top of page
Zoeken

Minister Dalle volgt les over nepnieuws en stelt nieuwe beheersovereenkomst Mediawijs voor

Bijgewerkt op: 20 apr. 2022

Deze ochtend ging minister van Media Benjamin Dalle langs bij het 6de leerjaar van de Ten Nudeschool in Brussel. Hij volgde samen met de leerlingen een les over nepnieuws. Dat de lessen over nepnieuws nodig zijn blijkt uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, die niet enkel op het terrein wordt gevoerd, maar waar ook online een ware informatieoorlog woedt.Socialemediakanalen zoals TikTok en Instagram staan meer dan ooit aan de frontlinie. Tussen de leuke foto’s en filmpjes verschijnen beelden van bombardementen en andere oorlogstaferelen in Oekraïne en Rusland. Dat roept vragen en emoties op waardoor leerkrachten niet meer rond thema’s zoals nepnieuws en desinformatie heen kunnen. Daarom gaan meer dan 1500 klassen uit het lager onderwijs zoals de Ten Nudeschool deze week aan de slag met nepnieuws en nemen deel aan De Schaal van M, een initiatief van Mediawijs en Ketnet. Dit online spel laat hen stilstaan bij nepnieuws, maar ook bij thema’s zoals privacy, online veiligheid en haatspraak. Tijdens de spelweek gaan ze de uitdaging aan om te laten zien hoe mediawijs ze zijn en dingen ze mee naar de titel van ‘Meest Mediawijze klas van Vlaanderen’.De Schaal van M is één van de initiatieven van Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid. Mediawijs leert sinds 2013 Vlamingen en Brusselaars om actief, creatief, kritisch en bewust om te gaan met digitale technologie en media. Eind februari keurde de Vlaamse regering de beheersovereenkomst van Mediawijs goed voor 2022-2025 en de Minister van Media, Benjamin Dalle voorziet ook een verhoging van de werkingsmiddelen van maar liefst 30%.


Minister van Media, Benjamin Dalle: "De jongeren van vandaag worden geconfronteerd met desinformatie, sexting en cyberpesten wanneer ze online gaan. Mediawijsheid is de tool van de toekomst voor ons allemaal en het is één van de speerpunten in mijn beleid als Mediaminister. Daarom verhogen we dan ook het budget van Mediawijs met 200 000 euro om ons klaar te maken voor de digitale samenleving."Het team van Mediawijs werkt dus de komende 4 jaar met een vernieuwde beheersovereenkomst verder aan het versterken van de mediawijsheid van de inwoners van de Vlaamse gemeenschap. Naast de doelgroep van kinderen en jongeren is er extra aandacht voor digitale inclusie en kwetsbare groepen zoals senioren, mensen in armoede en personen met een fysieke of mentale beperking. Zo gaat Mediawijs vanuit MediaNest.be meer inzetten op anderstalige en kwetsbare gezinnen. Daarnaast wordt er sterk ingezet op onderzoek en monitoring naar mediawijsheid in Vlaanderen als naar de manier waarop de jeugd het nieuws consumeert. Het bereik De Schaal van M, dat inzet op mediawijsheid bij jongeren wordt opgetrokken van 10.000 naar 30.000 leerlingen per jaar en uitgebreid naar alle leerjaren.


 

Een greep uit de vernieuwde beheersovereenkomst met Mediawijs:


1) Verhoging van het budget

- Het totale subsidiebedrag bij de start van de nieuwe subsidieovereenkomst bedraagt 840.000 euro voor 2022.

- In het verleden, in 2018, was dat 640.000 euro. Dat is een dus een stijging van het budget met 200.000 euro, ongeveer 30 procent.

2) Inzetten op onderzoek

- Mediawijs gaat sterker inzetten op monitoring en onderzoek naar mediawijsheid in Vlaanderen. Het onderzoek zet ook in op sociale media zoals TikTok, IG etc.

- Zo zal Mediawijs onder meer tweejaarlijks de onderzoeken Apestaartjaren en MediaNest Cijfers coördineren.

- Mediawijs geeft jaarlijks ook een update over bestaande en nieuwe onderzoeksresultaten en gegevens met een link naar mediawijsheid in de vorm van een ‘state of play’ en verspreidt die ook digitaal.


3) Relance trajecten

- Naast het recurrente budget in het kader van de subsidieovereenkomst ondersteunen we de komende jaren ook enkele specifieke trajecten in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

- Het gaat daarbij over een totaalbedrag van 1 miljoen euro voor de trajecten digitaal inclusiebeleidsplan ‘Iedereen Digitaal’ 2021-2023 en het flankerend traject ‘Nieuws in de Klas’ 2021-2024.


4) Kwetsbare groepen

- Mediawijs gaat inzetten op initiatieven om kwetsbare groepen te bereiken (o.a. via Medianest).

- De Mediacoach-opleiding gaat binnenkort voor het eerst georganiseerd worden voor professionals uit de jeugdhulp (gefinancierd door Agentschap Opgroeien), gecombineerd met leerkrachten uit het bijzonder onderwijs.

- Om meer ouders te bereiken richt MediaNest.be zich meer op anderstalige en kwetsbare gezinnen. Via verschillende lijnen over digitale inclusie trachten ze ook sociaal-economisch minder sterke leerlingen en ouders meer mee te krijgen in de digitale wereld.


5) De Schaal van M

- Schaal van M is een project over mediawijsheid voor het lager onderwijs in samenwerking met Ketnet.

- Het project over mediawijsheid voor het lager onderwijs in samenwerking met Ketnet wordt versterkt, zo trekken we het bereik op van 10.000 naar 30.000 leerlingen per jaar.

- De ambitie is dus verdrievoudigd. Bovendien wordt de doelgroep van enkel het vijfde en zesde leerjaar uitgebreid naar alle leerjaren en wordt het project van een campagneweek opgeschaald naar een jaarwerking.


Lees hier de volledige beheersovereenkomst van Mediawijs:

Beheersovereenkomst Mediawijs
.pdf
Download PDF • 338KBComments


bottom of page