top of page
Zoeken

Vlaamse Regering bouwt nieuw Huis van het Kind uit in Brussel

De Vlaamse regering trekt 800.000 euro uit voor een geïntegreerd Vlaams gezinsbeleid in Brussel. De subsidies voor preventieve gezinsondersteuning zullen niet meer afzonderlijk worden toegekend aan de vele huidige organisaties, maar aan het toekomstige nieuwe Huis van het Kind in Brussel.Historiek


Vandaag zijn de subsidies voor preventieve gezinsondersteuning verdeeld over 23 voorzieningen, en dit vanuit 9 organisaties. Het gaat onder andere over consultatiebureaus, het Huis van het Kind, de Opvoedingswinkel en Inloopteams (werking voor kwetsbare gezinnen).


In Brussel is er niet alleen preventieve gezinsondersteuning vanuit de Vlaamse overheid, maar ook de Franse Gemeenschap heeft een ruim aanbod. De consultatiebureaus van Kind en Gezin in Brussel hebben vandaag een bereik van 14%. De toeleiding naar het aanbod van het Huis van het Kind en de andere aanbodsvormen en projecten in Brussel is niet vanzelfsprekend.


De spreiding van subsidies in combinatie met de kleinschaligheid maakt dat de preventieve gezinsondersteuning in Brussel nu niet optimaal op maat van de grootstad kan worden georganiseerd. De bestaande versnippering bemoeilijkt ook de verbinding met een ander Nederlandstalig basisaanbod in Brussel, zoals kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.


Toekomst


Met het nieuw besluit wil de Vlaamse Regering krachten en middelen bundelen.

Concreet zullen de subsidies voor preventieve gezinsondersteuning niet langer afzonderlijk worden toegekend aan de vele organisaties, maar aan de kernpartner van een samenwerkingsverband dat samen het nieuwe Huis van het Kind in Brussel zal vormen. Eén samenwerkingsverband dat alle betrokken organisaties samenbrengt en de opdracht krijgt om te komen tot een kwaliteitsvol, toegankelijk en fijnmazig geïntegreerd basisaanbod. Ook de consultatiebureaus zullen worden ingekanteld in deze nieuwe werking. Er wordt hiervoor meer dan 800.000 euro toegekend.


Het nieuwe Huis van het Kind Brussel heeft ook de opdracht om de banden aan te halen met partners uit andere sectoren, waaronder kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse activiteiten. Op die manier kan met gezinnen gewerkt worden vanuit een meer ‘doorgaande lijn’ en de pedagogische en zorgcontinuïteit worden verzekerd.


Voor de uitrol van dit nieuw kader zal de Vlaamse overheid nauw samenwerken met het werkveld en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de rol van lokaal bestuur opneemt in Brussel.


Overgangsjaar


2022 is een overgangsjaar. Enerzijds blijft de bestaande subsidieregeling doorlopen. Anderzijds wordt het nieuwe samenwerkingsverband geselecteerd op basis van een oproep en zal dat samenwerkingsverband een ondernemingsplan uitschrijven.


De nieuwe subsidieregeling zal gedurende drie jaar worden toegepast (2023, 2024 en 2025), in afwachting van een inkanteling in toekomstige regelgeving met betrekking tot een geïntegreerd gezins- en jeugdbeleid.


Vlaams minister van Gezin, Wouter Beke: ‘Voor de Vlaamse preventieve gezinsondersteuning is deze aanpak baanbrekend. Het is mijn ambitie om te komen tot een geïntegreerd gezins- en jeugdbeleid voor heel Vlaanderen én Brussel. De krachtenbundeling en de uitbouw van een nieuw Huis van het Kind Brussel is een belangrijke stap in die richting. De organisatie die we hiermee neerzetten, biedt tal van kansen om verdere samenwerking met andere basisvoorzieningen, zoals kinderopvang en het Nederlandstalig onderwijs, veel beter vorm te geven. We zullen het Huis van het Kind Brussel ook uitdagen om, net zoals we dat bij OverKophuizen doen, de samenwerking met meer gespecialiseerde diensten te zoeken.’


Minister Dalle is al lang overtuigd van de meerwaarde van sterke samenwerkingen in het Nederlandstalige netwerk in onze hoofdstad: “Als de voorbije jaren ons als maatschappij iets geleerd hebben, dan is het dat we moeten investeren in het welzijn van kinderen en jongeren. Nederlandstalige gezinnen kennen nog onvoldoende het brede aanbod van onze gezinsondersteuning in Brussel. Kinderen in kwetsbare situaties hebben het sowieso al moeilijker om te genieten van het aanbod. Het is in het belang van alle kinderen dat ons Nederlandstalig aanbod fijnmazig en gebiedsdekkend wordt uitgerold. Met deze nieuwe stap wordt daar werk van gemaakt,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Comments


bottom of page