top of page
Zoeken

Dalle investeert bijkomend 848.000 euro in Brussel

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media trekt nog voor het huidige begrotingsjaar 2019, extra middelen uit voor Brussel. Met de middelen wordt een stimulans gegeven aan diverse Nederlandstalige instellingen in de hoofdstad. “In budgettair moeilijke tijden moeten we elke mogelijkheid aangrijpen om extra te investeren in onze hoofdstad. Ik ben bijzonder tevreden dat de Vlaamse regering hier opnieuw aantoont dat ze wil investeren in een sterke band met Brussel.”

Met de middelen wordt er éénmalig extra geïnvesteerd in taal, onderwijs en verbindende projecten en dat doen we samen met enkele van onze Nederlandstalige partners in Brussel. Voor Brusselminister Dalle is dit opnieuw een belangrijk signaal van de Vlaamse overheid: “Deze middelen versterken de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en geven een extra stimulans aan veel organisaties in budgettair moeilijke tijden. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we ons middenveld nu een financiële duw in de rug kunnen geven.”


Verschillende waardevolle en positieve projecten voor Brussel die zonder deze extra’s niet uitgevoerd kunnen worden, krijgen nu ondersteuning. Maar ook aan enkele van onze structurele partners geven we extra ondersteuning. Zo wordt een deel van de extra middelen gebruikt om de doorstroming van de klanten in het Huis van het Nederlands Brussel te verbeteren in het kader van universal service design. En een onderzoek op te starten over leertrajecten van volwassenen die Nederlands leren in Brussel aansluitend op lopend onderzoek bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven).


De Vlaams-Brussele Media bouwt Bruzzket, het succesvolle jeugdjournaal van Bruzz en de VGC Onderwijs, verder online uit. De vzw zal de komende maanden haar werking van de voorbije jaren evalueren met het oog op een kwaliteitsvolle en efficiënte werking de komende jaren.


De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert reeds jaren sterk in de digitale aanmeldingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Haar dotatie wordt eenmalig verhoogd om de nieuwe aanmeldings-en inschrijvingsapplicatie voor het basisonderwijs in Brussel te bekostigen.

Volledige lijst:


Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel: 15. 000 euro

Beursschouwburg 20.000 euro

VK Concerts: 110.000 euro

Imal: 80.000 euro

Citizenne: 50.000 euro

Be.brusseleir: 35.000 euro

Volta: 40.000 euro

Stapstad: 26.000 euro

Poppunt – Stoemp: 45.000 euro

TINT: 30.000 euro

Brusselse Museumraad: 18.000 euro

Brussels Ouderenplatform: 9.000 euro

Bruzz: 150.000 euro

Huis van het Nederlands: 120.000 euro

VGC (onderwijs): 100.000 euro

Comments


bottom of page