top of page
Zoeken

Met volle overtuiging verder voor Brussel!

Ik blijf ook in dit laatste jaar van deze legislatuur met 100% engagement en volle overtuiging werken voor Brussel. Een stad maak je niet zelf, maar samen met de mensen. Een van de speerpunten van mijn Brusselbeleid is dan ook het ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen van de vele Vlaams-Brusselse organisaties in de stad. Ook de positie van het Nederlands versterken, blijft een belangrijke ambitie.Tijdens deze legislatuur werden we geconfronteerd met moeilijke coronajaren, we dienden af te rekenen met een ongeziene inflatie, en de energiecrisis en oorlog in Oekraïne woeden nog steeds. Toch slaagde ik erin om mijn Brusselbeleid te versterken en toegankelijker te maken. Via initiatieven als de Trefdag versterkte ik de uitwisseling en verbinding tussen onze Vlaams-Brusselse organisaties. Daarnaast werden de Projecten voor Brussel omgevormd tot Polsslag Brussel en stelde ik een richtlijnenkader voor het Vlaams Brusselfonds op.


Vandaag doen Vlaamse organisaties in Brussel succesvol beroep op de ondersteuning van het Vlaams Brusselfonds of Polsslag Brussel. In 2024 versterken we opnieuw Polsslag Brussel en het Vlaams Brusselfonds. De lijst van realisaties sinds 2 oktober 2019 is lang en zal het komende jaar nog langer worden, net zoals de initiatieven om het werkveld samen te brengen.Het belang van het Nederlands in een meertalige hoofdstad staat als een paal boven water. In 2024 staat er onder andere een projectoproep op het programma, die gericht is op het versterken van Brusselse jongeren via het Nederlands. Het Huis van het Nederlands Brussel zet haar taalpromotie- en oefenkansenbeleid verder met de tweede golf van een brede wervingscampagne. Bovendien gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoeksproject ‘Brusselse taalleerders’ van het Huis. Daaruit blijkt de nood aan meer spreekkansen Nederlands en een perspectief voor meer succesvolle NT2-trajecten.


In het voorjaar van 2024 zal ik de vijfde taalbarometer voorstellen en publiceer ik samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een nieuw rapport van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB). Samen met het cijferboek “Blik op Brussel” vormen deze documenten de eerste stap waarmee ik de Brusselse blinde vlek in het Vlaamse cijferlandschap wil wegwerken. Het is immers mijn ambitie om een permanente online cijferdatabank te bouwen. In 2024 zal mijn administratie starten met de achterliggende data-infrastructuur en het ontwerp van de webpagina’s die het brede publiek te zien zal krijgen bij het raadplegen van de databank.


Ten slotte blijf ik ijveren voor voldoende aandacht van de andere Vlaamse ministers voor onze hoofdstad. Ook in de andere bevoegdheidsdomeinen is er immers nood aan extra aandacht over de impact van het Vlaams beleid voor Brussel. Ik sla ook een brug naar de andere regeringen en besturen die in Brussel bevoegd zijn. Alleen door samenwerking maken we van Brussel een betere stad.


Benjamin Dalle

Vlaams minister voor Brussel 

Lees hier de volledige beleids- en begrotingstoelichting voor Brussel in 2024:

BBT Brussel BO 2024
.pdf
Download PDF • 582KB

Comments


bottom of page