top of page
Zoeken

Maatregelen uit noodfonds voor Jeugd en Media goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 10 juli verschillende financiële steunmaatregelen voor de jeugd- en mediasector goed. Er gaat 16 miljoen euro naar de jeugdsector en 10 miljoen euro naar de mediasector. In de jeugdsector ontvangen de gesubsidieerde jeugdverenigingen, jeugdhostels en jeugdverblijfcentra bijkomende middelen. In de mediasector krijgen VRT, erkende lokale en netwerkradio-omroepen, en regionale televisieomroepen en kleinere spelers bijkomende steun.


Maatregelen voor de jeugdsector


De Vlaamse regering voorziet in het totaal 16 miljoen euro aan steun aan gesubsidieerde organisaties in de jeugdsector.


Er is 1,8 miljoen euro voorzien voor gesubsidieerde jeugdverenigingen. Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis hebben heel wat organisaties te kampen met een onevenwicht tussen kosten en opbrengsten. Met die steun verhoogt ze de overlevingskansen van organisaties die ze met een meerjarige werkingssubsidie ondersteunt. De Uitleendienst Kampeermateriaal ontvangt 49.000 euro.


Voor jeugdhostels met een subsidieovereenkomst op basis van het decreet van 6 juli 2012 is er 2,1 miljoen aan bijkomende subsidies voorzien. Door de coronamaatregelen worden de jeugdhostels geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Jeugdhostels die daardoor in financiële problemen komen, kunnen nu een beroep doen op het noodfonds.


Toerisme Vlaanderen coördineert de verdeling van de steun aan jeugdverblijfcentra. Dat gaat om een totaal van 12 miljoen euro.


“Heel wat activiteiten werden geannuleerd tijdens de crisis. Voor veel jeugdverenigingen zijn de inkomsten van kampen, evenementen of activiteiten nochtans essentieel om de werking te blijven garanderen. Toch was er ook veel creativiteit: ook online bleven de jongeren met elkaar verbonden. Tijdens de lock-down was dit van bijzonder groot belang voor de kinderen en jongeren,” aldus Benjamin Dalle.


Maatregelen voor de mediasector


De Vlaamse regering voorziet in het totaal 10 miljoen euro aan steun aan gesubsidieerde organisaties in de mediasector.


Negen regionale televisiezenders die reclame-inkomsten hebben verloren en daardoor in financieringsnood dreigen te komen, krijgen een tegemoetkoming. De tegemoetkoming moet er in de eerste plaats voor zorgen dat ze hun decretale opdracht kunnen blijven uitvoeren en kunnen blijven uitzenden. Het noodfonds voorziet 3,8 miljoen euro. Voor elke regionale zender wordt een basisbedrag van 300.000 euro voorzien in het noodfonds. Afhankelijk van de opgelopen schade wordt dit bedrag verhoogd.


Eveneens 3,8 miljoen euro gaat naar de openbare omroep VRT om een deel van de extra programmatie en kosten te dekken.


Ten slotte voorziet de Vlaamse Regering 500.000 euro voor de ondersteuning van de lokale en netwerkradio-omroepen die door de Vlaamse overheid erkend zijn en voor de ondersteuning van geschreven pers & journalistiek.


De compensatie voor erkende lokale en netwerkradio-omroepen moet helpen om de minderinkomsten of in bepaalde gevallen het volledig wegvallen van advertentieontvangsten op te vangen. Voor 129 lokale radiozenders wordt er 1250 EUR uitgetrokken en voor 4 netwerkradio’s 6250 EUR. De ondersteuning van geschreven pers & journalistiek is bedoeld om kleine spelers van het faillissement te behoeden en freelance journalisten te steunen die op weinig andere maatregelen een beroep kunnen doen. De ondersteuning gebeurt door Fonds Pascal Decroos en Media.21. Aan beide organisaties wordt daarvoor een projectsubsidie toegekend.


“Onze media hebben zich tijdens de coronacrisis bijzonder wendbaar getoond. Goed nieuws is in zo’n gezondheidscrisis vaak letterlijk van levensbelang. Ook in de mediasector zijn er zware verliezen geleden: campagnes werden geannuleerd, reclame-inkomsten vielen terug, producties werden on-hold gezet. Via het noodsfonds willen we de organisaties extra financiële ademruimte geven,” aldus Benjamin Dalle.


Bijkomende subsidies aanvragen en toekennen


Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de operationalisering van de maatregelen. Het nam via mail en via de subsidie-applicatie KIOSK al contact op met de organisaties die in aanmerking komen voor de bijkomende subsidie en blijft hen op de hoogte houden van de verdere procedure. Enkel de regionale tv-omroepen ontvangen de nodige info pas deze week per mail.


Alle informatie over wie in aanmerking komt voor bijkomende steun en de aanvraagprocedure vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: www.vlaanderen.be/cjm

Comentários


bottom of page