top of page
Zoeken

Jongeren kiezen 9 Brusselse projecten uit om het Nederlands te versterken

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle en stadscollectief Urban Foxes stelden maandag negen projecten voor die erop gericht zijn om jongeren te versterken via het Nederlands. Het bijzondere aan dit initiatief, genaamd ‘DURF’, was dat 24 jongeren deze projectoproep van a tot z in goede banen leidden. Het waren de jongeren zelf die de projectoproep uitschreven, de aanvragers coachten én beslisten in welke projecten de beschikbare 200.000 euro geïnvesteerd zou worden. De Minister volgde hen over de hele lijn. Tijdens een feestelijk slotmoment in broedplek TRACK worden de geselecteerde projecten officieel bekendgemaakt, in aanwezigheid van de DURF-jongerenjury en minister Dalle.Wat gebeurt er als je een jongerenjury de sleutels van het beleidswerk in handen geeft? Dat was de prikkelende vraag achter DURF, een innovatieve projectoproep van Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle. De minister ging samen met Urban Foxes op zoek naar projecten die jongeren empoweren via het Nederlands, en koos daarvoor radicaal voor jongerenparticipatie. 24 jongeren vormden samen een jury die de oproep vorm en inhoud gaf. Ze schreven zelf de projectoproep uit, organiseerden jurysessies en gingen in dialoog met de organisaties die projecten indienden. De finale beslissing – naar welke projecten gaat het subsidiebedrag van 200.000 euro – lag eveneens bij de jongeren.


Er waren 17 projectvoorstellen, met een totaal aangevraagd bedrag dat dubbel zo hoog lag als het beschikbare budget. Kort gezegd: de jongeren moesten harde keuzes maken. Uiteindelijk slaagde de jongerenjury erin om een gemotiveerde keuze voor de beste projecten te maken. De minister is hun advies, zoals beloofd, integraal gevolgd. “Ik heb uit het project geleerd dat er veel meer bij het beleidswerk komt kijken dan je vooraf zou denken”, zegt Cindy Ansong, een van de jongeren die deel uitmaakte van de jury. “Het was soms moeilijk om met de hele groep tot overeenstemming te komen: je eigen mening laten horen, maar die op andere momenten ook eens aan de kant durven zetten, dat is een hele uitdaging. Maar ik kijk tevreden terug op het eindresultaat. Zelf als jongere de touwtjes in handen mogen nemen en heel eventjes de rol van minister mogen spelen, dat was een bijzonder interessante ervaring.”


Tijdens het slotmoment gingen de jongeren met de minister in gesprek over het participatieve traject dat ze hebben afgelegd, en vooral: wat deze experimentele aanpak heeft opgeleverd. Bram Dewolfs, die de jongeren vanuit Urban Foxes mee begeleidde, is alvast tevreden met het eindresultaat: “Als we als maatschappij echt werk willen maken van jeugdparticipatie dan moeten we jongeren ook zien als partners. Nog te vaak bots je op tokenism, redeneringen als: ‘We moeten er een paar jongeren bij hebben’. Het gaat nog te weinig over hoe we jongeren echt kunnen begeleiden in trajecten. DURF is een voorbeeld van echte participatie.“


Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: “Met DURF trok ik als minister van Jeugd en Brussel resoluut de kaart van de jongeren. DURF is niet alleen een project voor, maar ook door Brusselse jongeren. Bovendien heeft de gekozen projectoproep een belangrijk gemeenschappelijk doel: het bieden van meer oefenkansen Nederlands voor jongeren. Taal is een krachtig middel om mensen te verbinden en te versterken. Het gaat niet alleen om het beheersen van de taal als doel op zich, maar om de mogelijkheden die het biedt. Kennis van het Nederlands hoeft geen struikelblok te zijn, maar opent net deuren.”De negen geselecteerde projecten 


AMVB – 13.700 euro – Expeditie Erfgoed


Het AMVB laat 10 jongeren van over heel Brussel grasduinen doorheen de rijkgevulde collectie van het AMVB. De jongeren mogen graven in de archieven van tal van Nederlandstalige organisaties zoals de AB, Bronks, KVS en Kaaitheater, mogen er zelf een thema in zoeken en vervolgens via een meerstemmig proces hun eigen invulling geven aan de objecten. Dat alles moet uitmonden in een expositie, die de jongeren zelf mee vormgeven.


Loupix – 16.000 euro – Future Voices


Jeugdorganisatie Loupix zal onder de noemer ‘Future Voices’ driedaagse kampen organiseren, waar jongeren met de mensen achter Loupix in het Nederlands in dialoog gaan over belangrijke maatschappelijke thema’s. Zo versterken ze zowel hun taalvaardigheden als hun meer algemene communicatieve vaardigheden, en leren ze hoe ze hun stem nog meer kunnen laten horen.


Kuumba – 46.000 euro – Uitgesproken


Kuumba wil jongeren helpen bij het zoeken naar de juiste woorden Nederlands, zodat ze nog meer durven schrijven en durven spreken. Daarvoor organiseren ze tijdens de zomermaanden een kamp met verschillende disciplines. Het is de bedoeling dat de jongeren die Kuumba begeleidt zelf uitgroeien tot rolmodellen voor andere jongeren. Zo willen ze jonge Brusselaars duidelijk maken dat taal niet aanzien moet worden als huiswerk of als straf, maar ook als hobby.


La Fourna – 43.400 euro – Onze Keuken!


Cateringconcept La Fourna wil jongeren samenbrengen rond de kookpotten, en hen daarbij op leuke en spontane wijze in contact brengen met het Nederlands. La Fourna zal kooksessies voor jongeren organiseren, en daarbij gaandeweg de jongeren meer vrijheid geven, zodat ze eigen recepten met elkaar kunnen delen. Koken als bindmiddel om elkaar beter te leren te kennen en om meer in contact te komen met het Nederlands.


Labolobo – 7.700 euro – Ket & Koor


Labolobo organiseert verschillende intergenerationele artistieke projecten, vaak met focus op scholen en rusthuizen. Met Ket & Koor heeft de organisatie het plan om een groep schoolkinderen samen met buurtbewoners en bewoners van een woonzorgcentrum een eigen lied te laten maken.


GC Kontakt – 8.100 euro – Speakacademy Alles Is Durven


Met Alles Is Durven wil GC Kontakt kleine groepjes van twee Nederlands- en twee anderstaligen vormen, zodat ze elkaars taal beter kunnen leren. Er staan verschillende communicatiespelletjes op het programma, met de bedoeling om pretentieloos te durven spreken en durven fouten te maken. GC Kontakt wil de jongeren ook in contact brengen met Nederlandstalige films, en hen zelf laten improviseren en acteren door de film stop te zetten en hen zelf de rest van het verhaal te laten invullen.


Habbekrats – 13.000 euro – Courage


Habbekrats zal pop-upevents organiseren in heel de stad, waarop een hele resem activiteiten gepland staan: trampolines, muziek, circusinitiatieven, …, telkens met de hulp van begeleiders en lokale partners. Zo kunnen de jongeren de stad echt ontdekken, door middel van spel en plezier. En dat allemaal om het Nederlands van kinderen en jongeren op een speelse manier te versterken.


Museums of Belgium – 10.000 euro  - MOBXL


Bij Museums of Belgium staat alles in het teken van het vliegeren of het zelf vliegers maken. Met het project MOBXL trekt Museums of Belgium doorheen de stad om aan iedereen te leren hoe je vliegers maakt. Dit wordt als een open atelier ontwikkeld, een associatief performatief verhaal over de ruimte, burgerschap en het poëtisch potentieel van het aanleren.


GC De Platoo – 42.000 euro – REUS(IN)


Met het project REUS(IN) gaat GC De Platoo samen met twee scholen aan de slag om een reus te maken. Het zijn de kinderen en jongeren die beslissen hoe die reus er zal uitzien. Het wordt een kunstwerk voor en door jongeren, gemaakt uit verschillende opblaasbare delen die samen een geheel vormen.

コメント


bottom of page