top of page
Zoeken

Nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige Academie en de kleuters in de Van Asbroeckschool in Jette

De Vlaamse Overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeente Jette investeren samen in nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck.Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle is trots op deze investering: “De 10 miljoen euro Relance middelen voor het Vlaams Brusselfonds stelde mij instaat om 3 miljoen euro uit te trekken voor ambitieuze investeringen in ons Deeltijds Kunstenonderwijs in Brussel. Samen met Sven Gatz en de gemeente Jette zetten we vandaag een nieuwe stap in de realisatie van ons gezamenlijk infrastructuurplan DKO 2021-2025. De Nederlandstalige academie van Jette barst uit haar voegen. De voorbije 10 jaren nam het leerlingenaantal toe van 338 tot 770 in schooljaar 2020-2021. Een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur is dus hoognodig om al deze jonge en minder jonge talenten te koesteren.”


Concreet komt er een vernieuwde kleuterafdeling van de Nederlandtalige gemeentelijke basisschool Van Asbroeck en op dezelfde schoolsite komt er bijkomende infrastructuur voor het deeltijds kunstenonderwijs (DKO), namelijk voor de academie Muziek-Woord-Dans in de Van Eepoelstraat in Jette. In een tweede fase wil de gemeente Jette ook voorzien in een refter die zowel door het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs op de site zal worden gebruikt.


Daarnaast wil de gemeente de nieuwe infrastructuur, buiten de lesuren van de academie, prioritair openstellen voor andere Nederlandstalige scholen en organisaties. Een goede beslissing vindt ook Benjamin Dalle: “met het engagement om deze ruimte ook te delen met het Nederlandstalige netwerk zorgen we bovendien voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad.”


Ook VGC-collegelid Sven Gatz bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw is opgetogen: “Met dit infrastructuurdossier zet de VGC grote projecten in de steigers waarmee tegemoetgekomen wordt aan noden van het regulier onderwijs en het deeltijds Kunstonderwijs”.


De totale geraamde kostprijs voor de infrastructuurwerken bedraagt 5 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC voorzien samen in een subsidie van 3,9 miljoen euro. De gemeente Jette past de rest bij. De gemeente voerde reeds een eerste planningsonderzoek uit en start nu met de concrete realisatie. De partners in dit project voorzien hopen dat de schoolgebouwen eind 2025 klaar zijn.


Schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur Nathalie De Swaef is erg blij met de geplande infrastructuur: "Onze Jetse muziekacademie staat voor kwaliteitsvol onderwijs en telt elk jaar meer gemotiveerde leerlingen. De bestaande infrastructuur beantwoordt echter niet aan de noden en daarom ben ik erg blij met deze nieuwbouw, die tot stand komt dankzij de samenwerking met de VGC en de Vlaamse gemeenschap. Het nieuwe gebouw zal een inspirerende leer- en werkomgeving vormen voor de leerlingen en de leerkrachten. Extra pluspunt: we stellen een deel van het gebouw ook open voor de buurt. In één beweging zal het oude kleuterpaviljoen van school Van Asbroeck plaats maken voor een kwalitatieve en energievriendelijke nieuwbouw."


Ook Joris Poschet, toekomstige schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur van juni 2022 tot 2024 is tevreden: “Deze grote investering helpt het Nederlandstalig aanbod voor onze ketjes verder uit te bouwen. De gloednieuwe academie en kleuterschool geven Jette nog meer aantrekkingskracht en helpen onze gezinnen in Brussel te blijven wonen.”


Tenslotte is de burgemeester van Jette, Claire Vandevivere, verheugd over dit principeakkoord: “Dit project, dat al maanden in de maak is, zal de gemeente Jette in staat stellen om haar culturele en onderwijsinfrastructuur aanzienlijk te verbeteren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen gemeentelijke en gemeenschapsactoren. Het nieuwe gebouw versterkt de Van Asbroeckschool als kwaliteitsvol onderwijscentrum in het hart van onze gemeente.”


Commentaires


bottom of page