top of page
Zoeken

Art.is.t.care legt de brug tussen kunst en woonzorgcentra

Dankzij het project Art.is.t.care kunnen kunstenaars al 3 jaar aan de slag in verschillende Brusselse woonzorgcentra. Het project pakt twee problemen tegelijkertijd aan: de leegstand in woonzorgcentra en het gebrek aan (betaalbare) atelierruimte voor kunstenaars. Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle, Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en het Departement Zorg organiseerden maandag een inspiratienamiddag rond dit project.


Art.is.t.care brengt de werelden van kunst en woonzorgcentra samen. Kunstenaars en artiesten leven samen met de bewoners van een woonzorgcentrum onder één dak. In ruimtes die onderbenut of ongebruikt zijn in het woonzorgcentrum, gaan de kunstenaars aan de slag. Ze gaan in interactie met de bewoners, leren hun verhalen kennen en doen er boordenvol inspiratie op, die ze verwerken in hun eigen artistieke praktijken.


Op de inspiratienamiddag werden vier artistieke projecten in woonzorgcentra toegelicht: Rasa en Ann van De Ambulanten, Esther en Michiel van Klara in de Zorg, Bie van Demo-memo en Giulia van DanceDanceDance.


Verder gingen professionals uit woonzorgcentra en kunstenaars zoals Annemie Vandenbussche en Ilse De Koe met elkaar in gesprek. Ze vertelden over hun ervaringen en de bijzondere band die ontstond tussen de (student-) kunstenaars en de ouderen. Zo vertelde Ilse de Koe hoe ze samen met haar studenten aan het RITCS twee maanden in het woonzorgcentrum Bellevue verbleef, dag en indien nodig ook nacht. Ze aten elke maaltijd samen met de bewoners en leerden zo hun levensverhalen kennen.


Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: Vandaag is opnieuw bewezen dat we generaties en sectoren met elkaar moeten verbinden, in plaats van ze in hokjes te steken. Samenwerking over verschillende sectoren heen creëert immers nieuwe mogelijkheden. Ik ben er dan ook trots op dat we drie van de vandaag voorgestelde projecten (Rasa en Ann, Esther en Michiel en Giulia) ondersteunen vanuit het Vlaams Brusselbeleid (subsidielijn Polsslag). Deze dag kan inspiratie bieden voor de artistieke en woonzorgsector in heel Brussel en Vlaanderen.”


Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits: Ik ben er van overtuigd dat we een win-winsituatie kunnen creëren als we kunst en woonzorgcentra met elkaar verbinden. Kunst in al zijn facetten, voor de kunstenaars, bewoners medewerkers en directie. Een dag als vandaag toont de grote meerwaarde van intersectorale, open samenwerkingen. Ik kijk uit naar nieuwe initiatieven.


Commentaires


bottom of page