top of page
Zoeken

Autonomie is essentieel

Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, wenst zich niet uit te spreken over de inhoudelijke keuzes van de openbare omroep. Noch de minister, noch de raad van bestuur hebben, conform het mediadecreet, bevoegdheid over de inhoud van programma’s. “Dit is de taak van de redacties, het netmanagement en de productie. Deze autonomie is essentieel. De VRT moet in alle onafhankelijkheid haar inhoudelijke keuzes kunnen maken, op geen enkele manier kan daar sprake zijn van inmenging of beïnvloeding,” aldus Dalle.

In deze werd de beslissing om een stuk te schrappen autonoom genomen door het netmanagement van Canvas en de programmadirectie van Woestijnvis. Het staat een lid van de raad van bestuur, net zoals elke burger, vrij om zijn of haar bezorgdheden te uiten, het is aan de VRT om hier correct mee om te springen. Met de informatie waarover de minister beschikt is dit in deze ook gebeurd.

Comments


bottom of page