top of page
Zoeken

Septemberverklaring: wat is er beslist voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding?

Bijgewerkt op: 2 feb. 2023

Vandaag heeft Vlaams Minister-President Jan Jambon in het Vlaams Parlement zijn septemberverklaring voorgelezen. Het is het resultaat van intense onderhandelingen de afgelopen weken, die geresulteerd hebben in een sterk pakket maatregelen. Ook in de beleidsdomeinen Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding is er heel wat beslist.We sommen de belangrijkste maatregelen op:


Eenmalige energietoeslag voor gesubsidieerde organisaties


Heel wat organisaties die structureel ondersteund worden in de beleidsdomeinen Jeugd, Media, Armoedebestrijding en Brussel worden geconfronteerd met hoge energiefacturen. Daarom wordt er een eenmalige energietoeslag voorzien van in totaal 12 miljoen euro om deels tegemoet te komen aan die stijgende kosten. Benjamin Dalle: “Veel organisaties waar we als overheid structureel mee samenwerken, bijvoorbeeld in het jeugdwerk, werken met bijzonder kleine marges. De stijgende energiekost brengt de goede werking van deze organisaties potentieel in gevaar. Daarom willen we met de éénmalige energiepremie alvast een deel van die kosten compenseren.”


Er wordt extra geïnvesteerd in jeugdinfrastructuur


Het jeugdwerk in Vlaanderen is bijzonder populair: meer dan een miljoen kinderen en jongeren maken jaarlijks gebruik van het aanbod over heel Vlaanderen. Om een antwoord te bieden op de stijgende interesse investeert de Vlaamse Regering volgend jaar een extra 5 miljoen euro om jeugdorganisaties te voorzien van moderne infrastructuur. Jeugdorganisaties met een bovenlokaal aanbod komen in aanmerking om hun infrastructuur te moderniseren of om extra ruimte te voorzien. Benjamin Dalle: “Onze kinderen en jongeren verdienen moderne en veilige infrastructuur om zich te kunnen uitleven in het jeugdwerk.”


Strijd tegen kinderarmoede wordt opgevoerd


Bij zijn aantreden als Vlaams minister bevoegd voor armoedebestrijding gaf minister Dalle aan om van de strijd tegen kinderarmoede een prioriteit te maken. Zowel in 2023 als in 2024 wordt het budget verhoogd met 4 miljoen euro extra. Hoe de middelen concreet zullen worden ingezet, moet duidelijk worden in de komende weken. Benjamin Dalle: “Met deze versterking van het armoedebeleid kunnen we de volgende jaren sterke projecten extra ondersteunen die samen de strijd willen aangaan tegen kinderarmoede. Voor mij is de stem van mensen in armoede, kinderen en jongeren, daarbij heel belangrijk: we moeten de projecten samen met hen vormgeven en zorgen dat er concrete oplossingen komen om gezinnen in armoede te ondersteunen: in de buurt, op school of in de vereniging waar ze actief zijn.”


Extra investeren in infrastructuur voor Brussel


De Vlaamse Regering wil haar investeringen in Brussel verder optrekken. Met de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ werd er al 10 miljoen euro uitgetrokken om nieuwe en bestaande projecten te ondersteunen. Nu komt daar nog 1,5 miljoen bij in 2023 en 1 miljoen in 2024. Benjamin Dalle: “Er zijn heel wat sterke projecten in onze hoofdstad die een antwoord bieden op de vele uitdagingen in Brussel. Hoewel er veel leegstand is in Brussel, zijn er toch nog organisaties die op zoek zijn naar een geschikte ruimte voor hun werking. Met de extra investeringsmiddelen willen we vernieuwende projecten voor Brussel steunen en mee zorgen voor optimale infrastructuur.”


Vlaams minister Dalle is tevreden over het geleverde werk. “Dit is een sterk pakket aan maatregelen, dit biedt een antwoord op de vele uitdagingen waar organisaties de komende maanden voor staan. Met stijgende facturen en stijgende onzekerheid is het belangrijk om ervoor te zorgen dat we organisaties zo goed mogelijk ondersteunen en hun werking kunnen garanderen. Zo heeft het jeugdwerk de afgelopen jaren bijzonder veel veerkracht getoond tijdens de coronacrisis. Net nu er weer meer mogelijk is, worden ook zij geconfronteerd met stijgende rekeningen. Ik ben tevreden dat we als regering de nodige maatregelen kunnen treffen om hier een krachtig antwoord op te formuleren.”

Comments


bottom of page