top of page
Zoeken

2,8 miljoen extra Vlaamse middelen voor kinderopvang in Brussel

Vlaanderen heeft bijna 2,8 miljoen euro uitgetrokken voor opvang van kinderen en jongeren in Brussel. Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, maakte eerder al 2,7 miljoen euro vrij voor de compensatie van de verminderde bezetting in de opvang van baby’s en peuters én de buitenschoolse opvang in Brussel voor de periode maart tot 1 mei. De Vlaamse regering maakt nu een extra 76.583 euro vrij voor de opvang tijdens de paasvakantie.Sinds maandag 16 maart zijn de scholen in Vlaanderen gesloten voor de meeste kinderen. Enkel kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare groepen konden voor opvang nog op school terecht. Dankzij de coördinatie van de lokale besturen bleef deze dienstverlening ook tijdens de paasvakantie gegarandeerd.

Sommige gemeenten konden een beroep doen op erkende organisaties voor buitenschoolse opvang, die hiervoor zelf een compensatie konden aanvragen. Maar voor gemeenten die deze ondersteuning niet hadden, betekende dit een extra hap uit het budget, naast dalende inkomsten ten gevolge van de coronacrisis.


Compensatie


Om hieraan tegemoet te komen heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Beke compenserende maatregelen genomen: respijtdagen in de kinderopvang worden tijdelijk niet in rekening gebracht, de organisatoren kinderopvang krijgen een volledige compensatie voor een bezettingsdaling van 20%, in de paasvakantie is de opvang in de buitenschoolse opvang volledig kosteloos voor de ouders. Vandaag is duidelijk dat die maatregelen over de periode 15 maart tot 1 mei een extra inspanning van 2,7 miljoen euro voor de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel betekenen.


Daarnaast werd op voorstel van minister Benjamin Dalle aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie 76.583 euro toegekend voor de organisatie van de paasopvang op Nederlandstalige scholen in Brussel.

“In Brussel staat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in voor de organisatie van de kinderopvang. Zo’n 1,5% van alle schoolkinderen in het Nederlandstalig onderwijs werden opgevangen in de paasvakantie. Het is belangrijk dat Brussel en Vlaanderen goed samenwerken om deze crisis aan te pakken. De VGC zorgt er met tal van initiatieven voor dat we de Nederlandstalige Brusselaars maximaal ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze impuls willen we hen hierin versterken,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel.

Concreet worden er zo’n 500 kinderen per dag opgevangen in Brussel. De kinderen worden opgevangen op meer dan honderd locaties verspreid in de hoofdstad.


Vlaamse lokale besturen


Daarnaast voorziet de Vlaamse regering 689.254 euro voor die lokale besturen in Vlaanderen die niet konden samenwerken met erkende organisaties maar een beroep moest doen op alternatieven. Die projectsubsidie is een initiatief van Bart Somers (Lokale besturen), Wouter Beke (Welzijn) en Ben Weyts (Onderwijs).


Het geld zal respectievelijk via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden verdeeld. De VVSG zal nagaan welke Vlaamse gemeenten in aanmerking komen voor deze vergoeding.

Comentários


bottom of page