top of page
Zoeken

Meer dan 6 miljoen euro extra voor Vlaamse en Brusselse buitenschoolse opvang

Vanaf begin volgend schooljaar wordt 6,3 miljoen euro extra ingezet in steden en gemeenten met weinig of geen gesubsidieerd aanbod voor buitenschoolse opvang. De Vlaamse Regering heeft het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, op initiatief van Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke goedgekeurd. 43 steden en gemeenten gaan er door deze investering op vooruit, waaronder ook Brussel. Vlaams minister van Jeugd en Brussel, Benjamin Dalle, is verheugd: "Dit betekent dat er meer kwaliteitsvolle opvang komt voor de Brusselse ketjes!"Met de investering kunnen Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten meer inzetten op speelmogelijkheden voor en na de schooluren om op die manier ontwikkelingskansen te geven aan schoolgaande kinderen. Het biedt bovendien de mogelijkheid aan ouders om flexibeler om te springen met de werkuren of een (beroeps)opleiding te volgen. Met de investering wil de Vlaamse Regering ook bijdragen tot zorgzame buurten, waar iedereen zijn plek heeft, ook kwetsbare gezinnen met kinderen.


De regie en financiering van de buitenschoolse opvang en activiteiten komt volledig in handen van de lokale besturen. De middelen die Opgroeien (Kind en Gezin) nu nog geeft aan wie buitenschoolse opvang organiseert, zal op termijn overgaan naar de lokale besturen. Concreet gaat het om maar liefst 87 miljoen euro. Een lokaal samenwerkingsverband van aanbieders van buitenschoolse opvang, vrije tijd, cultuur, gezinnen,… zal het lokaal bestuur adviseren en gezamenlijke operationele doelstellingen en acties ontwikkelen.


De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit goed over het lokaal beleid, de lokale samenwerking en de subsidiëring van buitenschoolse opvang en activiteiten. In dat kader werd meteen ook beslist om 6,3 miljoen euro extra in te zetten voor bijkomend aanbod. Concreet zullen 43 lokale besturen in aanmerking komen voor een subsidie van 50 euro per kind, en dit vanaf september 2021.


De keuze van deze lokale besturen zal afhangen van het percentage kwetsbare gezinnen, het aantal schoolkinderen en de huidige subsidie buitenschoolse kinderopvang. Er wordt voorrang gegeven aan die gemeenten en steden waar de noden het hoogst zijn.


In Brussel zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de rol van lokaal bestuur op zich nemen.


Vlaams minister Wouter Beke: "Buitenschoolse opvang en activiteiten zijn cruciaal voor kinderen en hun ouders. Door erin te investeren, zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen in een sfeer van spel en vrije tijd, zonder formele of informele leerdruk. Daarnaast ondersteunen we ouders bij het maken van hun dagelijkse opvangpuzzel. Dat is waar Vlaanderen voor wil gaan, samen met lokale besturen en hun partnerorganisaties. Daarvoor zetten we 6,3 miljoen extra in vanaf 1 september 2021."


Vlaams minister van Jeugd en Brussel, Benjamin Dalle: "Met deze beslissing van de Vlaamse Gemeenschap komen er extra middelen voor de organisatie van de kwaliteitsvolle opvang van de Brusselse ketjes. We versterken hiermee het recht op spelen, het welzijn van onze kinderen maar ook het emancipatieproces en de integratie van kwetsbare gezinnen in onze samenleving. De middelen gaan naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie die veel ervaring heeft inzake Vlaams gezinsbeleid in onze hoofdstad. Het is een heel concreet voorbeeld van ons constructief partnerschap."

Kommentare


bottom of page