top of page
Zoeken

De echte prioriteit is de kwaliteit van het taalonderwijs in Brussel

“De echte uitdaging voor Brussel is het verbeteren van de onderwijskwaliteit,” zo reageert Benjamin Dalle, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement voor CD&V op de oproep van de rectoren van de VUB en ULB. Zij houden vandaag een pleidooi voor de oprichting van een meertalige school. “Het is goed dat de rectoren hier vanuit academisch oogpunt over nadenken, maar de realiteit is dat er vandaag te weinig kwalitatief hoogstaand taalonderwijs is in Brussel. Dat aanpakken moet de prioriteit zijn.” Om dat te realiseren denkt Dalle onder meer aan een uitwisselingsprogramma voor leerkrachten in Brussel.


De kennis van het Nederlands moet volgens Benjamin Dalle omhoog. “De meeste leerlingen zijn van thuis uit al meertalig maar spreken of schrijven vaak geen enkele taal perfect. Zo zijn er in het Franstalige onderwijs te veel kinderen die een jaar lang geen Nederlands krijgen, dit is nochtans verplicht in de Brusselse scholen. Niet verwonderlijk dus dat slechts 7,8% van de 18-jarigen in Brussel aangegeven Nederlands goed te beheersen bij het verlaten van het Franstalig onderwijs”


Erasmus voor leerkrachten


Vooral de kwaliteit van de Nederlandse taallessen moet daarom volgens Dalle aangepakt worden. “Steeds minder Nederlandstalige leerkrachten vinden de weg naar het Franstalig onderwijs. Vooral de verloning en statuten zijn hierbij een obstakel; het Vlaamse statuut is immers aantrekkelijker. Als we leraren uitwisselen met het Franstalig onderwijs, en omgekeerd, behouden ze hun voordelen en kunnen ze proeven van een andere leeromgeving. Een Erasmus voor leerkrachten in Brussel dus. Want de beste manier om een taal goed aan te leren is het te horen uit de mond van een native speaker. Dat kan zelfs voor enkele uren per week want vaak liggen de scholen naast elkaar,” aldus Dalle.


Dalle beklemtoont niet afkerig te staan van het voorstel van de rectoren, maar vindt het te vroeg. “First things first. Capaciteit en kwaliteit moeten de komende legislatuur voorop staan. Meertalig onderwijs is het onderzoeken waard maar alleen als dit kwalitatief een meerwaarde geeft voor de leerlingen.”


Tot slot roept Dalle op tot een betere coördinatie tussen het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in Brussel. “Enkel zo kunnen we de echte problemen aanpakken. Want zowel het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs staan voor dezelfde uitdagingen.”

Comments


bottom of page