top of page
Zoeken

Eerste steen gelegd voor Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem

Bijgewerkt op: 13 dec. 2022

Vandaag werd in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, Vlaams minister Benjamin Dalle en burgemeester Christian Lamouline de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem. De gemeente Sint-Agatha-Berchem, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken er samen aan een snelle realisatie van een nieuwbouw in de Dr. Charles Leemansstraat.De Nederlandstalige Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem heeft de wind in de zeilen. Ze telt vandaag meer dan 810 leerlingen. De Academie heeft verschillende vestigingsplaatsen, maar kampt met een tekort aan les- en ensemblelokalen. Bovendien moest de Academie de gehuurde leslokalen in Groot-Bijgaarden verlaten.


Met de steun van de VGC en de Vlaamse overheid ging de gemeente aan de slag om zo snel als mogelijk een definitieve oplossing te vinden waarbij de Academie haar werking kan uitbreiden en versterken. Deze ondersteuning kadert in het Infrastructuurplan Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025, een investeringsplan van de VGC en de Vlaamse Overheid om Nederlandstalige academies in het Brussels Gewest betere en meer infrastructuur te geven. Dit investeringsplan wordt gevoed met 6,35 miljoen euro van de VGC en 3,75 miljoen van de Vlaamse overheid.


Voor de nieuwbouw voor de Academie van Sint-Agatha-Berchem trokken de VGC en de Vlaamse overheid 1.700.000 EUR uit. De gemeente stelt de bouwgrond en 100.000 EUR ter beschikking. Het nieuwe gebouw zal opgetrokken worden op het leegstaand terrein naast de bestaande hoofdvestigingsplaats in de Dr. Charles Leemansstraat. Het vrijstaande gebouw, een passiefbouw die specifiek wordt ingericht voor het lesgeven in Muziek en Woord, zal zowel leslokalen, repetitielokalen als multifunctionele ruimten bevatten. Ook komt er een onthaalruimte en ruimte voor directie en leerkrachten. Hierdoor kan de Academie efficiënter georganiseerd worden en komen er in de bestaande hoofdvestigingsplaats lokalen vrij als bijkomende lesruimte voor de Nederlandstalige Academie. Ook zal het gebouw opengesteld worden voor muzische en andere activiteiten.Snelle realisatie


Het project kent een opvallend snelle realisatie. In november 2020 startten de eerste gesprekken. In 2021 kon de gemeente een Design&Build opdracht gunnen aan het bouwteam Balcaen Entreprises Generales en Cipolat Architecture. De werken starten deze maand. Het is de bedoeling dat het gebouw klaar is in 2023.

Intussen kan de Academie aan de slag in tijdelijke infrastructuur. Op de Unesco-site van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Koekelberg werd een ruimte onder het kinderdagverblijf omgebouwd tot leslokalen voor de Academie. De VGC verleende daarvoor een investeringssubsidie van 323.000 EUR. Daarnaast stelt de VGC een aantal ruimten ter beschikking op de site van Campus Comenius in Koekelberg.


Omwille van het verlaten van de site in Groot-Bijgaarden, kende de academie een lichte terugval bij de volwassen leerlingen. Maar met het nieuwe aanbod in Koekelberg, op de Campussen Unesco en Comenius, groeit het aantal schoolgaande leerlingen, een Brussels publiek, opnieuw sterk, wat nog zal worden verdergezet met de nieuwe infrastructuur op de hoofdsite van de academie.


Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Niet alleen in het leerplichtonderwijs, maar ook in het deeltijds kunstonderwijs zijn de infrastructuurnoden hoog. In functie van de beschikbare middelen proberen we de komende jaren zoveel mogelijk te investeren in infrastructuur, ook voor het DKO. Met veel plezier legden we vandaag met de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Sint-Agatha-Berchem de eerste steen van een geweldig nieuw gebouw voor de bloeiende Academie van Sint-Agatha-Berchem.”


Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: “Het Deeltijds Kunstonderwijs speelt een belangrijke rol in het leven van zoveel kinderen en jongeren in Brussel. Gezien ruimte schaars is in de stad, is het delen van kwaliteitsvolle infrastructuur cruciaal. Daarom ben ik tevreden dat het gebouw meer zal zijn dan een verzameling van leslokalen, het wil ook een ontmoetingsplek zijn voor andere Nederlandstalige organisaties. Muziek is immers een internationale taal, het brengt mensen in beweging, brengt mensen samen en laat grenzen verdwijnen. Dàt is dan ook mijn wens voor de Berchemnaren en onze jongeren: een muzikale thuis.”


Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem Christian Lamouline: “Ik ben erg trots en vereerd dat Sint-Agatha-Berchem, in nauwe samenwerking met onze Nederlandstalige partners, hier een gebouw neerzet dat het ruime aanbod aan diensten dat wij onze inwoners al bieden, zal versterken. ​ Door bij te dragen aan de financiering en door de grond voor dit nieuwe gebouw beschikbaar te stellen, zullen wij 810 leerlingen in optimale leeromstandigheden kunnen huisvesten. ​ Ik ben ook blij dat het gebouw architectonisch innovatief is, harmonieus past in zijn groene omgeving en vanuit milieuoogpunt een voorbeeldfunctie vervult.”

Opmerkingen


bottom of page