top of page
Zoeken

Een nieuwe locatie voor lokaal dienstencentrum Vives met de steun van de Vlaamse Regering en de VGC

Het lokaal dienstencentrum Vives, beheert door Vzw Cosmos en actief in de Vijverwijk in Anderlecht moest wegens plaatsgebrek en beperkingen op de huidige locatie op zoek naar een nieuwe ruimte. Met de steun van de Vlaamse Regering en de VGC kon de LDC Vives een voormalige brasserie kopen op het Martin Luther King Plein. Na een grondige renovatie zal in de nieuwe locatie een buurtrestaurant komen, een aparte activiteitenruimte, burelen en een gespreksruimte.

In het kader van het Plan Vlaamse Veerkracht kent Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle een investeringssubsidie toe van 600 000 euro voor de aankoop en renovatie van het pand, samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) die ook een investering doet van 600 000 euro. Daarnaast zal vzw Cosmos een subsidiedossier indienen voor de verbouwingswerken bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden waarvoor Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke bevoegd is.


De renovatie start na de zomer van 2022 en zal volledig toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Bovendien zal de infrastructuur ook gedeeld worden om op die manier een netwerk van sociale organisaties uit te bouwen zoals Nederlandstalige kinder- en jongerenwerkingen als om een cultureel aanbod. Op die manier zal het LDC zijn functie van laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt succesvol verder zetten.

Maar vooraleer de renovatie start, zal de nieuwe infrastructuur al intens gebruikt worden voor het opstarten van projecten met buurtbewoners en de Nederlandstalige buurtschool zoals eetbare bloemenbalkons, een zomerse parade met kinderen en senioren, boks initiatie voor 50 plussers, een intergenerationeel pingpong toernooi en zo veel meer.


Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle: “Als Vlaamse gemeenschap engageren we ons om in Brussel Nederlandstalige plekken van ontmoeting te creëren, waar er plaats is om een buurtnetwerk van zorg uit te bouwen en met een intergenerationeel karakter. De nieuwe locatie van het lokaal dienstencentrum Vives is daar een perfect voorbeeld van.”


“Buurtcentra maken een enorm verschil in Brussel voor ouderen of mensen die in sociaal isolement dreigen te geraken, en maken het welzijnsaanbod zichtbaar en laagdrempelig. Het nieuwe dienstencentrum is cruciaal voor de buurtwerking in de Vijverwijk in Anderlecht. Fijn dat Vlaanderen en VGC samen de schouders zetten onder dit belangrijke project”, aldus VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt.


Burgemeester Fabrice Cumps: “De gemeente Anderlecht is een belangrijke partner in het project, aangezien we een buurtantenne willen inrichten die open zal staan voor de bewoners van de wijk. In deze openbare buurtvoorziening, die een belangrijke aanvulling vormt op het project van vzw Cosmos, zullen de gemeenschapswachten, de wijkagenten en het onderhoudspersoneel van de gemeente, die specifiek worden ingezet voor de wijk, worden ondergebracht. Samen zullen zij doeltreffender kunnen inspelen op de behoeften van de bewoners.”Dankzij de steun van de Vlaamse Regering en de VGC kan lokaal dienstencentrum Vives zijn rol blijven spelen of zoals Centrumleider Edwin Delanoeye het verwoordt: “Zoals de concierge zorgt draagt voor de staat van zijn of haar gebouw, zo draagt de zorgconcierge zorg voor het welzijn van de bewoners van zijn of haar gebouw.”


Comments


bottom of page