top of page
Zoeken

De videogamesector in Vlaanderen groeit sterk

Het aantal bedrijven dat actief is in de videogamesector groeide in 2019. Vooral Vlaanderen doet het goed. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête afgenomen door Belgian Games en haar regionale partners, FLEGA, WALGA en hub.brussels. De enquête werd deze zomer gehouden onder bedrijven actief in of nauw betrokken bij de ontwikkeling van videogames. Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle is verheugd. "Deze cijfers zijn erg hoopgevend. Het geeft aan dat Vlaanderen vruchtbare grond heeft voor de gamesector." De minister werkt dan ook aan een ambitieus actieplan met extra investeringen voor de gamesector.Hoe gaat het met de videogame sector in België? Belgian Games voerde een

nationale enquête uit onder gamestudio's, uitgevers, platformen, dienstverleners,

scholen en onderzoeksafdelingen. In 2019 werden 114 bedrijven geregistreerd, die

actief in of nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van videogames in België,

tegenover 95 het jaar voordien. Met 82 bedrijven vertegenwoordigt Vlaanderen nog

steeds de meerderheid ervan, waarbij Wallonië en Brussel respectievelijk 19 en 13

bedrijven tellen.


Het Belgische ecosysteem telt tevens een groot aantal erg kleine starters, soms zelfs

zonder echte bedrijfsvorm, die aan hun eerste game werken en dus nog geen

inkomsten genereren. Deze bedrijven werden daarom niet opgenomen in dit

onderzoek.


Net als vorig jaar werken er 1100 mensen in de Belgische videogame sector. Meer

dan 59% van de bedrijven heeft tussen de 2 en 10 mensen in dienst en 25% is het

resultaat van het werk van één enkele persoon.


Een globale omzet van €70 miljoen


De groei van het aantal FTE's (voltijdse equivalenten) in de Belgische videogame

sector is de afgelopen jaren wat vertraagd, maar dit is de eerste keer dat er een statusquo blijkt. Het Belgische ecosysteem wordt geconfronteerd met een sterke braindrain van jonge Belgische afgestudeerden naar videogame bedrijven in het buitenland of naar andere meer ontwikkelde sectoren. Meer bedrijven werken dus met minder voltijds personeel.


De totale omzet daalde van €93 miljoen in 2018 naar €70 miljoen in 2019. Deze daling

is nauw verbonden met de activiteiten van de Gentse game ontwikkelaar Larian

Studios, de belangrijkste speler in de sector en die in 2019 geen nieuwe videogames

uitbracht. Meer dan de helft van de respondenten geeft echter aan dat zij verwachten

dat hun omzet in 2020 zal toenemen.


Vlaanderen blijft veruit de meest productieve regio in België


De titel van "grootste maker van videogames in Vlaanderen én België" blijft met

voorsprong in het bezit van Larian Studios in Gent. En ruim 73% van alle Vlaamse

videogame bedrijven is gevestigd in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Da’s

omgerekend iets meer dan de helft van alle bedrijven in gans België.


"We verwelkomen graag meer bedrijven in ons lokale ecosysteem, maar om onze

sector naar het volgende niveau te tillen, moeten we investeringen en

werkgelegenheid aanzienlijk stimuleren. Dat zal op zijn beurt leiden tot meer en

grotere hits, die onze lokale sector groter, gezonder en robuuster maken", aldus

David Verbruggen van FLEGA.


Benjamin Dalle, Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media is verheugd. "Deze

cijfers zijn erg hoopgevend. Het geeft aan dat Vlaanderen vruchtbare grond heeft voor

de gamesector. Het beleid van de afgelopen jaren, maar ook de sterke

samenwerkingen met het onderwijs werpen vruchten af. Het belang van de

gamesector kan moeilijk overschat worden. Niet alleen kinderen en jongeren, maar

ook steeds meer volwassenen vinden de weg naar games. Het is niet langer een

eenzaam gebeuren: games staan meer dan ooit centraal en hebben ook een

belangrijke maatschappelijke rol. Vanuit Vlaanderen willen we de gamesector nog

versterken de komende jaren, via een ambitieus actieplan en extra investeringen.

Daarnaast wil ik meewerken om de Tax Shelter uit te breiden naar videogames, een

federale bevoegdheid die ik mee wil bepleiten en de implementatie ervan

voorbereiden."


De videogamesector scoort in onze hoofdstad


In 2019 steeg het aantal Brusselse bedrijven dat actief is op het gebied van

videogames, met meer dan de helft, van 5 tot 13 geregistreerde bedrijven.

hub.brussels en zijn audiovisuele cluster screen.brussels ondersteunen de

ontwikkeling van de videogame sector in Brussel door het begeleiden, ontwikkelen en

internationaliseren van Brusselse bedrijven, waaronder Demute Studio, eXiin, SU

game, Panoptic en Ramram, maar ook door het ondersteunen van evenementen zoals

Brotaru, Big Brotaru of Anima.


"Het economisch potentieel van de videogame sector is bijzonder groot in Brussel.

Het verwelkomen en ondersteunen van meer bedrijven is een belangrijke uitdaging

voor screen.brussels, dat hen moet kunnen helpen bij hun ontwikkeling. De opening

van de Tax Shelter naar de videogame sector is in dit opzicht een bijzonder

langverwachte beslissing en wordt een bron van mogelijkheden", legt Barbara

Trachte, Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.


Als bewijs van de bloei van de Brusselse microkosmos, noteren we dit jaar in onze

hoofdstad de vestiging van het hoofdkwartier van de Europese e-sports federatie en

het Pixelmuseum.


De resultaten weerspiegelen de vooruitgang in Wallonië niet


Wat gamestudio's betreft, is het in Charleroi gevestigde Appeal Studio, sinds zijn

oprichting in 2018, de grootste werkgever in de Waalse regio geworden, met twee

grote projecten. Maar de ontwikkelingstijd over meerdere jaren heen vertaalt zich nog

niet in een noemenswaardige impact op de globale Belgische omzet. Andere

baanbrekende studio's zoals Fishing Cactus in Mons en Abrakam in Luik zaten in

2019 ook in een overgangsjaar, met de ontwikkeling van nieuwe games die dit jaar

verschenen of volgend jaar worden uitgebracht.


Andere studio's die meer gespecialiseerd zijn in het leveren van diensten aan derden,

in virtual reality of serious games, bleven vooruitgang boeken en personeel

aanwerven.


De opkomst van een nieuwe generatie startende ondernemingen verloopt traag door

een gebrek aan structurele financieringsmiddelen en gespecialiseerde ondersteuning.

Wallimage kondigde in februari van dit jaar zijn fonds voor videogames aan en WALGA

kon in september 2019 gebruik maken van een eerste subsidie van het Waalse

Gewest. Ondanks de negatieve impact van de coronacrisis heeft WALGA de

ondersteuning van vele start-ups kunnen versnellen alsook de structurering van het

ecosysteem in videogameclusters kunnen versterken, en dit in steden als Bergen,

Charleroi, Namen en Luik.


De vooruitzichten zijn bemoedigend, maar er is nog een lange weg te gaan om te

komen tot een gestructureerd en gefinancierd ecosysteem dat een sterke groei van

de sector mogelijk maakt, zowel in termen van omzet als van werkgelegenheid.

Comments


bottom of page