top of page
Zoeken

Laat Brusselse werklozen verplicht Nederlands leren

Brussel heeft 86.931 niet werkende werkzoekenden, waarvan zo’n 63.000 volledig werkloos zijn met recht op een uitkering of jongeren met wachtuitkering zijn. Meer dan 43.000, dus bijna de helft zijn langer dan 24 maanden werkzoekend.

Ook in Brussel daalt de werkloosheid jaar na jaar, maar de weg is nog lang.

Terzelfdertijd zien we dat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen historisch laag is en het aantal vacatures historisch hoog. Zowat 50.000 vacatures in Vlaanderen raken niet ingevuld en dat zijn niet enkel vacatures voor hoogopgeleiden.


Arbeidsmobiliteit naar omhoog


De arbeidsreserve in Brussel aanspreken om de vacatures in Vlaanderen mee in te vullen is de weg vooruit. De recente acties van Actiris en VDAB zijn dan ook toe te juichen. Maar, vaak is de taal een barrière. Een basiskennis Nederlands opent de poort naar jobs in Vlaanderen, maar evengoed naar jobs in Brussel.


Willen we meer arbeidsmobiliteit, willen we meer Brusselaars met een goede job in of buiten Brussel, dan moet die taalkennis omhoog.


Investeren in taal is investeren in mensen


De kennis van het Nederlands bevorderen is een investering op lange termijn. Daarom wil CD&V de meer dan 43.000 langdurig werkzoekenden, waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt blijkt te groot te zijn voor onmiddellijk tewerkstelling, een opleiding Nederlands geven.
Dit zorgt ervoor dat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen en helpt hen ook vooruit in andere levensdomeinen. We zorgen ervoor dat deze cursussen op maat van deze groepen aangeboden worden. Vanzelfsprekend is dit anders voor een hooggeschoolde die geen kennis heeft van het Nederlands dan voor iemand die ook in de eigen moedertaal laaggeletterd is.


CD&V zet langdurig werkzoekenden niet aan de kant. CD&V investeert in mensen. De kennis van het Nederlands opkrikken is de beste investering voor hen op lange termijn. Daarna maken ze opnieuw kans in gewone activeringstrajecten met vorming, opleiding en verdere ondersteuning met Nederlands op de werkvloer. Daarom ook hoort dit thuis in een goed doordacht activeringstraject, daarom willen we dit voor alle langdurig werkzoekenden als vast onderdeel van hun traject naar werk


Haalbaar en betaalbaar


Een cursus Nederlands kost ongeveer €3.000 euro per persoon. Hiermee kunnen instellingen als het Huis van het Nederlands mensen een voldoende basiskennis bijbrengen. 43.000 langdurig werkzoekenden vergen 129 miljoen Euro aan investeringen.

Als je weet dat elke werkloze die aan de slag gaat aan de overheid zo’n € 37.000 opbrengt, dan boeken we winst zodra er 3.500 mensen nadien een job vinden. Een meer dan haalbare kaart en dan spreken we nog niet over de winst voor onze samenleving, voor ons Brussel als we deze mensen opnieuw perspectief bieden.

Comments


bottom of page