top of page
Zoeken

Frieda Brepoels voorgedragen als voorzitter van de VRT

De Vlaamse Regering draagt Frieda Brepoels voor als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Na de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de VRT zal ze eind januari 2022 Luc Van den Brande, die sinds 2010 voorzitter is, opvolgen. Daarnaast heeft de regering Elisabeth Matthys aangeduid als nieuwe regeringscommissaris, zij volgt Jeroen Tiebout op.


Door de voorzitterswissel komt er een herschikking van de Raad van Bestuur. Zo verleent de Vlaamse Overheid eervol ontslag aan Luc Van den Brande en Stefaan D’haeze. De Vlaamse Regering wil in het bijzonder voorzitter Van den Brande bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de openbare omroep. Hij wordt opgevolgd als bestuurslid door Marc De Clercq, die eerder al in de Raad van Bestuur van de VRT zetelde. De Raad van Bestuur krijgt ook een nieuwe regeringscommissaris: Elisabeth Matthys zal Jeroen Tiebout opvolgen. De voorgestelde mandaten gaan eind januari in. Na benoeming van de nieuwe leden door de Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur de nieuwe voorzitter aanstellen, conform art. 12 van het mediadecreet.


Volgend jaar komt er opnieuw een herschikking van de Raad van Bestuur: op dit moment ligt het voorontwerp van decreet in het Vlaams Parlement waarbij de Raad op een andere manier wordt samengesteld. In de toekomst zal de Raad nog bestaan uit 8 door de Vlaamse Regering aangewezen leden en 4 onafhankelijke bestuursleden.


Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle: “In de eerste plaats wil ik vandaag grote dankbaarheid betuigen aan Luc Van den Brande. Gedurende meer dan 10 jaar heeft hij met veel toewijding meer dan eens de VRT door moeilijke momenten geloodst. Zijn inzet en ervaring waren daarbij cruciaal. Ook dank ik Jeroen Tiebout voor zijn engagement als regeringscommissaris, op korte termijn heeft hij zich ingewerkt in belangrijke dossiers voor de openbare omroep, ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. Ik kijk uit naar de samenwerking met Frieda Brepoels. De VRT en ons medialandschap staan voor bijzonder beslissende jaren. Haar ervaring aan de top van de Vlaamse politiek in combinatie met de injectie van onafhankelijke expertise in de toekomstige Raad van Bestuur moeten een echt klankbord zijn voor de directie van de openbare omroep. Zo maken we ook de VRT klaar voor een ambitieuze en steeds meer digitale toekomst.”


Vlaams Minister-President Jambon: “Ik ben ervan overtuigd dat Frieda Brepoels met al haar bestuurservaring een sterke voorzitter zal zijn van de VRT. We wensen haar alle succes toe.”


Over Frieda Brepoels

Frieda Brepoels (Mopertingen, 1955) is gemeenteraadslid in Bilzen en bekleedde in het verleden tal van functies in de politiek. Ze was onder meer Gedeputeerde, Fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Europees Parlementslid, Algemeen Secretaris van N-VA en Burgemeester van Bilzen. Frieda Brepoels studeerde architectuur aan het Provinciaal Hoger Architectuur Instituut in Hasselt.


Over Elisabeth Matthys

Elisabeth Matthys (Gent, 1977) is vennoot bij advocatenkantoor Stibbe. Ze studeerde aan de Universiteit Gent en Oxford. Ze is gespecialiseerd in sportrecht en publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is ze ook lector aan de Universiteit van Gent. In het verleden was ze al bestuurder bij de Nationale Loterij.Comments


bottom of page