top of page
Zoeken

De taalbarometer bevestigt: versterken van het Nederlands in Brussel is meer dan ooit nodig

Vandaag publiceert BRIO de vijfde Brusselse taalbarometer, een onderzoek naar hoe het zit met de gesproken talen in Brussel. Zes jaar na de vierde editie krijgen we zo opnieuw boeiende inzichten over de evolutie van het Nederlands en de andere talen in Brussel. De vaststellingen zijn zowel hoopgevend als verontrustend, en versterken me in één belangrijke conclusie: we moeten meer dan ooit inzetten op het versterken van het Nederlands in deze stad.Een eerste bemoedigende vaststelling is dat het Nederlands in Brussel relatief goed standhoudt, naast de toenemende meertaligheid in onze hoofdstad. Minstens 107 talen worden in Brussel gesproken. Die mix is een rijkdom en die moeten we nog versterken. Met voldoende aandacht voor de groeiende groep die geen van beide landstalen spreekt. Daarom is het zo belangrijk om te blijven inzetten op het Nederlands in de stad. Het Nederlands als thuistaal is een blijver, maar we moeten blijven werken om de groep te bereiken die weinig of nooit met het Nederlands in aanraking komt.


Wie over het Nederlands spreekt, kan niet voorbij aan de situatie in het Nederlandstalig onderwijs. Dat is en blijft een succesverhaal, maar toch zijn er risico’s. Uit het onderzoek blijkt dat 94 procent van de kinderen die 12 jaar school lopen in het Nederlandstalige onderwijs, nadien ook goed Nederlands spreekt. Dat wil dus ook zeggen dat 6 procent na 12 jaar Nederlandstalig onderwijs nog altijd niét goed Nederlands spreekt. In een gemiddeld klasje zijn dat toch 2 leerlingen. Bovendien houdt het onderzoek geen rekening met schoolverlaters of kinderen die na enkele jaren overschakelen naar het Franstalige onderwijsnet. Hun kennis van het Nederlands is waarschijnlijk nog stukken beperkter. Van wie in het Franstalig onderwijs in Brussel naar school gaat, spreekt nog geen 7 procent goed Nederlands. Dat is een bijzonder zorgwekkende vaststelling.


Al die conclusies sterken me in de overtuiging dat we massaal moeten inzetten op het Nederlands in Brussel. Want, we weten het allemaal: het Nederlands versterkt, verrijkt en verbindt Brusselaars.  Kennis van het Nederlands biedt toegang tot het rijke, sociaal en cultureel Vlaams aanbod, is goed voor je persoonlijke ontwikkeling en verhoogt je kansen op een goede job. Ook dat blijkt overigens opnieuw uit de taalbarometer: 84% van alle werkzoekenden in Brussel spreekt geen Nederlands.

Om Nederlands te leren, hebben we heel wat partners op het terrein. Zo zijn de taallessen in het Huis van het Nederlands gratis voor Brusselaars. Dat is zelfs decretaal verankerd. We moeten hierin blijven investeren, zodat gemeentelijke ambtenaren en personeel in zorginstellingen er beroep op kunnen doen en de positie van het Nederlands minstens behouden blijft.

Comments


bottom of page