootste deel van het budget (21,5 miljoen) wordt gereserveerd voor projecten die de sector zelf kan aanbrengen.

De Vlaamse Regering zet het licht op groen voor het relanceplan Media. Dit traject voor de mediasector kadert binnen het plan “Vlaamse Veerkracht” van de regering. Het moet een antwoord bieden op de stijgende uitdagingen van de Vlaamse mediasector. Het Vlaamse media-ecosysteem staat al enkele jaren sterk onder druk door de snelle digitalisering van onze samenleving en economie. Daarnaast wijzigt het mediagebruik in sneltempo en zetten internationale spelers onze mediabedrijven steeds meer onder druk.


Tegelijkertijd brengt de digitale revolutie ook opportuniteiten met zich mee. Zeker op het vlak van samenwerking binnen de mediasector. Die samenwerkingsverbanden moeten de motor zijn van de relance in de mediasector. Zo moeten onze eigen mediabedrijven relevant blijven binnen een alsmaar internationaler speelveld dat gedomineerd wordt door grote buitenlandse spelers (GAFA, Netflix, Disney+, …). De middelen uit ‘Vlaamse Veerkracht’ bieden daarom een unieke kans om de weerbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken.


De mediasector bevindt zich, net zoals vele andere sectoren, in een totale digitale omwenteling. Een paradox is daarbij dat tijdens de Coronacrisis de consumptie van digitale media enerzijds sterk steeg, maar tegelijk het vertrouwen van burgers in digitale media daalde. Vooral de stijgende desinformatie en de polariserende boodschappen dragen hiertoe bij. Ook hier moet het plan antwoorden op bieden.

Voor de totstandkoming van dit plan werden de verschillende Vlaamse mediaspelers en academici intensief betrokken, en ook voor de uitrol kijkt de regering vooral naar de sector zelf.


Ook binnen de regering worden de krachten gebundeld; de Vlaamse minister van Media en de minister van Economie en Innovatie slaan de handen in elkaar. In beide beleidsdomeinen wordt budget voorzien.


Vlaams minister van media, Benjamin Dalle: “We staan op een historisch moment voor de mediasector. Hoewel onze mediabedrijven behoren tot de top in Europa, worden we geconfronteerd met nieuwe spelers die het verdienmodel stevig onder druk zetten. Om leiderschap te blijven claimen en topcontent aan te bieden voor duizenden kijkers en luisteraars is het belangrijk onszelf te blijven heruitvinden. Met dit ambitieuze plan willen we samen met de sector de juiste antwoorden formuleren.”


Vlaams minister van Economie en Innovatie, Hilde Crevits: “De technologische vernieuwingen van de mediasector zorgen ervoor dat ons lees-, kijk- en luistergedrag sneller dan ooit aan het veranderen is. De digitalisering zorgt voor ongekende nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Met dit plan kunnen we al die sterke en innovatieve projecten die inspelen op het mediagebruik en productie van de toekomst verder ontwikkelen in Vlaanderen. Daarvoor rekenen we op een sterke samenwerking tussen de mediaspelers en de kennisinstellingen.”


 • Cross-mediaal en multiplatform meetsysteem: De ontwikkeling van een platform waarin data verzameld, gedeeld en interactief ingezet wordt. Het platform biedt een geavanceerd meetsysteem en een ordermanagementsysteem waardoor inzichten, digitale relaties en waardecreatie maatschappelijk en economisch kunnen gevaloriseerd worden. Hiervoor wordt een consortium opgericht met een aantal kernspelers (oa VRT, private mediaspeler(s) en regionale omroepen) met mogelijkheid tot latere instap of laagdrempelige participatie.

 • Media hub: Doel is een gedeelde private cloud te creëren waarbinnen digitale tools worden ontwikkeld die een laagdrempelige instap biedt voor start-ups, scholen en bedrijven. Ook het aanbieden, vinden en combineren van diensten (productiemiddelen, technologie, opslag, …) vindt hierin een plek waardoor een gebruiksvriendelijk digitaal ecosysteem ontstaat met twee kernbegrippen: uitwisselbaarheid en connectiviteit. Hiervoor wordt gedacht aan een cross-over consortium (mediabedrijven, facility, telecom).

 • Desinformatie: hiervoor wordt gewerkt met een projectoproep. De focus ligt hierbij op verschillende thema’s:

  • · Weerbaarheid van burger (mediawijsheid) en journalistiek verhogen

  • · Sterkere (academische) inzichten inzake desinformatie

  • · Innovatieve tools en technologie om desinformatie te detecteren

  • · Analytische methodes voor autonome redacties in antwoord op vastgestelde desinformatie

 • Digitale transformatie van de regionale omroepen: Het versneld digitaal transformeren van de regionale omroepen waardoor zij mee kunnen stappen in de uitrol van de andere projectlijnen. Hierbij zullen de regionale omroepen de duurzaamheid en recurrente kost van deze transformatie moeten kunnen garanderen.

 • Projectoproep digitale transformatie: De projectoproep omvat 3 clusters en staat open voor zowel grote als kleine projecten.

  • Verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent;

  • Slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen;

  • Mediaplatformen van de toekomst (kijken, luisteren, lezen).

 • Projectoproep instrumentarium media-innovatie: De hierboven geschetste projectlijnen worden vervolledigd door een ondersteunend innovatieprogramma voor de mediasector. Dit focust op toepassingsgerichte onderzoeks- en innovatiecomponenten voor de ontwikkelingsprojecten. De ondersteuning van deze projectlijn zal gebeuren via VLAIO.De verschillende projectlijnen worden nu verder uitgewerkt en voorzien van een exacte timing, projectomschrijving en governance. Per projectlijn wordt er een beperkt projectteam samengesteld met inbreng van de verschillende partners in het relanceplan.


Комментарии


bottom of page