top of page
Zoeken

Alle Brusselaars digitaal met 5 digipunten in Brussel

Zaterdag 3 juni 2023 stond in het teken van de Dag van de E-inclusie. In aanwezigheid van Vlaamse ministers Bart Somers en Benjamin Dalle en Brussels minister Sven Gatz werd de aftrap in één van de vijf Brusselse Digipunten op het Rouppeplein gegeven onder het motto ‘Alle Brusselaars digitaal!’Met het nieuwe e-inclusiebeleid willen de VGC en haar partners een digitale inclusiewerking ontwikkelen door -samen met de Vlaamse overheid- in te zetten op de toegang tot digitale middelen en dienstverlening, het versterken van digitale vaardigheden en het bieden van ondersteuning op maat.


Digitale kwetsbaarheid treft vele lagen van de bevolking. Ongeveer 40 % van de Brusselaars tussen 16 en 74 jaar is onvoldoende mee met de digitale wereld. Dit heeft gevolgen voor het zoeken naar werk, het regelen van bankzaken, het leren van een taal, contact houden met de school van de kinderen of het niet ten volle kunnen benutten van de smartphone. Om de digitale kansenkloof te dichten, heeft de Vlaamse overheid 1.875.000 EUR toegekend om de acties die de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal opzetten, mee te ondersteunen.


Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Het belang van e-inclusie kan moeilijk overschat worden: wie niet mee kan in de digitale wereld, kan niet deelnemen aan de samenleving. Deze vorm van uitsluiting, mogen wij niet aanvaarden. Toegang tot internet, leren hoe een computer of smartphone werkt, digitaal aanvragen kunnen indienen, … het behoort inmiddels tot de basisrechten. Daarom zet de Vlaamse overheid massaal in op e-inclusie, in Vlaanderen en in Brussel.”Bij de uitrol van het e-inclusiebeleid wordt prioritair ingezet op het versterken van competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn, op het aanbieden van betaalbaar internet en digitale apparatuur, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. In het kader van de competentieversterking naar de arbeidsmarkt wordt maximaal ingezet op beroepsopleiding en Nederlands. Daarmee sluit het E-inclusie-aanbod vanuit VGC naadloos aan bij de digibankwerking die hiermee van start gaat. Vandaag werd een voorsmaakje gegeven met een infomarkt en workshops online solliciteren, itsme, werken met Google Lens, online veiligheid, digipunten, ..


Dit aanbod kwam tot stand dankzij een breed netwerk van partnerorganisaties, die samen de digitale uitsluiting in Brussel willen aanpakken. Tracé Brussel vzw, die de coördinatie verzorgt, doet dit in samen met Intec Brussel, JES Brussels, Ligo CBE Brusselleer, Maks, Groep INTRO, InBrussel, STARTPROjecten, Huis van het Nederlands Brussel, Brussels Ouderenplatform, Becode, Syntra Brussel, CVO Brussel, CVO Lethas Brussel, CVO Semper, Circular Brussels, VDAB Brussel en Actiris. Op termijn komen ook bibliotheken, gemeenschapscentra, lokale dienstencentra, jeugdorganisaties en andere VGC- partners, dit netwerk versterken.


Sven Gatz: “ De digitale evolutie gaat in sneltreinvaart vooruit. Alles gebeurt tegenwoordig digitaal: een premie aanvragen, contact tussen ouders en school, online solliciteren, bankieren, een taal leren. Dankzij deze samenwerking tussen verschillende overheden en organisaties kunnen we zoveel mogelijk Brusselaars bereiken die nood hebben aan digitale vaardigheden en kennis om met zelfvertrouwen door de digitale wereld te navigeren.”Ook Vlaams minister voor Brussel, Benjamin Dalle sloot aan bij deze dag van de E-inclusie en Digibanken: “Door digitale vaardigheden te versterken, verkleinen we het risico op digitale uitsluiting en helpen we kwetsbare mensen op weg naar werk. We zijn vandaag trots om op meerdere plaatsen digipunten in Brussel te verwelkomen. Door letterlijk en figuurlijk dicht bij de Brusselaars te staan en hen actief te begeleiden, zullen de digicoaches en de vele netwerkpartners een wezenlijk verschil maken.”


Namens Vlaams minister van Werk, Jo Brouns, voegde Dalle er aan toe: “De digitale kloof maakt zich kenbaar op verschillende manier, zoals mensen die geen laptop of internetverbinding hebben of niet de vaardigheden hebben om te werken met online toepassingen. Met de Digibanken gaan we lokale partnerschappen aan om zo laagdrempelig mogelijk ondersteuning te kunnen bieden op maat en dat zowel voor het materiaal als aanleren van de nodige competenties. Ik ben trots dat meer dan 200 gemeenten deze projecten mee willen uitvoeren, daarmee overschrijden we ruim de doelstelling van 100 gemeenten. Dat toont aan dat de vraag naar middelen om die kloof te dichten groot is. Met de Digibanken bereiken we werkenden en werkzoekenden, maar vooral ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We breken echt uit naar die mensen waarvan we weten dat we ze vandaag moeilijker bereiken. Mensen die digitaal mee zijn, zijn ook weerbaarder op de arbeidsmarkt van morgen. ”

Comments


bottom of page