top of page
Zoeken

Benjamin Dalle steunt D’BROEJ met extra laptops

Minister Dalle kent een extra impuls toe van 6.900 euro voor de aankoop van laptops aan D’BROEJ VZW in Brussel. Met de financiële extra wil de minister de sterke werking van de VZW ondersteunen. Een eerste bestelling van 50 laptops werd al verdeeld onder de jongeren, een tweede bestelling van 70 laptops wordt binnenkort uitgevoerd. D’BROEJ heeft contact met meer dan 2.500 kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke situaties in Brussel. Minister Dalle nam gisteren deel aan een videoconferentie met een tiental jongeren om te praten over de coronacrisis.

Te veel jongeren groeien op in moeilijke situaties en kwetsbare gezinnen. Door de coronamaatregelen worden zij dubbel getroffen. Veel scholen en jeugdorganisaties zorgen tijdens deze crisis voor een digitaal aanbod. Hoewel er veel aandacht is voor kwetsbare jongeren dreigt er toch een digitale kloof te ontstaan. Veel Brusselse kinderen en jongeren beschikken thuis niet over internet of over een laptop om het schoolwerk te maken of om deel te nemen aan de activiteiten.

D’BROEJ wil laptops bezorgen aan Brusselse kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie om hun schooltaken te maken en om contact met de buitenwereld te vergemakkelijken. Ze wil daarmee de digitale nood aanpakken.

"De digitale kloof is niet nieuw, de coronacrisis maakt hun situatie des te schrijnender. Jongeren moeten online hun schooltaken opvolgen. Gratis internet is een goede voorzet, maar veel Brusselse kinderen en jongeren hebben geen computer. Ze riskeren hopeloos veel schoolachterstand op te lopen", zegt Inge Loodsteen van D’BROEJ

Een eerste bestelling van 50 laptops werd al verdeeld onder de jongeren, een tweede bestelling van 70 laptops wordt binnenkort uitgevoerd. Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, steunt hun actie en draagt een extra 6.900 EUR bij aan het project.

“D’BROEJ is sterk ingebed in Brussel. Ze hebben contact met meer dan 2.500 kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Hun jeugdwerkers genieten het vertrouwen van deze jongeren. Ze staan op de eerste lijn en zijn bevoorrechte contacten. Het nodige materiaal leveren is één iets, er moet ook voldoende ondersteuning en goede opvolging zijn. Bij D’BROEJ zijn de middelen in ervaren handen,” aldus minister Dalle.

De laptops blijven eigendom van D’BROEJ en worden via een centraal punt in Molenbeek verdeeld over verschillende vestigingen. De jeugdwerkers bezorgen ze persoonlijk aan de juiste gezinnen.


Dalle in gesprek met de jongeren


“Bezorgd over werk en toekomst maar jeugdsector biedt perspectief en hulp”Naar aanleiding van de coronacrisis en het project had Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, gisteren een gesprek met een tiental jongeren via videoconference. De jongeren spraken er over hoe zij de crisis ervaren.

Voor velen onder hen is het thuisblijven niet evident. Vooral huisvesting is een probleem:

“Ik woon samen met mijn ouders, en vier broers en zussen samen op een klein appartement. Het is niet evident op een kleine oppervlakte, maar we trekken ons plan. Nu hebben we wel meer tijd om met het gezin door te brengen. Dat vind ik dan wel positief,” aldus één van de jongeren.

Toch zijn de meeste jongeren het meest bezorgd over de toekomst. “Mijn zusjes zit in het zesde leerjaar. Zal zij naar het eerste middelbaar kunnen gaan? Ze krijgt veel taken van school, maar het is niet altijd evident om deze uit te voeren. Gelukkig is de jeugdsector er om haar te helpen de leerstof te verwerken. We zijn ook dankbaar voor het ICT-materiaal want anders zou zij de taken niet kunnen uitvoeren.”

“Veel van mijn vrienden stellen zich vragen over wat na deze crisis. Zullen we nog een goeie job kunnen vinden? Gaan we al ons schoolwerk kunnen inhalen? We willen geen verloren generatie zijn.”

De jongeren betreuren ook erg de rellen in Anderlecht van vorige week.

“Er moet meer respect komen voor elkaar in Brussel,” aldus één van de jongeren. “We moeten samen door deze crisis. Tegen elkaar vechten helpt niet, iedereen moet de regels respecteren. Het is waar dat voor veel jongeren dit extra hard is maar rellen kunnen niet. We mogen niet alle wijken in Brussel over dezelfde kam scheren. Maar we hopen dat mensen ook begrijpen dat het in sommige Brusselse wijken echt wel extra moeilijk.”

De jongeren vinden veel steun in het jeugdwerk. “Dankzij initiatieven als D’BROEJ moeten we hier niet alleen door. Hoewel we elkaar niet kunnen ontmoeten, zijn we toch met elkaar verbonden. Dat geeft ons perspectief.”

Minister Dalle was na afloop van het gesprek tevreden maar ziet ook belangrijke uitdagingen. “Deze jongeren hun stem moet sterker gehoord worden. We horen hun verhalen te weinig, hun verzuchtingen maar ook hun angsten. Nochtans hoor ik veel engagement. Jongeren willen iets maken van hun toekomst. Deze crisis kan een keerpunt betekenen: laat ons bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen. Nu digitaal, hopelijk straks ook weer in het gewone leven. Het verhaal is niet zwart-wit.”

Daarnaast looft de minister het harde werk van de jeugdsector. “In deze tijd van crisis komt de kracht van het jeugdwerk extra naar voor. Ze spelen een cruciale rol in het leven van zovele jonge Brusselaars. Ze bieden perspectief en houvast in deze turbulente periode en ik wil hen oprecht danken.”

Growfunding:

Inmiddels roepen ook andere organisaties in het Brusselse jeugdwerk mee op om te doneren zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren digitaal kunnen gaan. Voor hun sociale contacten, schoolwerk en connectie met de buitenwereld. Samen springen we verder! De nieuwe growfunding vind je hier: https://www.growfunding.be/iedereendigitaal

Over D’BROEJ

D'BROEJ vzw (de Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren) is een regionale jeugdwerking voor en door kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ze heeft 8 lokale deelwerkingen, verspreid over kansarme wijken in Brussel. Het gaat om: Chicago (Brussel stad), Centrum West (Molenbeek), Brussels Boxing Academy (Brussel stad), Ratatouille (Schaarbeek), Vereniging Marokkaanse Jongeren (Molenbeek), MIKS (Laken), Jongerenwerking Peterbos (Anderlecht) en de jeugdwerking van Chambéry (Etterbeek).

Commentaires


bottom of page