top of page
Zoeken

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC investeren in armoedevereniging Bij Ons – Chez Nous

Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle en Collegevoorzitter Elke Van den Brandt kennen een investeringssubsidie toe aan de armoedevereniging ‘Bij Ons - Chez Nous’ voor de renovatie en inrichting van hun onthaalcentrum in de Kartuizerstraat. ‘Bij Ons - Chez Nous’ is een laagdrempelig onthaalcentrum in het hart van de stad voor Brusselaars in armoede. Bij Ons - Chez Nous ontwikkelt een participatieve werking met mensen in een precaire situatie. Dagelijks kunnen hun gasten er terecht voor een warm onthaal, een babbel, een maaltijd, internet of een douche.
Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle: “Het is belangrijk voor mij om ook de meest kwetsbare Brusselaars te versterken. Chez Nous Bij Ons is een thuis in het hart van onze hoofdstad voor 1 van de 7 verenigingen waar armen het woord nemen. Laat ons samen investeren in een kwaliteitsvolle en warme plek waar mensen in armoede, thuis- en daklozen hun stem kunnen laten horen.”

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Bij Ons – Chez Nous biedt naast een warm welkom ook activiteiten aan die ze samen met hun bezoekers opzet en een sociale permanentie waar hun problemen worden aangepakt. Met deze subsidie voor uitrusting en inrichting draagt de VGC bij tot een kwalitatieve infrastructuur voor dit onthaalcentrum in het hart van de stad.”


Armoedeorganisatie Bij Ons - Chez Nous reageert enthousiast: “We zijn opgetogen. Deze subsidies geven ons de kans om onze stek volledig te vernieuwen. Onze bezoekers en stakeholders denken actief mee in onze werking en uiteraard ook over de inrichting van onze lokalen”, vertelt Ilse Van der Veken, coördinator van Bij Ons – Chez Nous.

Na de renovatie zal de vereniging beschikken over een aangename polyvalente ruimte, een goed uitgeruste keuken, heringerichte eetruimte, lockers en bijkomend sanitair. De renovatiewerken zullen eind 2022 afgerond zijn. Het Vlaams Brusselfonds kent een subsidie van € 249 000 toe voor de verbouwing van het pand. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent een investeringssubsidie toe van € 53 400 voor uitrusting en inrichting van het gebouw.

Comments


bottom of page