top of page
Zoeken

Lokale radio's kunnen via proefproject kennismaken met DAB+

De Vlaamse Regulator voor de Media of VRM publiceert een kader waaronder tijdelijke zendvergunningen kunnen worden toegekend voor lokale DAB+ proefprojecten. Dat betekent dat lokale radio's kunnen proeven van het DAB+ traject en bekijken of het voor hen haalbaar is. De lokale radio's kunnen hier ook samenwerkingen voor aangaan. Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, is verheugd: "Ik denk dat deze proefprojecten een mooie kans bieden aan de lokale radio’s om op korte termijn op DAB+ actief te worden. Ik ben alleszins erg enthousiast. Ik hoop de lokale radio’s ook."In afwachting van de vastlegging van een definitief digitaal frequentieplan en de bijhorende reglementering hierrond, zullen erkende lokale radio-omroepen onder deze voorwaarden door onderlinge samenwerking kunnen deelnemen aan proefprojecten in het teken van het uittesten van DAB+ technologie, die tot nog toe niet wordt aangewend voor lokale of provinciale toepassingen.


Deze proefprojecten kunnen de Vlaamse overheid en de lokale radiosector nuttige inzichten bieden in de wijze waarop DAB+ uitzendingen kunnen worden gerealiseerd in een lokaal zendgebied en welke dekking daardoor tot stand komt, hoe kan worden samengewerkt om dit alles te realiseren en of nieuwe DAB+ zenders eventueel impact hebben op de bestaande landelijke DAB+ netwerken.


Tijdelijke zendvergunningen voor een lokaal DAB+ project zullen worden toegekend voor een termijn van 1 jaar, eventueel verlengbaar met 3 of met 6 maanden.


Kandidaten voor een tijdelijke zendvergunning voor een lokaal DAB+ proefproject melden zich vóór 15 oktober 2021 bij de VRM met hun contactgegevens. Dat kan op dit mailadres: gert.bulte@vlaanderen.be. Wanneer er meerdere kandidaturen zijn per provincie, worden de betrokken kandidaten hiervan op de hoogte gebracht, met het oog op het indienen van een aanvraag voor een gezamenlijk proefproject.


Aanvragen voor een tijdelijke zendvergunning voor een lokaal DAB+ proefproject kunnen worden ingediend tot 1 december 2021.
Comments


bottom of page