top of page
Zoeken

De professionalisering van de podcastsector

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november organiseerde De Standaard in Oostende voor de tweede maal het DS Podcastfestival. Twee dagen lang kon je er luisteren naar Q&A’s, panelgesprekken, live-opnames en luistersessies. Ook in ons land worden podcasts steeds professioneler en trekken ze steeds meer luisteraars. Daarom is het belangrijk om het podcasten in Vlaanderen verder te professionaliseren.
Ook vanuit het mediabeleid worden diverse inspanningen genomen om de podcastsector te professionaliseren. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: "Podcasts zijn al lang geen nieuw fenomeen meer, ze zijn een essentieel onderdeel van ons medialandschap. Daarom vind ik het belangrijk om podcasts en audioproducties een duwtje in de rug te geven. In samenwerking met verschillende partners hebben we verschillende initiatieven op poten gezet om de podcasts verder te ondersteunen."


VRT

Samenwerkingen met externe audiomakers en radioproductiehuizen behoren uitdrukkelijk tot de opdracht van de openbare omroep. Volgens de beheersovereenkomst met de VRT moet er jaarlijks minimaal 500.000 euro worden geïnvesteerd in de externe audiosector.


In 2022 heeft de VRT 658.768 euro geïnvesteerd in de externe audiosector. Het jaar daarvoor was dat nog 513.637 euro.


VAF/Mediafonds

Sinds vorig jaar is er ruimte voor steun aan podcasts binnen het VAF/Mediafonds. Vorig jaar heeft het VAF 294.000 euro vrijgemaakt voor podcasts. Vanaf dit jaar is dat 340.000 euro per jaar. Makers weten steeds vaker de weg naar het VAF te vinden: het aantal aanvragen is aanzienlijk gestegen, evenals het gemiddelde budget per aanvraag.


In 2023 waren er 53 aanvragen, waarvan 21 ontwikkelings- of productiesteun hebben ontvangen. In 2022 waren dat nog 42 aanvragen, waarvan ook 21 steun hebben ontvangen. De eerste podcasts die met financiering van het VAF tot stand zijn gekomen, zijn inmiddels beschikbaar.


Fonds Pascal Decroos

Onderzoeksjournalisten moeten de kans krijgen om hun verhalen via zoveel mogelijk verschillende platformen te verspreiden. Daarom heeft Fonds Pascal Decroos in de lopende samenwerkingsovereenkomst de expliciete opdracht gekregen om voldoende middelen te investeren in podcasts.


Podgrond

Het luisteren naar podcasts gebeurt op een groot aantal platformen die vaak vanuit het buitenland worden aangestuurd. Een van de nadelen hiervan is dat lokale content op een moeilijk vindbare en niet-gecontroleerde manier vermengd wordt met internationale content, en dat producties van eigen bodem onvoldoende worden gewaardeerd.


Daarom werd vorig jaar tijdens de eerste editie van het DS Podcastfestival het idee van een "Vlaamse Spotify" voor podcasts geopperd. Intussen is het project, dat de naam Podgrond heeft gekregen, in volle ontwikkeling. Mediahuis, VRT, DPG Media en Play Media nemen het voortouw in de uitbouw van het platform. Minister van Media Benjamin Dalle maakt hier ongeveer 1,5 miljoen euro voor vrij.


Klankverbond

Om echt te kunnen professionaliseren, heeft de podcastsector ook behoefte aan een erkende beroepsvereniging. Klankverbond, de vereniging van onafhankelijke audiomakers, zal vanaf nu structurele ondersteuning ontvangen via het VAF. De organisatie krijgt een jaarlijkse financiële ondersteuning van 15.000 euro.


Klankverbond is daarmee het aanspreekpunt en de belangenbehartiger van de sector met de ambitie om de audiosector verder te professionaliseren.


Comments


bottom of page