top of page
Zoeken

Innovatief dorp van WoonBoxen ziet het licht in Molenbeek

Op de Cinoco-site in Molenbeek zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw van een dorp van tien WoonBoxen. Een WoonBox is een modulair bouwsysteem waarmee kwalitatieve woningen gebouwd kunnen worden in leegstaande (kantoor)gebouwen. Samenlevingsopbouw Brussel wil er vanaf 1 december plaats bieden aan 34 mensen. Het gaat over een tijdelijk woonproject met sociale begeleiding, in afwachting van de bouw van de nieuwe secundaire Egied Van Broeckhovenschool.WoonBox biedt tijdelijke, kwalitatieve en betaalbare woningen aan in combinatie met sociale begeleiding van de bewoners. Het project bestaat enerzijds uit een modulair bouwsysteem van standaardpanelen en kolommen waarmee snel en goedkoop kwalitatieve wooneenheden kunnen gebouwd worden in leegstaande ruimten. Daarnaast worden de deelnemers begeleid naar een stabielere woon- en leefsituatie.

Het WoonBox-concept werd door Samenlevingsopbouw Brussel bedacht en samen met NV MartinVandereyt groep verder doorontwikkeld tot een gepatenteerd bouwsysteem. Samenlevingsopbouw Brussel zorgt voor het collectieve luik en het beheer van het gehele gebouw. Voor de individuele sociale begeleiding wordt samengewerkt met CAW Brussel en vzw AprèsToe.

Naast het woonproject, wordt ook de rest van het gebouw benut. Verschillende lokale partners, zoals de Wijkacademie Molenbeek, de Koekelbergse Alliantie voor Knutselaars, Shinobis Riders, Made in West en de Brussels Boxing Academy leggen de link met de omringende buurt én voorzien tevens een aanbod waaraan de bewoners kunnen deelnemen.

Zowel de Vlaamse overheid als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geloven in de WoonBox. De Vlaamse regering maakt via het Vlaams Brusselfonds 384.651 euro vrij voor dit project. Met dit budget wordt niet alleen geïnvesteerd in de bouw van de WoonBoxen maar kan ook een netwerk van Brusselse sociale organisaties ingezet worden om de hand te reiken naar de buurt en de bewoners. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van zijn kant investeerde 198.474, 21 € euro via Brussel Huisvesting.

Angela Van de Wiel, algemeen coördinator van Samenlevingsopbouw Brussel: Met de WoonBox als pilootproject laat Samenlevingsopbouw Brussel zien dat kwalitatief wonen in leegstaande gebouwen haalbaar is. We rekenen nu op de Brusselse regering voor een aangepast wettelijk kader en de nodige stimulansen om tijdelijk gebruik te bevorderen, zodat leegstand volop kan worden ingezet voor Brusselaars in nood.”

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle: “Brussel heeft een overschot aan leegstaande gebouwen. De WoonBox toont het potentieel van dit soort plekken. Het is niet alleen een locatie om te wonen maar ook een plaats waar kwetsbare gezinnen en jongeren versterkt worden. Op één plek werkt een netwerk van sociale organisaties samen aan de toekomst van de bewoners en de buurt. Deze op-en-top Brusselse sociale innovatie gaan we ongetwijfeld nog terugzien in steden in binnen- en buitenland.”

Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou: “Met het WoonBox-project toont de vzw Samenlevingsopbouw op een prachtige manier de kracht en het belang van de verenigingssector voor het Brussels Gewest. De vzw Samenlevingsopbouw komt zo tegemoet aan onze wens om innovatieve woonoplossingen uit te werken in combinatie met een versterkte sociale omkadering. Door snelle huisvestingsoplossingen aan te bieden aan de meest hulpbehoevenden, met name daklozen, zorgt de vzw ook voor een opwaardering van vrije ruimtes in leegstaande gebouwen of in gebouwen die worden omgebouwd. Ik ben vol lof over de dynamische aanpak en de creativiteit van de vzw en over het waardevolle werk toe dat de vereniging samen met de kwetsbaarste Brusselaars verricht”.

Eddy Van de Velde, algemeen directeur van de vzw Ignatius Scholen in Beweging: “In afwachting van de start van de bouwwerkzaamheden van de Egied Van Broeckhovenschool staat dit oude bedrijfspand leeg. Aansluitend bij de filosofie van priester-arbeider Egied Van Broeckhoven, gingen we op zoek naar een tijdelijk ruimtegebruik voor onze schoolsite waarmee een ontmoetingsplek voor de buurt zou ontstaan. Samenlevingsopbouw Brussel was met haar project WoonBox daar de ideale partner voor. Zo zorgt de Egied Van Broeckhovenschool nu al vóór haar opening voor verbinding en kansen in een buurt waar de nood aan sociale en recreatieve ruimte groot is.”

Comments


bottom of page