top of page
Zoeken

Er komt een nieuwe Nederlandstalige secundaire school in Brussel

In de Pierre Van Humbeekstraat in Sint-Jans-Molenbeek is vandaag de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe, Nederlandstalige middelbare jezuïetenschool. De Egied Van Broeckhovenhovenschool opent in september 2023 de deuren en zal op termijn plaats bieden aan 850 leerlingen in het ASO-, BSO- én TSO-onderwijs. Vlaams minister van Jeugd en Brussel, Benjamin Dalle: "Met deze nieuwe school versterken we de talenten en mogelijkheden van kinderen in onze stad". Ook minister Ben Weyts, minister Pascal Smet en Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux waren erbij.De Egied Van Broeckhovenschool is een van de 42 ‘Scholen van Morgen’ die via het Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) project van de Vlaamse Overheid gefinancierd worden. “Vlaanderen investeert volop in extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel", aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "De voorbije 10 jaar kwamen er zo al 8.000 plaatsen bij in Brussel. De nieuwe Egied Van Broeckhovenschool in Molenbeek doet daar nog 850 extra plaatsen bovenop. We investeren in totaal 550 miljoen euro in een DBFM-programma dat via publiek-private-samenwerking in heel Vlaanderen en Brussel nieuwe scholen realiseert”.


Kansen en perspectief bieden


“De Egied Van Broeckhovenschool wordt geen klassiek college zoals het Sint-Jan Berchmanscollege of het Jan-van-Ruusbroeckcollege”, zegt Eddy Van de Velde, directeur van de scholengroep Ignatius Scholen in Beweging (ISB), die deze nieuwe school bouwt. “De leerlingen zullen er kunnen kiezen uit een ruim ASO-, TSO- en BSO-aanbod binnen de domeinen ‘Science, Technology, Engineering & Maths’ (STEM) en het zorgdomein ‘Maatschappij en Welzijn’."


“De school biedt een antwoord op de demografische druk die zich in Brussel alsmaar meer laat voelen op het secundair onderwijs”, vertelt Sven Gatz, Minister van Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Dat de school daarbij doorstroomrichtingen en arbeidsmarktgerichte opleidingen naast mekaar aanbiedt binnen het concept van een domeinschool biedt maximale ontwikkelingskansen voor iedere leerling en kan vroegtijdige schooluitval voorkomen.”Bewuste keuze


Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux is blij dat dit project van start gaat: “De oprichting van deze nieuwe school versterkt het aanbod aan technisch en beroepsonderwijs in Molenbeek. Wij zijn een van de jongste gemeenten van België. De toekomstige Egied Van Broeckhovenschool komt tegemoet aan die belangrijke uitdaging: jongeren een kwaliteitsvolle en kwalificerende opleiding aanbieden."


De keuze voor Molenbeek is geen toeval. De school wil in Molenbeek aan het werk gaan in de geest van jezuïet en priester-arbeider Egied Van Broeckhoven, naar wie de school vernoemd is. “Egied is een school die gaat waar de noden en uitdagingen het hoogst zijn: scholentekort, grootstedelijke armoede en sociale onrust, diversiteit. Het is een Ignatiaans opvoedingstraject dat zich in Molenbeek heruitvindt en verrijkt. Het is een open en verbindend, christelijk project, waarin jongeren in alle vertrouwen hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot bewuste, bekwame en bewogen jongvolwassenen, ongeacht hun geloofsovertuiging. Het beantwoordt perfect aan de vier huidige prioritaire aandachtspunten: de weg van Jezus gaan, met jongeren, met armen, op een duurzame wijze“, licht Marc Desmet sj. toe, regionaal overste van de jezuïeten van de Regio van de Europese Lage Landen toe.Open huis


Ook buiten de schooluren wordt de Egied Van Broeckhovenschool een ontmoetingsplek voor Brusselse jongeren. “De doelstelling van deze nieuwe school is ruimer dan enkel onderwijs aanbieden”, zegt Pascal Smet, Staatssecretaris van Stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Door samenwerkingsovereenkomsten met o.a. jeugdwerking en sportverenigingen wil de school een concrete invulling geven aan het concept ‘brede school’ alsook een actieve rol spelen in de opbouw van een sociaal weefsel.”


“We willen de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in onze stad versterken en hen maximale ontwikkelingskansen geven”, vult Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding aan. “Met het engagement van het schoolbestuur om het gebouw ook te delen met het Nederlandstalige netwerk zorgen ze bovendien voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad.”Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page