top of page
Zoeken

Benjamin Dalle (CD&V) wil ambitieuzer Brussel


Benjamin Dalle (CD&V) laat zich niet snel interviewen. Hij zoekt liever de luwte op. Maar nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, maakt hij de borst nat. Hij wil zijn zeg kunnen doen in Sint-Jans-Molenbeek. “Je moet zorgen dat je onberispelijk bent. Als je dat niet bent, hoor je niet thuis in de politiek.”


Benjamin Dalle is sinds 2016 directeur van Ceder, de studiedienst van CD&V, en hij is ook voorzitter van CD&V-Brussel. Als directeur heeft Dalle illustere voorgangers zoals Herman Van Rompuy die in de jaren 1980 de toen nog unitaire studiedienst Cepess leidde.


Dalle was in 2014, als wonderboy van CD&V, kamikazekandidaat voor de Kamer. Maar zoals te voorspellen was, werd geen enkele Vlaamse Brusselaar in de Kamer verkozen. Dalle verdween in de coulissen. Met de gemeenteraadsverkiezingen komt hij weer op het voorplan, maar of zijn toekomst in Brussel of in Vlaanderen ligt, gewestelijk of federaal, daar wil hij zich nog niet over uitspreken. “Eerst verkozen worden in Molenbeek,” luidt het nuchter.

U komt uit het landelijke Damme dat op veel gebieden het tegenovergestelde is van Molenbeek. In het gemeenteschooltje daar zijn er zelfs twee kinderen te kort om één klasje open te houden. Hebt u geen heimwee naar Damme?

Benjamin Dalle: Ik heb er tot mijn achttiende een bijzonder fijne jeugd gehad, ik heb er veel tijd op de boerderij van mijn grootvader doorgebracht. Maar na mijn studies in Gent en het buitenland ben ik in Brussel beland. Brussel is niet te vergelijken met Damme, toch is de levenskwaliteit in de hoofdstad zeer hoog. Ook al is die er de jongste jaren niet op vooruitgegaan: met de bevolkingsgroei waar we voor staan, zijn de uitdagingen uitermate groot.


Kijkt u met uw plattelandsverleden anders naar het leven in de stad dan iemand die er geboren en getogen is?

Dalle: Ik hecht veel belang aan groen in de stad, dat kan met mijn achtergrond te maken hebben. Omdat een huis met tuin voor de meeste Brusselaars niet mogelijk is, is groen in de openbare ruimte des te belangrijker. Je voelt dat het tekort aan groen in heel wat wijken enorm leeft. Het belang dat wij bij CD&V hechten aan mobiliteit en luchtkwaliteit hangt hiermee samen, het gaat over levenskwaliteit.

Vlot verkeer en propere lucht zijn problemen die een globale aanpak vergen. CD&V en Open VLD zijn de enige partijen die deel uitmaken van de centrumlinkse Brusselse en de centrumrechtse Vlaamse en federale regering. Is dat geen moeilijke spreidstand?

Dalle: Samenwerken is geen kwestie van politieke kleur, maar van mentaliteit. Als medewerker van Justitieminister Koen Geens heb ik zeer goed samengewerkt met de Franstalige gemeenschapsminister én socialist Rachid Madrane. We waren het niet over alles eens, maar er was wel de wil tot samenwerken.

"Er is veel engagement bij jonge Vlamingen om Molenbeek te verbeteren" BENJAMIN DALLE, HOOFD STUDIEDIENST CD&V

Dat is toch niet de regel? Over heel wat dossiers vliegen Brusselse en Vlaamse regering elkaar in de haren.

Dalle: Dat kan inderdaad nog stukken beter. Laat ik een Brussels voorbeeld geven. Ook hier zijn er fricties. Het verzet van Philippe Pivin (MR), de burgemeester van Koekelberg, tegen de trajectcontroles die staatssecretaris Bianca Debaets wil uitvoeren in de Leopold II-tunnel, is schrijnend.

Nochtans is het hoog tijd dat er iets gebeurt, de Brusselse mobiliteit is een soep. Een op de drie verplaatsingen binnen Brussel gebeurt met de wagen. De al dan niet elektrische fiets is vaak een beter alternatief, maar de infrastructuur is er niet op voorzien: het fietspad aan het Rogierplein bijvoorbeeld is een bus- en taxibaan. Dat moet dan het nieuwste fietspad van het Brussels Gewest voorstellen!

En het is alleen de hoogopgeleide, blanke ‘bakfiets-Brusselaar’ die de fiets gebruikt?

Dalle:In mijn buurt, in de Molenbeekse Maritiemwijk, leeft de helft van de mensen in armoede. Toch zie ik dat die mensen, zodra ze het iets breder hebben snel een geldverslindende wagen kopen. Ze verwijten me soms dat ik niet verantwoord omga met mijn kinderen, omdat ik hen met de fietskar door het Brusselse verkeer loods. Alleen sensibilisering, betere infrastructuur en betere handhaving kunnen daar iets aan veranderen.


Wat u zegt, kan net zo goed uit de mond van Groen-politici komen. Ideologische vervaging?

Dalle: Ik deel zeker opvattingen met Groen, maar CD&V legt andere accenten. Onze visie is niet ‘weg met de auto’. Ook automobilisten hebben hun plaats in Brussel. Denk aan het dossier van de Havenlaan: dat zat jarenlang in het slop omdat een aantal groene fundi’s de platanen wilde behouden. De situatie voor de zwakke weggebruiker, de automobilist en het openbaar vervoer is er ronduit schandalig. Ik hou van bomen, maar dat hoeven niet per se vijftig jaar oude platanen te zijn.

U staat op de derde plaats op de CDH-lijst in Molenbeek. Wat zijn uw ambities?

Dalle: Ik hoop in de eerste plaats verkozen te worden. In 2006 stonden we op de lijst van burgemeester Philippe Moureaux (PS), iets waar ik als voorzitter van de lokale afdeling in 2012 een einde aan heb gemaakt.

U hebt al afstand genomen van Moureaux voor de verkiezingen van 2012. Waarom ?

Dalle: Moureaux veegde de problemen systematisch onder de mat. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van het bestuur in Molenbeek onder leiding van Françoise Schepmans is het erkennen van de problemen.


De werkloosheid in Molenbeek ligt nog altijd boven de twintig procent, in sommige wijken zelfs hoger. Bij mij om de hoek zijn er problemen met hangjongeren en drugs. Ik ben er zeker van dat die jongeren morgen niet om 9 uur op hun werk moeten zijn. Anders zou het een heel andere situatie zijn.


Het blijft hemeltergend dat er nog altijd zoveel werklozen zijn in de hoofdstad, terwijl in Vlaanderen veel vacatures niet ingevuld raken. In Vlaanderen zijn er ondernemers met geld op overschot, maar ze breiden niet uit omdat er geen personeel te vinden is. Waarom zou een Brusselaar niet naar pakweg Roeselare kunnen pendelen voor het werk?We laten veel te gemakkelijk de armen hangen. Het enige wat veel werklozen nodig hebben voor een job is talenkennis en een goede attitude. In juni 2014 hadden we 107.000 werklozen. Nu zijn het er nog 91.000. Een mooi resultaat, maar we moeten nog ambitieuzer zijn. Als we onze inspanningen verdubbelen dan kunnen we tegen 2024 onder de 50.000 zitten.


De lijsttrekker op uw lijst in Molenbeek is Ahmed El Khannouss, een man die in het Brussels Parlement lijnrecht tegenover uw partijgenoot Bianca Debaets staat wanneer het over onverdoofd slachten gaat.

Dalle:Ahmed is zeer bekend en geapprecieerd in de Molenbeekse volkswijken. Wij hebben uiteraard meningsverschillen, ook over het beleid van de federale regering. Ons programma is niet hetzelfde, maar voor Molenbeek hebben we gemeenschappelijke doelstellingen.

Kunnen jullie genoeg gewicht in de schaal leggen op die lijst? CDH zou makkelijk een lijst kunnen vormen zonder CD&V.

Dalle: De Vlaamse kiezers zijn een belangrijke factor in Molenbeek. We weten niet hoeveel het er precies zijn, maar in het noordwesten van Brussel komen er veel jonge, Vlaamse gezinnen wonen. Er is veel engagement bij jonge Vlamingen om Molenbeek te verbeteren. Ik voel dat we een verschil kunnen maken.

Welke regeringssamenstelling geniet uw voorkeur? De centrumrechtse in Vlaanderen en federaal, of de centrumlinkse in Brussel?

Dalle: Links en rechts zijn zeer relatieve termen. De regering­-Di Rupo werd door sommigen gezien als een marxistische regering. Nochtans heeft die regering een staatshervorming uitgevoerd en de inschakelingsuitkering voor jongeren beperkt in de tijd. De regering-­Michel gaat daarop verder. Eigenlijk is er continuïteit.


Toch is er een groot verschil tussen beide regeringen: de N-VA.

Dalle: Als partijen veel stemmen halen, dan is het niet aan ons om te bepalen met wie we regeren. Of dat nu de PS of de N-VA is. We willen natuurlijk opnieuw groeien, maar de tijd dat CD&V de premier en de minister-president leverde, ligt al even achter ons.

Bent u een regering met N-VA in Brussel genegen? Aan Franstalige kant zijn de meeste partijen resoluut tegen.

Dalle: Wij bepalen niet wie er langs Franstalige kant in de regering zit. Het is dan ook niet aan de Franstaligen om de coalitie aan Nederlandstalige zijde te bepalen. Of dat met N-VA kan, zal afhangen van de resultaten en hun verwachtingen in zo’n coalitie. Wij hebben met alle partijen punten gemeen, behalve met PVDA en Vlaams Belang. Ook met N-VA.


Kunt u zich dan vinden in de communicatielijn van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken?

Dalle: Verre van. Wij steunen het migratiebeleid van deze regering. Maar in de communicatie kunnen wij ons niet vinden. Wij halen geen plezier uit het uitwijzen van mensen.

In Brussel strijdt CD&V samen met Open VLD en N-VA tegen een decumul. Maakt uw partij hiermee geen slechte beurt in Vlaanderen? Postjespakkers, zeggen de gewone man en vrouw.

Dalle: Politiek zou moeten gaan over verbeteren van het leven van de Brusselaars. De decumul lost geen problemen op. Sommigen zijn in staat om tegelijk schepen te zijn en een parlementair mandaat goed in te vullen, anderen slagen er niet in om één mandaat fatsoenlijk te doen.

Wij zijn tegen het cumuleren van een burgemeesterssjerp en een zitje in het parlement, maar verder hoeft het voor ons niet te gaan. Ik stel vast dat de partijen die nu het hardst roepen om een decumul, eigenlijk de kampioenen zijn van de cumul.

U kunt toch niet ontkennen dat de Brusselse politici met een perceptieprobleem opgezadeld zitten.

Dalle:‘Walk the talk’ is mijn motto. Je moet zorgen dat je onberispelijk bent, als je dat niet bent hoor je niet thuis in de politiek.Lees ook het aanverwante artikel over het nieuwe veiligheidsplan van CD&V.

Comments


bottom of page