top of page
Zoeken

Opening vernieuwde dienstencentrum Het Anker in Brussel

Vandaag opende het vernieuwde dienstencentrum Het Anker in Brussel. Het centrum is in verbouwing sinds 2017 en corona heeft ook hier de werkzaamheden wat vertraagd. Het centrum geeft onderdak en ontmoetingsruimte aan verenigingen en richt zich vooral op daklozen en mensen in armoede. Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, was aanwezig om Het Anker officieel te heropenen.

De verbouwingen hadden als doel een ruimte te voorzien voor een interculturele werking. Deze werking zal zich vooral toespitsen op het aantrekken van senioren van allochtone afkomst. Deze doelgroep blijkt moeilijk te bereiken en vindt de weg naar het dienstencentrum niet zo gauw. De meer kwalitatieve ontmoetingsplekken moeten zo de meest kwetsbare Brusselaars aantrekken naar Het Anker.


"Meer dan ooit is er nood aan dit soort initiatieven", aldus Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle. "Het Anker bereikt een zeer divers doelpubliek. Naast senioren, bereiken zij ook thuislozen, mensen zonder papieren, mensen die in armoede leven, allen in een situatie van zorgbehoevendheid. Het Anker biedt hen een warme maaltijd, een plek waar iedereen welkom is, basiszorg en activiteiten die inzetten op ontmoeting. We hebben nood aan meer gedeelde ruimtes in de stad zoals deze. Ruimte die het mogelijk maakt om de stad meer leefbaar te maken. Een echte grootstad op mensenmaat."

Comments


bottom of page